Thứ Bảy, ngày 25 tháng 6 năm 2022

Huyện Bình Chánh cần giải quyết dứt điểm các trường hợp khiếu nại kéo dài

Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại buổi giám sát

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 1/3, đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM do đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM làm trưởng đoàn giám sát tại UBND huyện Bình Chánh về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn TPHCM trong thời gian từ 1/7/2016 đến 1/7/2021.

Báo cáo với đoàn giám sát, Chánh Thanh tra huyện Bình Chánh Hà Tấn Lộc cho biết, trong thời gian qua, tại huyện Bình Chánh, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, tập trung phần lớn trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng; việc thực hiện công vụ của cán bộ, công chức. Một số đơn thư có nội dung khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và việc thực hiện dân chủ cơ sở tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đồng chí Hà Tấn Lộc, giai đoạn 2016 - 2021, huyện Bình Chánh đã tiếp 14.228 lượt công dân liên quan đến khiếu nại, tố cáo chủ yếu trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng; hành vi của cán bộ, công chức trong khi thực thi công vụ, nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, huyện đã tiếp 10.560 lượt tiếp công dân thường xuyên, trong đó, Chủ tịch UBND Huyện đã tiếp 56 lượt; Phó Chủ tịch UBND Huyện đã tiếp 95 lượt; Chủ tịch UBND xã, thị trấn tiếp 1.068 lượt; Phó Chủ tịch UBND xã, thị trấn tiếp 2.411 lượt định kỳ.

Đối với khiếu nại, huyện đã tiếp nhận 2.284 đơn. Trong đó, 486 đơn đủ điều kiện giải quyết và 1.798 đơn không đủ điều kiện giải quyết. Qua đó, đã thụ lý, giải quyết 486 đơn, tỷ lệ 27,03%. Trong đó, 424 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện; 62 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã.

Kết quả giải quyết khiếu nại, huyện đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 1,6 tỷ đồng; bổ sung bồi thường cho người dân hơn 91,6 tỷ đồng và bố trí 6 nền tái định cư.

Để giải pháp nâng cao hiệu quả tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Tài cho biết, huyện tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện tốt công tác công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Bình Chánh. Đồng thời, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và thực hiện tốt chế độ bồi dưỡng cho đội ngũ công chức làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo. Bên cạnh đó, đổi mới phương pháp, nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật phù hợp, khoa học đối với từng nhóm đối tượng cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo…

Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Nguyễn Văn Tài phát biểu tại buổi giám sát Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Nguyễn Văn Tài phát biểu tại buổi giám sát

Tại buổi làm việc, các đại biểu cho rằng huyện Bình Chánh cần quan tâm đến thời hạn về giải quyết khiếu nại, tố cáo; quan tâm đến bổ sung bồi thường để đảm bảo quyền lợi, hợp pháp chính đáng của người dân liên quan đến lĩnh vực đất đai, xây dựng. Ngoài ra, cần quan tâm đến ứng dụng công nghệ thông tin về khiếu nại, tố cáo trong việc giải quyết đơn thư của người dân.

Chánh Thanh tra huyện Bình Chánh Hà Tấn Lộc báo cáo tại buổi giám sát Chánh Thanh tra huyện Bình Chánh Hà Tấn Lộc báo cáo tại buổi giám sát

Kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết cho rằng huyện Bình Chánh cần đánh giá thêm đối với luật sư cùng tham gia đối với các vụ việc khiếu nại tố cáo của người dân; bảo vệ người khiếu nại, tố cáo. Đồng chí đề nghị huyện Bình Chánh quan tâm đến thời hạn giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo theo luật. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân đủ số ngày theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, tổ chức đối thoại đúng theo luật định; quan tâm bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị huyện Bình Chánh giải quyết dứt điểm các trường hợp khiếu nại kéo dài.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo