Thứ Sáu, ngày 17 tháng 9 năm 2021

Huyện Cần Giờ đạt chuẩn nông thôn mới, Thạnh An là xã đảo thuộc TPHCM

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Cần Giờ là huyện Nông thôn mới.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 27/4, UBND TPHCM tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công nhận huyện Cần Giờ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và công nhận xã Thạnh An là xã đảo thuộc TPHCM.

Đến dự có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM Nguyễn Thiện Nhân; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Lê Thanh Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Trần Lưu Quang; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thị Thu Hà; Phó Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Hồ Hải; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu; Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Đức Hải; Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan...

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Cần Giờ là huyện Nông thôn mới. Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Cần Giờ là huyện Nông thôn mới.

Đánh dấu bước phát triển mới của huyện Cần Giờ

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết, Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công nhận huyện Cần Giờ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và công nhận xã Thạnh An là xã đảo thuộc TPHCM là sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của huyện Cần Giờ, mở ra nhiều cơ hội để thúc đẩy phát triển kinh tế trong thời gian tới. “Đặc biệt, với việc công nhận Thạnh An là xã đảo, người dân Thạnh An sẽ được hưởng nhiều cơ chế chính sách hơn, cũng như các điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế và nhanh chóng bắt kịp các xã khác của huyện”-   Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận xã Thạnh An là xã đảo thuộc TPHCM. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận xã Thạnh An là xã đảo thuộc TPHCM.

Theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, huyện Cần Giờ trong quá trình triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, mặc dù xuất phát điểm còn khó khăn, song Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện đã đoàn kết, cố gắng vươn lên và đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, tổng số vốn huy động xây dựng nông thôn mới đạt hơn 5.800 tỷ đồng, trong đó huy động từ doanh nghiệp đạt hơn 574 tỷ đồng và huy động từ Nhân dân đạt hơn 81 tỷ đồng. Huyện đã triển khai đầu tư 464 công trình hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó, có 267 công trình giao thông, 108 công trình thủy lợi, 54 công trình văn hóa, 27 công trình giáo dục - y tế, 4 công trình nhà ở dân  cư và 2 công trình điện…

“Đến nay, huyện không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia và không còn hộ nghèo thu nhập từ 21 triệu đồng/người/năm trở xuống. Đối với xã Thạnh An, thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã có những bước phát triển mạnh mẽ, thu nhập bình quân của người dân đạt 63,2 triệu đồng/người/năm, bằng 97,4% so với thu nhập bình quân của huyện Cần Giờ, đây là một thành tích rất đáng tự hào bởi lẽ xã đảo Thạnh An là vùng đất tách biệt với đất liền, là vùng đặc biệt khó khăn của TPHCM.”- Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho hay.

Phó Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Hồ Hải trao Bằng khen của UBND TP cho các tập thể. Phó Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Hồ Hải trao Bằng khen của UBND TP cho các tập thể.

Trong giai đoạn nâng chất chương trình nông thôn mới, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đề nghị huyện Cần Giờ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân chủ động, tích cực tham gia xây dựng nông thôn kiểu mẫu gắn phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới"; cần rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện chủ trương tái cơ cấu kinh tế, đảm bảo phù hợp với quy hoạch; tăng cường phát triển sản xuất, tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững trên cơ sở đẩy mạnh hợp tác, liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, gắn sản xuất với thị trường… Huyện cần phát huy có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế có sẵn của địa phương để phát triển. Chú trọng công tác cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong yêu cầu huyện Cần Giờ phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, rà soát các chính sách ưu đãi dành cho xã đảo để áp dụng kịp thời, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng người dân xã đảo Thạnh An. “Huyện Cần Giờ cần đột phá về nguồn nhân lực, trong đó vừa chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, vừa chú trọng phát triển nguồn nhân lực tại chỗ để có thể gánh vác tương lai của Cần Giờ.”- Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong lưu ý.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu trao Bằng khen của UBND TP cho các tập thể. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu trao Bằng khen của UBND TP cho các tập thể.

Giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí

Cũng tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy huyện Cần Giờ Lê Minh Dũng cho biết: Qua 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Cần Giờ đã tập trung các tiêu chí phát triển sản xuất, giảm nghèo, cải thiện môi trường. Bên cạnh công tác thông tin, tuyên truyền, huyện cũng nhận được sự tham gia hỗ trợ của cả hệ thống chính trị, MTTQ và các đoàn thể và của người dân chung sức thực hiện đã góp phần tạo sức mạnh, nguồn lực trong giai đoạn nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đã có nhiều gương điển hình tập thể và cá nhân trong hiến đất làm đường, trong phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, vượt khó vươn lên làm giàu, hiếu học...

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan trao Bằng khen của UBND TP cho các cá nhân. Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan trao Bằng khen của UBND TP cho các cá nhân.
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong trồng cây lưu niệm tại quảng trường Rừng sác – Cần Giờ. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong trồng cây lưu niệm tại quảng trường Rừng Sác – Cần Giờ.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trồng cây lưu niệm tại quảng trường Rừng sác – Cần Giờ. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trồng cây lưu niệm tại quảng trường Rừng Sác – Cần Giờ.

Trong giai đoạn 2021-2025, Bí thư Huyện ủy Lê Minh Dũng cho biết huyện Cần Giờ xác định mục tiêu giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã và huyện; phấn đấu có 3/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, các xã còn lại duy trì đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó, tập trung phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp; cơ cấu lại và đẩy mạnh phát triển các hình thức tổ chức sản xuất mang tính hợp tác; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; tập trung giảm hộ nghèo bền vững gắn với đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn; đồng thời bảo vệ môi trường, cảnh quan tự nhiên; xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp.

Dịp này, UBND TPHCM tặng Bằng khen cho 22 tập thể và 7 cá nhân có nhiều đóng góp thực hiện chương trình nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại lễ công bố. Tiết mục văn nghệ chào mừng tại lễ công bố.

Sau khi thực hiện nghi thức công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công nhận huyện Cần Giờ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và công nhận xã Thạnh An là xã đảo thuộc TPHCM, các đại biểu thực hiện trồng cây lưu niệm tại Công viên quảng trường Rừng Sác – Cần Giờ.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo