Thứ Năm, ngày 28 tháng 5 năm 2020

Huyện Nhà Bè: Nâng cao chất lượng sống cho người dân

Khu công nghiệp Hiệp Phước đã tạo việc làm trên 10.000 lao động, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Nhà Bè

(Thanhuytphcm.vn) – Từ ngày 5 đến ngày 7/5/2020, Đảng bộ huyện Nhà Bè tổ chức Đại hội Đại biểu huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nhiệm kỳ qua, huyện đã huy động và sử dụng nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội; đã hoàn thành đầu tư xây dựng mới và nâng cấp nhiều tuyến đường, cầu, trường học và các công trình phúc lợi công cộng,… góp phần làm thay đổi diện mạo của huyện, nâng cao đời sống cho người dân…

Huy động sức dân là quan trọng nhất để phát triển

Một trong những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua là thu ngân sách nhà nước của huyện đạt và vượt kế hoạch được giao hàng năm, ước tổng thu trong nhiệm kỳ là 5.268,176 tỷ đồng, đạt 102,51% dự toán, bằng 2,83 lần so với nhiệm kỳ trước. Các ngành kinh tế tăng trưởng ổn định hàng năm từ 12% đến 12,2%, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2016 – 2020 là 12,14% vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (12%). Trong đó, ngành thương mại – dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn và có tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 12,53%, cao hơn tăng trưởng bình quân các ngành kinh tế; ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân hàng năm 10,54%. Kinh tế hợp tác được củng cố, hiện nay toàn huyện có 16 hợp tác xã, tăng 6 hợp tác xã so với năm 2016.

Riêng Khu công nghiệp Hiệp Phước đã thu hút 194 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký 1,007 tỷ USD và 19.800 tỷ đồng. Trong đó, có 117 dự án đang hoạt động, tạo việc làm trên 10.000 lao động, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Đáng chú ý là chương trình nông thôn mới, trong nhiệm kỳ, đã được huyện quan tâm huy động và sử dụng nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 3.217 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách hơn 3.080 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với nhiệm kỳ trước. Đã hoàn thành đầu tư xây dựng mới và nâng cấp nhiều tuyến đường, cầu, trường học và các công trình phúc lợi công cộng. Riêng chương trình đường giao thông nông thôn theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đã thực hiện hoàn thành 74 công trình, với gần 457,09 tỷ đồng, trong đó người dân và doanh nghiệp đóng góp hơn 137,3 tỷ đồng.

“Thu nhập bình quân đầu người ở đầu nhiệm kỳ từ 38,12 triệu đồng/người/năm, đến cuối nhiệm kỳ tăng lên hơn 65,542 triệu đồng/người/năm. Các chỉ số cơ bản hoàn thành là chỉ số trẻ em đi học, cấp thẻ bảo hiểm y tế, tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh, việc làm, nhà ở, nước sạch, sử dụng viễn thông...” - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phạm Minh Huấn chia sẻ.

Đạt được kết quả trên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nhà Bè Phạm Minh Huấn cho rằng, huy động sức dân là quan trọng nhất để phát triển. Cụ thể, huyện chú trọng công tác tuyên truyền để người dân hiểu, ủng hộ các chương trình. Từ phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức đảng, đảng viên ở cơ sở, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ý thức tự giác, tự nguyện của người dân đã có chuyển biến tích cực. Nhiều hộ gia đình, cá nhân hiến đất làm đường, làm các công trình dân sinh như: điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống chiếu sáng, trường học, các trạm y tế, các trung tâm văn hóa xã. Các công trình đầu tư đều mang tính cấp thiết, cho nên khi đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả tích cực, làm thay đổi diện mạo của huyện, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Ðến cuối nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện đã đạt 8 trong tổng số 9 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và sẽ đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020.

Quan tâm chăm lo cho đời sống người dân

Là địa phương nghèo, lãnh đạo huyện Nhà Bè qua các thời kỳ đã luôn quan tâm thực hiện Chương trình “Học chữ, học nghề, giải quyết việc làm gắn với mục tiêu giảm nghèo bền vững”. Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Thị Anh Thư cho biết, qua Chương trình, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên. Kết quả công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập trung học cơ sở và trung học phổ thông được giữ vững, thường xuyên được củng cố. Trong nhiệm kỳ, đào tạo nghề ngắn hạn cho 15.210 người, trong đó đào tạo nghề cho lao động nông thôn là 3.747 người, số học viên có việc làm sau đào tạo trên 85%, nâng tỷ lệ lao động làm việc qua đào tạo nghề đạt hơn 90%.

Bên cạnh đó, giai đoạn 2016 - 2020 thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững huyện thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách an sinh xã hội cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định. Đồng thời, tăng cường tổ chức hướng nghiệp dạy nghề và giải quyết việc làm cho lao động nghèo trên địa bàn; có chính sách hỗ trợ tạo điều kiện cho lao động hoàn thành khóa học gắn với giải quyết việc làm. Đã giải quyết việc làm cho 1.521 lao động nghèo, cận nghèo có việc làm ổn định, có 492 lao động được đào tạo nghề. Đến cuối năm 2018, toàn huyện còn 92 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,24%, giảm 6,84%, hộ cận nghèo còn 479 hộ, chiếm tỷ lệ 1,29%, mỗi năm giảm 3%. Huyện không còn hộ gia đình chính sách nghèo.

Bí thư Huyện ủy Nhà Bè Dương Thế Trung cho biết, Đảng bộ huyện Nhà Bè rất quan tâm đến việc chăm lo đời sống cho người dân. Vì vậy, mục tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ mới là tiếp tục nâng cao chất lượng sống cho người dân. Muốn chăm lo tốt hơn cho người dân, Đảng bộ huyện đặt ra chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới là tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm các ngành kinh tế của huyện là 12%. Trong đó, ngành thương mại - dịch vụ tăng 12,5%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 10,5% và nông, lâm, thủy sản tăng 0,7%. Đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng/năm; phấn đấu mỗi năm đào tạo nghề ngắn hạn ít nhất 2.000 học viên, tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo tối thiểu 85%; đến năm 2025, tỷ lệ lao động đang làm việc qua đào tạo nghề có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đạt 90%...

Sáng 5/5, Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 do đồng chí Dương Thế Trung, Bí thư Huyện ủy huyện Nhà Bè làm trưởng đoàn, đã đến viếng Bia tưởng niệm Liệt sĩ Nhà Bè tại Nhà truyền thống huyện. 

Tại đây, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ với quyết tâm phát huy tin thần "Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới vì sự vững mạnh của hệ thống chính trị và hạnh phúc Nhân dân".

Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu đảng bộ Huyện lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 viếng Bia tưởng niệm Liệt sĩ Nhà Bè tại Nhà truyền thống huyện Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu đảng bộ Huyện lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 viếng Bia tưởng niệm Liệt sĩ Nhà Bè tại Nhà truyền thống huyện

 

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo