Thứ Ba, ngày 9 tháng 8 năm 2022

Khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng sau dịch

(Ảnh minh họa: Thanhuytphcm.vn)

(Thanhuytphcm.vn) - Sau đợt dịch Covid-19 thứ tư, với nhu cầu xây dựng ngày một tăng cao, tình hình vi phạm về trật tự xây dựng có thể gia tăng trở lại, nhất là ở một số địa phương vùng ven, nơi có áp lực nhà ở lớn… Theo Thanh tra Sở Xây dựng, tính từ đầu năm 2021 đến cuối tháng 7/2021, thành phố có gần 300 trường hợp vi phạm liên quan đến trật tự xây dựng. Mặc số lượng công trình xây dựng giảm mạnh do dịch bệnh nhưng thời gian gần đây, trật tự xây dựng lại diễn biến phức tạp. Ðáng nói là các trường hợp xây dựng sai phép đã vi phạm chiếm tỷ lệ lớn và có xu hướng gia tăng. Hiện nay, khi thành phố ở trạng thái bình thường mới, nếu các địa phương không kiểm soát chặt, tình hình vi phạm trật tự xây dựng có thể sẽ diễn biến phức tạp.

Ngày 25/7/2019, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 23-CT/TU “về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố”. Chỉ thị nêu rõ một số nguyên nhân của tình trạng vi phạm trật tự xây dựng “đang diễn ra phổ biến và phức tạp trên địa bàn thành phố” là: nhu cầu nhà ở của người dân nhập cư; thành phố chưa thực hiện tốt quy hoạch và chưa có chương trình nhà ở cho người nhập cư với quy mô mỗi năm khoảng 200.000 người, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp ở nhiều nơi trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai, quy hoạch, xây dựng chưa quyết liệt, có nơi còn buông lỏng, xảy ra tiêu cực; có biểu hiện người vi phạm chi tiền cho thanh tra, công chức thì được làm ngơ, lực lượng môi giới, “cò” bán đất, nhà trái pháp luật, các doanh nghiệp, đội xây dựng trái pháp luật không bị xử lý; công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng ở nhiều nơi chưa đúng mức, chưa nhận trách nhiệm trước nhân dân về tình trạng vi phạm pháp luật trong xây dựng và tiêu cực ở địa phương; sự phối hợp giữa Sở Xây dựng và các quận, huyện trong xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng còn chồng chéo, sơ hở, thiếu hiệu quả; công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về trật tự xây dựng còn yếu và kém hiệu quả…

Nhìn nhận về các hạn chế, tồn tại và nguyên nhân ở Chỉ thị 23 là rất mạnh dạn, thẳng thắn, cương quyết. Những vấn đề đó đến nay tuy có khắc phục nhưng chưa triệt để, nhất là có một thời gian dài, các cơ quan chức năng, các địa phương tập trung cho công tác phòng chống dịch, vấn đề kiểm soát trật tự xây dựng có lúc có nơi có dấu hiệu buông lỏng.

Chỉ thị 23 đã nêu 13 nhóm vấn đề nhằm khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong xây dựng trên địa bàn thành phố. Đó là tổng hợp các nhóm giải pháp vừa mang tính vĩ mô vừa có tính cụ thể, vừa là giải pháp trước mắt vừa mang tính lâu dài, vừa liên quan đến chính sách vừa liên quan đến con người… Vấn đề còn lại là phải nỗ lực thực hiện một cách kiên quyết, kiên trì để đạt được kết quả đề ra.

Tuy nhiên, để giải quyết vấn đề này một cách căn cơ, bền vững cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hơn nữa. Đó là phải rà soát tổng thể nhu cầu nhà ở của người dân thành phố, kể cả người dân tạm trú, để biết chính xác tổng nhu cầu nhà ở; đồng thời, phải xác định thành phố có bao nhiêu nhà ở thuộc diện kinh doanh, đầu tư. Từ đó sẽ tính toán được một cách tổng quát việc đáp ứng nhu cầu nhà ở: số lượng cụ thể, loại hình nhà ở, địa bàn nào phát sinh nhiều, nhóm người dân nào có nhu cầu và năng lực đáp ứng nhu cầu, dự báo mức độ gia tăng nhu cầu trong các năm tới, dự báo nhu cầu từng loại nhà ở… Trên cơ sở đó sẽ đưa ra phương án giải quyết, đáp ứng phù hợp.

Bên cạnh đó, cần rà soát quy hoạch, tổ chức quy hoạch lại và quản lý tốt công tác quy hoạch. Cần xác định ngay kế hoạch sử dụng đất từng giai đoạn (có thể gắn với nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố) và thực hiện nghiêm kế hoạch đó. Cần làm rõ những dự án nào được giữ lại và thời gian tiến hành thực hiện, nếu không thực hiện được thì có phương án khác; dự án nào không cần giữ lại thì phải bãi bỏ quy hoạch ngay lập tức. Những khu vực nào đang đô thị hóa nhanh, nhu cầu nhà ở lớn thì phải có phương án tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Việc thực hiện quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch cần tổ chức lấy ý kiến người dân một cách công khai, minh bạch. Với những dự án lớn, không thuộc thẩm quyền của thành phố thì sớm kiến nghị tháo gỡ ngay các vướng mắc.

Thành phố cần rà soát toàn bộ các trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng trên địa bàn, nhất là các vi phạm diễn ra gần đây, để có phương án xử lý phù hợp. Trong đó, cần xem xét các trường hợp vi phạm quy mô nhỏ, có yếu tố khách quan, không ảnh hưởng đến tổng thể chung thì cân nhắc cho phép tồn tại và hợp thức hóa nếu đáp ứng được các yêu cầu khác (chẳng hạn, xây dựng của cá nhân có nhu cầu thực sự trên đất chưa chuyển đổi mục đích nhưng phù hợp với quy hoạch về nhà ở…); cần đưa ra một số hạn định để các chủ thể vi phạm kê khai, hoàn chỉnh thủ tục, sau hạn định đó thì thực hiện nghiêm các biện pháp theo quy định của pháp luật. Với các trường hợp vi phạm có quy mô lớn, phức tạp, không phù hợp quy hoạch chung, ảnh hưởng đến trật tự xã hội và kỷ cương phép nước thì cần có biện pháp xử lý nghiêm. Quá trình rà soát cần thực hiện nghiêm túc, khách quan, công tâm trên tinh thần tôn trọng tài sản của nhân dân gắn với yếu tố thượng tôn pháp luật.

Các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp các tổ chức, cá nhân cố ý vi phạm quy định pháp luật về trật tự xây dựng, có yếu tố trục lợi, nhất là các “đầu nậu”, các trường hợp cán bộ công chức câu kết với “đầu nậu” để bao che xây dựng trái phép, các cá nhân tiêu cực… Với các trường hợp chưa có yếu tố cấu thành tội phạm nhưng có trách nhiệm liên đới thì phải áp dụng nghiêm các biện pháp kỷ luật đảng, đồng thời chuyển sang công tác khác, địa bàn khác. Cần đề cao trách nhiệm của người đứng đầu của tổ chức đảng, chính quyền ở những nơi xảy ra sai phạm về xây dựng.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong trật tự xây dựng bằng nhiều hình thức; trong đó đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nếu bản thân hoặc người thân có vi phạm thì cần xử lý nghiêm về kỷ luật đảng. Đặc biệt, với các nơi “nóng” về sang nhượng đất đai, xây dựng nhà ở, chính quyền địa phương cần bám sát địa bàn để vận động người dân thực hiện đúng quy định của pháp luật về xây dựng.

Vấn đề vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng là một vấn đề lớn của thành phố trong nhiều năm qua. Trong hơn 1 năm thực hiện Chỉ thị 23, các địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tính đến tháng 10/2020, thành phố đã ghi nhận 631 công trình vi phạm trật tự xây dựng. Bình quân mỗi ngày có 1,9 vụ vi phạm, so với 6 tháng đầu năm 2019 là 8,5 vụ/ngày (thời điểm trước khi ban hành Chỉ thị 23), thì số vụ vi phạm giảm 6,6 vụ/ngày, tỷ lệ giảm 77,6%. Tuy nhiên, mức giảm này có căn cơ chưa thì cần đánh giá nhiều mặt. Dù tỷ lệ có giảm nhưng tình trạng vi phạm vẫn còn, cần tiếp tục có các giải pháp toàn diện hơn, bền vững hơn để khắc phục, nhất là sau dịch.

Trúc Giang


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo