Thứ Tư, ngày 1 tháng 4 năm 2020

Khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ vay lại nguồn vốn vay của Chính phủ thực hiện dự án metro Bến Thành - Suối Tiên

Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đoạn đi trên cao

(Thanhuytphcm.vn) - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan vừa có ý kiến chỉ đạo về một số dự án hạ tầng đô thị trên địa bàn TP.

Cụ thể, đối với dự án xây dựng tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, về xác định giá trị vốn ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Ban Quản lý Đường sắt đô thị và các cơ quan có liên quan khẩn trương thu xếp làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để thống nhất giá trị vốn ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương.

Về công tác thẩm định thiết kế kỹ thuật, giao Hội đồng thẩm định thiết kế kỹ thuật (cơ quan thường trực là Sở Giao thông vận tải) khẩn trương giải quyết hoàn tất các hồ sơ thiết kế kỹ thuật còn tồn đọng báo cáo UBND TP. Về công tác giải ngân cho các nhà thầu và hoàn trả tạm ứng cho ngân sách TP, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan tham mưu UBND TP trình HĐND cho ý kiến đối với danh mục và mức vốn bố trí cho các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương cấp phát và nguồn ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương năm 2020, trong đó bao gồm việc bố trí cho dự án là 2.185 tỷ đồng. Đồng thời, giao Ban Quản lý Đường sắt đô thị khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ vay lại nguồn vốn vay của Chính phủ thực hiện dự án gửi Sở Tài chính rà soát, tổng hợp trình UBND TP để kịp gửi Bộ Tài chính thẩm định theo quy định.

Về gia hạn Hiệp định vay VN11-P7, giao Ban Quản lý Đường sắt đô thị phối hợp với nhà tài trợ JICA thực hiện các công việc cần thiết để chuẩn bị cho việc ký kết Hiệp định vay cuối cùng của dự án. Về thương thảo, đàm phán phụ lục số 19 Hợp đồng tư vấn chung, giao Tổ Công tác thương thảo, đàm phán với Liên danh nhà thầu NIPT thành lập theo Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 10/1/2020 khẩn trương hoàn tất giải quyết các vướng mắc liên quan đến phụ lục số 19 Hợp đồng tư vấn chung theo tiến độ cam kết với nhà tài trợ JICA.

Đối với dự án cải thiện môi trường nước TP, lưu vực kênh Tàu Hũ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ, giải đoạn 2, về hiệp định vay số 4, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan giao Văn phòng UBND TP khẩn trương rà soát ý kiến tham mưu của Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND TP công văn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đồng thời, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông phối hợp với các đơn vị liên quan, thường xuyên trao đổi, đôn đốc Bộ Kế hoạch và Đầu tư về gia hạn Hiệp định vay số 4. Trong trường hợp Hiệp định vay hiện tại đã giải ngân hết số vốn nhưng Hiệp định vay số 4 chưa được ký kết hoặc chưa có hiệu lực giải ngân, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông phối hợp Sở Tài chính và các cơ quan liên quan, tham mưu đề xuất UBND TP xem xét để kịp thời giải quyết.

Đối với dự án cải tạo phục hồi đường cống thoát nước cũ, xuống cấp bằng công nghệ không đào hở tại TP, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu UBND TP đối với việc đăng ký kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho dự án theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Hải Liên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo