Thứ Tư, ngày 8 tháng 12 năm 2021

Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng sửa đổi hoặc sửa đổi bổ sung Luật BHXH và một số luật có liên quan

ĐBQH Nguyễn Tri Thức phát biểu tại điểm cầu TPHCM.

(Thanhuytphcm.vn) - Thực hiện Chương trình kỳ họp thứ 2, chiều 27/10, Quốc hội tổ chức thảo luận trực tuyến về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) quản lý và sử dụng Quỹ BHXH năm 2020; việc quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, tiến tới BHYT toàn dân trong 2 năm 2019-2020. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên thảo luận trực tuyến.

Tại phiên thảo luận trực tuyến, đa số các đại biểu cho rằng, việc hưởng BHXH một lần là nhu cầu thực tế của người lao động, tỷ lệ người hưởng BHXH một lần so với tổng số người tham gia BHXH những năm qua luôn ở mức khoảng 5% nhưng ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả của công tác phát triển đối tượng. Với tốc độ, tình hình phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và thực tế đời sống, thu nhập khó khăn như hiện nay, dự báo có thể số người hưởng chế độ BHXH một lần sẽ tăng cao vào các năm tiếp theo. Các đại biểu đề nghị, cần làm rõ nguyên nhân của tình trạng này; đồng thời rà soát quy định, điều kiện, mức hưởng, thủ tục thực hiện hưởng BHXH một lần.

Về các quỹ có tính chất ngắn hạn, theo các đại biểu, cơ bản các quỹ này đều bảo đảm khả năng chi trả và có kết dư lớn. Tuy nhiên, qua nhiều năm thực hiện cho thấy, còn có nhiều chế độ, chính sách liên quan đến các quỹ này chưa đi vào cuộc sống và chưa phát huy được vai trò chủ động của chính sách BHTN là giá đỡ của thị trường lao động.

Bên cạnh đó, một số ý kiến đại biểu cho rằng, cần tính toán để sửa đổi một số quỹ cho phù hợp hơn, đúng tính chất của quỹ ngắn hạn; Quỹ Hưu trí, tử tuất, mặc dù vẫn đang kết dư lớn, song cần tính toán thận trọng, chi tiết hơn nhằm bảo đảm cân đối trong dài hạn, nhất là với sự thay đổi về đặc điểm của quy mô và cơ cấu dân số, nguyên tắc đóng - hưởng và cân đối giữa mức đóng - mức hưởng.

Các đại biểu đề nghị Chính phủ khẩn trương nghiên cứu, xây dựng sửa đổi hoặc sửa đổi bổ sung Luật BHXH và một số luật có liên nhằm kịp thời thể chế hoá các nghị quyết của Đảng, khắc phục các tồn tại hạn chế, tại cơ sở pháp lý đầy đủ hơn để phát triển lĩnh vực an sinh xã hội bền vững và tình trạng cân đối quỹ BHTN, Quỹ BHTN lao động – Bệnh nghề nghiệp phù hợp hơn với tính chất của quỹ ngắn hạn, trong đó, chú ý việc tổng kết đánh giá cụ thể các nội dung và xu hướng của các Quỹ theo các chế độ tương ứng để làm cơ sở thực tiễn trong việc đề xuất chính sách khi sửa đổi Luật BHXH và các luật có liên quan.

Về BHYT, một số đại biểu cho rằng, việc quản lý, cung cấp thông tin, dữ liệu về BHYT cần bảo đảm liên thông, được đồng bộ và thống nhất quản lý với ngành y tế trong việc triển khai ứng dụng hồ sơ, bệnh án điện tử;… Do đó, trong thời gian tới, cần tiếp tục làm tốt hơn nữa khâu cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin; đảm bảo sự chính xác, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm nhân lực trong công tác này.

ĐBQH Nguyễn Tri Thức (TPHCM) cho rằng trong Nghị định 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT về tổng mức thanh toán BHYT ở các cơ sở khám chữa bệnh, khi triển khai vào thực tiễn gặp nhiều khó khăn đối với cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan BHXH. Do đó, ĐBQH Nguyễn Tri Thức đề nghị điều chỉnh lại tổng mức thanh toán BHYT chuyển thành thực thanh, thực chi theo giá của các dịch vụ y tế của cơ sở khám chữa bệnh cung cấp.

Về chi BHYT 2% chi phí khám chữa bệnh tại các trạm y tế, ĐBQH Nguyễn Tri Thức cho rằng về mục tiêu đến năm 2020 Chính phủ chưa đạt được đó là nâng cấp cơ sở vật chất của trạm y tế xã. “Dịch Covid -19 vừa qua, vai trò của tuyến y tế ở cơ sở rất quan trọng, đặc biệt tuyến y tế xã ở vùng sâu, vùng xa”- ĐBQH Nguyễn Tri Thức nhấn mạnh và đề nghị trong thời gian tới, Chính phủ cần tập trung chỉ đạo phát triển cơ sở vật chất tuyến y tế ở cơ sở. Bên cạnh đó, mở rộng danh mục thuốc ở tuyến y tế xã để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân và nâng cao hiệu quả của trạm y tế xã.

Cũng theo ĐBQH Nguyễn Tri Thức, Bộ Y tế đã thông qua đề án luân chuyển những cán bộ chuyên môn từ tuyến Trung ương, tỉnh, huyện về hỗ trợ cho trạm y tế xã và luân chuyển cán bộ ở trạm y tế xã lên các tuyến trên học tập nâng cao trình độ, sau đó trở lại phục vụ sức khỏe đồng bào các nơi vùng sâu, vùng xa.

ĐBQH Nguyễn Tri Thức cũng đề nghị Chính phủ cần quy định đóng BHYT và hỗ trợ đóng BHYT hoặc hỗ trợ chính sách để tạo tính liên tục cho việc mua BHYT đối với lực lượng công nhân lao động.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo