Chủ Nhật, ngày 16 tháng 12 năm 2018

Góp ý các chương trình, đề án triển khai Nghị quyết 54:

Khẩn trương nhưng phải có lộ trình

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu kết luận buổi họp.

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 9/3, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm chủ trì cuộc họp nghe các đồng chí nguyên là lãnh đạo TP và chuyên gia góp ý các chương trình, đề án của UBND TP và dự thảo Nghị quyết của HĐND TP về triển khai thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Tại buổi góp ý, đa số ý kiến đánh giá cao các cơ quan liên quan của TP đã khẩn trương trong việc xây dựng các chương trình, đề án triển khai thực hiện Nghị quyết 54, nhưng lưu ý việc triển khai các nội dung chương trình, đề án cần có bước đi và lộ trình để mang lại hiệu quả.

Mạnh dạn phân cấp, ủy quyền cho cơ sở

Một trong những vấn đề được các đại biểu quan tâm tại buổi góp ý là nội dung phân cấp, ủy quyền. Theo đồng chí Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP, đối với việc ủy quyền, cái gì phân cấp được thì đề xuất phân cấp luôn và khi ủy quyền nên ủy quyền cho chủ tịch UBND quận, huyện, giám đốc sở chứ không nên ủy quyền cho UBND quận, huyện và sở.

Đồng quan điểm, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Thành Tài phân tích: Đối với việc phân cấp ủy quyền, mục tiêu cuối cùng là sự hợp lý hóa công việc của toàn bộ hệ thống cơ quan hành chính để làm sao mỗi người mỗi việc giúp tiến trình giải quyết nhiệm vụ hành chính công vụ được nhanh hơn, thuận lợi hơn, tiết kiệm hơn, giảm nhũng nhiễu và sát dân hơn.

Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Thành Tài phát biểu tại buổi góp ý. Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Thành Tài phát biểu tại buổi góp ý.

Theo đồng chí Nguyễn Thành Tài, nếu phân cấp ủy quyền tốt sẽ giúp tạo thêm sự chủ động cho người đứng đầu và cho cả bộ máy của cơ quan công quyền, cùng với đó trách nhiệm được tăng cường hơn.

Về nguyên tắc ủy quyền, đồng chí Nguyễn Thành Tài khuyến nghị: Công việc nào giao cho cấp cơ sở mà cấp cơ sở làm tốt hơn ở trên thì nên đưa về cho cơ sở; đồng thời đã ủy quyền thì phải tăng thêm quyền hạn cho người được ủy quyền. Đồng chí Nguyễn Thành Tài cũng lưu ý, việc ủy quyền nên có bước đi và làm thí điểm để đơn vị được ủy quyền có thời gian làm quen; khi làm thí điểm cần làm các việc như nội dung ủy quyền, mức độ ủy quyền, cách thức ủy quyền để các đơn vị được ủy quyền người ta tham gia ý kiến.

Tạo môi trường tốt để thu hút nhân tài

Bên cạnh việc phân cấp, ủy quyền, các ý kiến cũng tập trung góp ý làm rõ một số nội dung về đề án thu hút chuyên gia, nhà khoa học và lao động sáng tạo trẻ. Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Thành Tài phân tích: Đối với đề án về thu hút chuyên gia, nhà khoa học và lao động sáng tạo trẻ, mục đích thu hút nhân tài không rõ nên phương thức thu hút chỉ lưu tâm đến chuyện trả tiền. “Chúng ta thu hút nhân tài để làm khoa học hay để làm quản lý, hay làm chuyên gia tư vấn? Bởi vì, nếu thu hút nhân tài làm khoa học thì không cần vào cơ quan nhà nước mà phải trả nó về đúng vị trí là cơ quan nghiên cứu khoa học và nhà khoa học chứng minh tài năng của mình ở công trình nghiên cứu. Còn huy động nhân tài ở công nhân lao động thì hãy để chuyện đó cho các doanh nghiệp làm. Cái nhà khoa học người ta cần là môi trường làm việc hơn là tiền” - đồng chí Nguyễn Thành Tài nhấn mạnh.

Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Phạm Chánh Trực phát biểu tại buổi góp ý. Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Phạm Chánh Trực phát biểu tại buổi góp ý.

Còn nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Phạm Chánh Trực đề nghị: Nên thu hút đội ngũ chuyên gia giúp TP xây dựng thành phố thông minh; lĩnh vực khoa học công nghệ phục vụ cho sản xuất; giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học ở các viện, trường. Còn về cách thu hút nhân tài phải tạo môi trường hấp dẫn cho chuyên gia, lao động sáng tạo trẻ tìm đến TP làm việc.

Đồng quan điểm, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Phạm Phương Thảo cho rằng không nên thu hút chuyên gia về làm quản lý, làm cán bộ công chức mà với TP nên thu hút chuyên gia hoạch định chiến lược phát triển. Ngoài lĩnh vực khoa học công nghệ, nên thu hút thêm chuyên gia trên lĩnh vực khoa học xã hội.

Hạn chế những khó khăn cho người dân

Cũng tại buổi góp ý, các đại biểu cũng đề xuất TP nhiều vấn đề trong việc triển khai Nghị quyết 54. Đồng chí Phạm Chánh Trực khuyến nghị TP cần tập trung làm thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù. Đó là TP nên tổ chức lại không gian đô thị theo hướng TP đa trung tâm, trung tâm và vệ tinh. Song song đó, TP cần thí điểm vận dụng cơ chế chính sách đặc thù để xây dựng cơ chế chính quyền đô thị với chính quyền điện tử làm hạt nhân quản lý điều hành thành phố thông minh. Đối với cơ chế, chính sách đất đai, TP nên điều chỉnh quy hoạch tổ chức lại không gian đô thị, điều chỉnh quy hoạch để dành mặt bằng thỏa đáng cho việc xây dựng nhà ở xã hội cho người dân...

Về vấn đề đầu tư, chính quyền TP cần kiên quyết điều chỉnh cân đối giữa đầu tư cho cơ sở vật chất và đầu tư cho con người, giữa đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật với kết cấu hạ tầng xã hội (nhất là nhà ở cho người có thu nhập thấp, trường học, bệnh viện). Đối với vấn đề thuế tiêu thụ đặc biệt và phí, hạn chế tối đa gia tăng ảnh hưởng đến đời sống nhân dân TP.

Nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Phạm Phương Thảo phát biểu tại buổi góp ý. Nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Phạm Phương Thảo phát biểu tại buổi góp ý.

Liên quan vấn đề thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, đồng chí Phạm Phương Thảo cho rằng, thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức phải dựa trên cơ sở hiệu quả công việc khắc phục tính bình quân nhằm tạo động lực, tạo sự cạnh tranh lành mạnh để phát triển. Tuy nhiên, vấn đề băn khoăn hiện nay là ai đánh giá hiệu quả của cán bộ, công chức, viên chức; ai quyết định mức thu nhập tăng thêm và nếu làm không khéo sẽ hình thức, dàn trải. Vì vậy, việc này nên giao cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị và phải chịu trách nhiệm về vấn đề này.

Về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, đồng chí Phạm Phương Thảo đề nghị không chỉ tính trên lượng nước thải mà tính mức độ độc hại của nước thải thải ra môi trường.

Phát biểu kết luận buổi góp ý, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh: Kỳ họp HĐND TP giữa tháng 3 là kỳ họp cực kỳ quan trọng, có những nội dung cần phải bàn kỹ, sâu và phải đưa ra những quyết định quan trọng cho sự phát triển của TP đối với những thẩm quyền mà HĐND TP được tăng thêm theo Nghị quyết 54 của Quốc hội. Do đó, ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo TP đưa ra tại buổi góp ý đã nhận định, đánh giá tình hình của TP để từ đó giúp cho HĐND TP có nghị quyết vừa mang tính chất bao quát, vừa mang tính cụ thể để khi triển khai đi vào thực tiễn mang tính khả thi.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết: Các ý kiến góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo TP sẽ được HĐND TP ghi nhận và nghiên cứu. Đây là những ý kiến hết sức tâm huyết đối với sự phát triển của TP, nhưng cũng tư vấn giúp cho HĐND TP nên quyết cái gì, quyết như thế nào để vừa đúng với tầm của TP, cũng như phù hợp với thực tiễn để tạo sự đồng thuận trong nhân dân và sự phát triển của TP.

Đình Lý

tin khác

Thông báo

Tin vắn ngày 15/12/2018

* Sáng 15/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Phường 6 lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 (đại hội điểm) đã diễn ra phiên chính thức. Tại đại hội, một số chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã được đại hội thông qua như: thực hiện vận động quỹ “Vì người nghèo” đạt 900 triệu đồng, quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” đạt 200 triệu đồng; phấn đấu 3/3 Ban công tác Mặt trận khu phố đạt danh hiệu xuất sắc hằng năm; giữ vững danh hiệu thi đua xuất sắc trong xếp loại hằng năm của Ủy ban MTTQ quận;…Đại hội đã hiệp thương bầu 33 đại biểu vào Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 6 nhiệm kỳ 2019 – 2024, đồng chí Trần Thị Mai Ly tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 6 nhiệm kỳ 2019 – 2024. (Mỹ Duyên)

* Sáng 15/12, Câu lạc bộ Khối Vũ trang - Biệt động quân khu Sài Gòn - Gia Định đã tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2018) và ôn lại truyền thống của Lực lượng Đặc công - Biệt động thành trong hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm (1946 – 1975). Trong 2 cuộc kháng chiến, Lực lượng Đặc công - Biệt  động Sài Gòn – Chợ  Lớn - Gia Định đã có những trận đánh được đồng bào, chiến sĩ cả nước vui mừng, bạn bè trên thế giới kính phục. Một trong những trận đánh nổi bật có tiếng vang lớn ảnh hưởng đến cục diện chiến trường, đó là đã đồng loạt nổ súng, tiến công vào 5 mục tiêu trọng yếu của Mỹ - ngụy như: Bộ Tổng tham mưu, Dinh Độc lập, Đài phát thanh, Bộ Tư lệnh Hải Quân, Tòa Đại sứ Mỹ,.. mở màn cho quân và dân miền Nam trong cuộc Tổng tiến công Mậu Thân năm 1968. (Hữu Mạo).

* Ngày 14/12, tại Trung tâm Y tế huyện Củ Chi, Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng đã phối hợp với Bệnh viện Ung bướu TPHCM tổ chức khám sàng lọc và phát hiện sớm ung thư vú miễn phí cho nữ cán bộ, công chức của Cơ quan Đảng - Đoàn thể, Cơ quan chính quyền các xã, thị trấn và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Củ Chi từ 40 tuổi trở lên hoặc từ 35 tuổi trở lên. Tại đây, đã có 410 các chị em phụ nữ được các bác sĩ chuyên khoa ung bướu thăm khám, tư vấn và thực hiện miễn phí những kỹ thuật cận lâm sàng tầm soát bệnh  với những trường hợp có nghi ngờ. (Ngọc Thùy).

* Chiều 14/12, Quận ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 8 đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2018) và 29 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2018). Tại buổi họp mặt, các đại biểu cũng được nghe thông tin tình hình trong nước và quốc tế, đặc biệt là sức mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay. Dịp này, UBND Quận 8 đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hội thao phòng không nhân dân, phòng không lục quân. (Lý Ngọc Hiếu).

* Tối 14/12, Quận ủy Quận 8 đã phối hợp với Phòng Văn hoá - Văn nghệ Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, Liên Hiệp các hội văn học nghệ thuật TP và Sân khấu kịch 5B tổ chức công diễn lần thứ hai vở kịch “Dấu xưa” tại Nhà hát Trung tâm văn hoá Quận 8. Trên 500 đại biểu là lãnh đạo, Ban Giám hiệu, giáo viên các trường, cán bộ công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quận 8 đã đến dự. Qua vở kịch, Ban Tổ chức mong muốn đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Quận 8 đúc kết bài học cho bản thân trong công việc cũng như trong cuộc sống thường ngày và tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (Trần Thy).

* Tối 14/12, Liên đoàn Lao động Quận 1 tổ chức buổi truyền thông “Nâng cao nhận thức về vấn đề phòng, chống ma túy, mại dâm - HIV/AIDS” năm 2018 cho hơn 150 công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH E.Land Việt Nam, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Buổi truyền thông đã thông tin tình hình lây nhiễm HIV/AIDS hiện nay trên địa bàn TPHCM và tỉnh Long An, tiến tới kết thúc đại dịch vào năm 2030; tuyên truyền các biện pháp nâng cao nhận thức của công nhân viên chức, người lao động về dự phòng, chăm sóc người nhiễm và lợi ích của việc xét nghiệm sớm HIV; tầm quan trọng chiến lược phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc; giới thiệu các địa điểm tham vấn, xét nghiệm và điều trị ARV miễn phí trên địa bàn. (Long Toàn).

* Tối 14/12, Ban chỉ huy Quân sự Quận 4 tổ chức hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018). Tham gia hội diễn là các tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Quân đội, ca ngợi đất nước, con người Việt Nam trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ và trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của các Cụm thi đua lực lượng vũ trang quận cùng các đơn vị kết nghĩa. Kết quả hội diễn văn nghệ, giải Nhất thuộc về Cụm thi đua 2/LLVT quận; giải Nhì thuộc về Cụm thi đua 4/LLVT quận và giải Ba thuộc về Cụm thi đua 3/LLVT quận. Ngoài hội diễn văn nghệ, Ban chỉ huy Quân sự quận còn tổ chức hội thi viết báo tường, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao như chạy việt dã 1.500m, kéo co và bơi vũ trang... (Hoàng Thông)

Tin vắn ngày 14/12/2018

* Ngày 14/12, Huyện ủy Củ Chi đã tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018. Qua kiểm điểm và đánh giá để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý điều hành và thực hiện nhiệm vụ. Theo kế hoạch, việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hoàn thành trước 5/1/2019. (Thu Hà)

* Sáng 12 và 13/12, phường Tăng Nhơn Phú B tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là Đại hội điểm MTTQ cấp phường của ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố. Trong nhiệm kỳ 2013-2018, Ủy ban MTTQ phường đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… (Lâm Đức Nhiều)