Chủ Nhật, ngày 24 tháng 6 năm 2018

Góp ý các chương trình, đề án triển khai Nghị quyết 54:

Khẩn trương nhưng phải có lộ trình

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu kết luận buổi họp.

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 9/3, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm chủ trì cuộc họp nghe các đồng chí nguyên là lãnh đạo TP và chuyên gia góp ý các chương trình, đề án của UBND TP và dự thảo Nghị quyết của HĐND TP về triển khai thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Tại buổi góp ý, đa số ý kiến đánh giá cao các cơ quan liên quan của TP đã khẩn trương trong việc xây dựng các chương trình, đề án triển khai thực hiện Nghị quyết 54, nhưng lưu ý việc triển khai các nội dung chương trình, đề án cần có bước đi và lộ trình để mang lại hiệu quả.

Mạnh dạn phân cấp, ủy quyền cho cơ sở

Một trong những vấn đề được các đại biểu quan tâm tại buổi góp ý là nội dung phân cấp, ủy quyền. Theo đồng chí Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP, đối với việc ủy quyền, cái gì phân cấp được thì đề xuất phân cấp luôn và khi ủy quyền nên ủy quyền cho chủ tịch UBND quận, huyện, giám đốc sở chứ không nên ủy quyền cho UBND quận, huyện và sở.

Đồng quan điểm, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Thành Tài phân tích: Đối với việc phân cấp ủy quyền, mục tiêu cuối cùng là sự hợp lý hóa công việc của toàn bộ hệ thống cơ quan hành chính để làm sao mỗi người mỗi việc giúp tiến trình giải quyết nhiệm vụ hành chính công vụ được nhanh hơn, thuận lợi hơn, tiết kiệm hơn, giảm nhũng nhiễu và sát dân hơn.

Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Thành Tài phát biểu tại buổi góp ý. Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Thành Tài phát biểu tại buổi góp ý.

Theo đồng chí Nguyễn Thành Tài, nếu phân cấp ủy quyền tốt sẽ giúp tạo thêm sự chủ động cho người đứng đầu và cho cả bộ máy của cơ quan công quyền, cùng với đó trách nhiệm được tăng cường hơn.

Về nguyên tắc ủy quyền, đồng chí Nguyễn Thành Tài khuyến nghị: Công việc nào giao cho cấp cơ sở mà cấp cơ sở làm tốt hơn ở trên thì nên đưa về cho cơ sở; đồng thời đã ủy quyền thì phải tăng thêm quyền hạn cho người được ủy quyền. Đồng chí Nguyễn Thành Tài cũng lưu ý, việc ủy quyền nên có bước đi và làm thí điểm để đơn vị được ủy quyền có thời gian làm quen; khi làm thí điểm cần làm các việc như nội dung ủy quyền, mức độ ủy quyền, cách thức ủy quyền để các đơn vị được ủy quyền người ta tham gia ý kiến.

Tạo môi trường tốt để thu hút nhân tài

Bên cạnh việc phân cấp, ủy quyền, các ý kiến cũng tập trung góp ý làm rõ một số nội dung về đề án thu hút chuyên gia, nhà khoa học và lao động sáng tạo trẻ. Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Thành Tài phân tích: Đối với đề án về thu hút chuyên gia, nhà khoa học và lao động sáng tạo trẻ, mục đích thu hút nhân tài không rõ nên phương thức thu hút chỉ lưu tâm đến chuyện trả tiền. “Chúng ta thu hút nhân tài để làm khoa học hay để làm quản lý, hay làm chuyên gia tư vấn? Bởi vì, nếu thu hút nhân tài làm khoa học thì không cần vào cơ quan nhà nước mà phải trả nó về đúng vị trí là cơ quan nghiên cứu khoa học và nhà khoa học chứng minh tài năng của mình ở công trình nghiên cứu. Còn huy động nhân tài ở công nhân lao động thì hãy để chuyện đó cho các doanh nghiệp làm. Cái nhà khoa học người ta cần là môi trường làm việc hơn là tiền” - đồng chí Nguyễn Thành Tài nhấn mạnh.

Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Phạm Chánh Trực phát biểu tại buổi góp ý. Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Phạm Chánh Trực phát biểu tại buổi góp ý.

Còn nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Phạm Chánh Trực đề nghị: Nên thu hút đội ngũ chuyên gia giúp TP xây dựng thành phố thông minh; lĩnh vực khoa học công nghệ phục vụ cho sản xuất; giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học ở các viện, trường. Còn về cách thu hút nhân tài phải tạo môi trường hấp dẫn cho chuyên gia, lao động sáng tạo trẻ tìm đến TP làm việc.

Đồng quan điểm, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Phạm Phương Thảo cho rằng không nên thu hút chuyên gia về làm quản lý, làm cán bộ công chức mà với TP nên thu hút chuyên gia hoạch định chiến lược phát triển. Ngoài lĩnh vực khoa học công nghệ, nên thu hút thêm chuyên gia trên lĩnh vực khoa học xã hội.

Hạn chế những khó khăn cho người dân

Cũng tại buổi góp ý, các đại biểu cũng đề xuất TP nhiều vấn đề trong việc triển khai Nghị quyết 54. Đồng chí Phạm Chánh Trực khuyến nghị TP cần tập trung làm thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù. Đó là TP nên tổ chức lại không gian đô thị theo hướng TP đa trung tâm, trung tâm và vệ tinh. Song song đó, TP cần thí điểm vận dụng cơ chế chính sách đặc thù để xây dựng cơ chế chính quyền đô thị với chính quyền điện tử làm hạt nhân quản lý điều hành thành phố thông minh. Đối với cơ chế, chính sách đất đai, TP nên điều chỉnh quy hoạch tổ chức lại không gian đô thị, điều chỉnh quy hoạch để dành mặt bằng thỏa đáng cho việc xây dựng nhà ở xã hội cho người dân...

Về vấn đề đầu tư, chính quyền TP cần kiên quyết điều chỉnh cân đối giữa đầu tư cho cơ sở vật chất và đầu tư cho con người, giữa đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật với kết cấu hạ tầng xã hội (nhất là nhà ở cho người có thu nhập thấp, trường học, bệnh viện). Đối với vấn đề thuế tiêu thụ đặc biệt và phí, hạn chế tối đa gia tăng ảnh hưởng đến đời sống nhân dân TP.

Nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Phạm Phương Thảo phát biểu tại buổi góp ý. Nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Phạm Phương Thảo phát biểu tại buổi góp ý.

Liên quan vấn đề thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, đồng chí Phạm Phương Thảo cho rằng, thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức phải dựa trên cơ sở hiệu quả công việc khắc phục tính bình quân nhằm tạo động lực, tạo sự cạnh tranh lành mạnh để phát triển. Tuy nhiên, vấn đề băn khoăn hiện nay là ai đánh giá hiệu quả của cán bộ, công chức, viên chức; ai quyết định mức thu nhập tăng thêm và nếu làm không khéo sẽ hình thức, dàn trải. Vì vậy, việc này nên giao cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị và phải chịu trách nhiệm về vấn đề này.

Về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, đồng chí Phạm Phương Thảo đề nghị không chỉ tính trên lượng nước thải mà tính mức độ độc hại của nước thải thải ra môi trường.

Phát biểu kết luận buổi góp ý, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh: Kỳ họp HĐND TP giữa tháng 3 là kỳ họp cực kỳ quan trọng, có những nội dung cần phải bàn kỹ, sâu và phải đưa ra những quyết định quan trọng cho sự phát triển của TP đối với những thẩm quyền mà HĐND TP được tăng thêm theo Nghị quyết 54 của Quốc hội. Do đó, ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo TP đưa ra tại buổi góp ý đã nhận định, đánh giá tình hình của TP để từ đó giúp cho HĐND TP có nghị quyết vừa mang tính chất bao quát, vừa mang tính cụ thể để khi triển khai đi vào thực tiễn mang tính khả thi.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết: Các ý kiến góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo TP sẽ được HĐND TP ghi nhận và nghiên cứu. Đây là những ý kiến hết sức tâm huyết đối với sự phát triển của TP, nhưng cũng tư vấn giúp cho HĐND TP nên quyết cái gì, quyết như thế nào để vừa đúng với tầm của TP, cũng như phù hợp với thực tiễn để tạo sự đồng thuận trong nhân dân và sự phát triển của TP.

Đình Lý

Thông báo

Tin vắn ngày 23/6/2018

* Ngày 23/6, Hội Người mù huyện Củ Chi tổ chức tặng quà cho 110 hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 39 triệu đồng. Được biết số quà này là do mạnh thường quân, dược sĩ Ngô Thị Ngọc Hải, Khu phố 5 Thị Trấn Củ Chi tài trợ. Hội Người mù của huyện đã và đang tích cực vận động, tìm nguồn tài trợ để chia sẻ, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn. (Ngọc Nữ)

Tin vắn ngày 22/6/2018

* Ngày 22/6, tại huyện Hóc Môn, Hội Nông dân TPHCM đã khai mạc Hội thao Nông dân TP lần thứ XII năm 2018 với chủ đề: “Có sức khỏe là có tất cả”. Hội thao thu hút 11 đội với 535 vận động viên là cán bộ, hội viên Hội nông dân các quận, huyện trên địa bàn TP tham gia thi đấu các môn: kéo co, vượt chướng ngại vật, chuyền bóng tiếp sức, nhảy bao bố,… (S.Hải)

* Ngày 22/6, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Nhà Bè (Bộ Tư lệnh TPHCM) tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Hướng dẫn số 1443/HD-CCT ngày 21/5/2018 của Cục Chính trị Quân khu 7 về hệ thống văn kiện công tác Đảng, công tác chính trị của Ban CHQS xã, phường, thị trấn. Các cán bộ Ban CHQS huyện Nhà Bè; Chính trị viên, Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó, Chỉ huy phó và nhân viên thống kê Ban CHQS 7 xã - thị trấn trên địa bàn huyện đã được quán triệt nội dung Hướng dẫn số 1443, trong đó tập trung vào hướng dẫn cách bố cục, nội dung, cách thức đăng ký, ghi chép các loại sổ tổng hợp công tác Đảng, công tác chính trị; sổ thống kê chất lượng chính trị; sổ đăng ký danh sách sĩ quan dự bị; các loại tài liệu đánh máy. (Tấn Chí, Lam Giang)

* Sáng 22/6, Ban Chỉ đạo 1237 quận Tân Bình tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn quận năm 2018. Tại buổi tập huấn, đại biểu đã hướng được dẫn các nội dung rà soát, xác minh, kết luận thông tin nơi hy sinh, chôn cất ban đầu liệt sĩ, kiểm đếm, lập danh sách mộ liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ, kết luận địa bàn, kỹ thuật lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; giới thiệu hướng dẫn quản lý, khai thác, sử dụng phần mềm bộ công cụ quản lý, tra cứu, hiển thị, phân tích, thống kê, báo cáo về liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa hình quân sự. (Thanh Tuyền)

* Ngày 22/6, Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến huyện Củ Chi tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2018. Thời gian qua, Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến từ huyện đến cơ sở tích cực tuyên truyền vận động hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; phối hợp Hội Cựu chiến binh tổ chức nhiều buổi nói chuyện, giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên các xã, thị trấn; gia đình hội viên gương mẫu thực hiện một số nội dung trọng tâm như sử dụng nước sạch, thu gom rác, lập lại trật tự lòng, lề đường, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến cơ sở tổ chức các chuyến về nguồn thăm lại chiến khu xưa, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Công tác chính sách, ái hữu đã vận động 433 phần quà tặng cho các hội viên khó khăn, bệnh nặng với tổng số tiền 144 triệu đồng. (Ngọc Nữ)

* Ngày 21/6, Huyện ủy Củ Chi tổ chức sơ kết công tác giáo dục lý luận chính trị 6 tháng đầu năm 2018. Trong 6 tháng đầu năm, đã mở được 33 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị với 2.180 học viên tham gia học tập. Trong chương trình giảng dạy gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn việc học lý luận chính trị với đi thực tế và làm công tác xã hội, góp phần từng bước nâng cao chất lượng dạy và học lý luận chính trị. Đồng thời, trung tâm mở các lớp sơ cấp lý luận chính trị tại các xã, cụm xã, từng bước phổ cập trình độ sơ cấp tại cơ sở. (Kiều Ngân)

* Ngày 21/6, Quận 10 tổ chức hội nghị thông tin thời sự  quý II/2018, tập trung hai chuyên đề: Tình hình an ninh chính trị - trật tự xã hội trong thời gian gần đây và một số vấn đề mới về đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay. Đây là hoạt động định kỳ nhằm cập nhật kịp thời tình hình thời sự cho cán bộ chủ chốt quận, phường và đội ngũ Báo cáo viên cấp quận góp phần thực hiện nhiệm vụ được giao. (Q.Khôi)

* Sáng 22/6, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho gần 200 cán bộ Đảng viên của Khối phòng ban Sawaco, Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ, Xí nghiệp Truyền dẫn nước sạch thuộc Sawaco. Các đại biểu được triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7, gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. (Đinh Bích)