Chủ Nhật, ngày 25 tháng 3 năm 2018

Góp ý các chương trình, đề án triển khai Nghị quyết 54:

Khẩn trương nhưng phải có lộ trình

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu kết luận buổi họp.

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 9/3, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm chủ trì cuộc họp nghe các đồng chí nguyên là lãnh đạo TP và chuyên gia góp ý các chương trình, đề án của UBND TP và dự thảo Nghị quyết của HĐND TP về triển khai thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Tại buổi góp ý, đa số ý kiến đánh giá cao các cơ quan liên quan của TP đã khẩn trương trong việc xây dựng các chương trình, đề án triển khai thực hiện Nghị quyết 54, nhưng lưu ý việc triển khai các nội dung chương trình, đề án cần có bước đi và lộ trình để mang lại hiệu quả.

Mạnh dạn phân cấp, ủy quyền cho cơ sở

Một trong những vấn đề được các đại biểu quan tâm tại buổi góp ý là nội dung phân cấp, ủy quyền. Theo đồng chí Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP, đối với việc ủy quyền, cái gì phân cấp được thì đề xuất phân cấp luôn và khi ủy quyền nên ủy quyền cho chủ tịch UBND quận, huyện, giám đốc sở chứ không nên ủy quyền cho UBND quận, huyện và sở.

Đồng quan điểm, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Thành Tài phân tích: Đối với việc phân cấp ủy quyền, mục tiêu cuối cùng là sự hợp lý hóa công việc của toàn bộ hệ thống cơ quan hành chính để làm sao mỗi người mỗi việc giúp tiến trình giải quyết nhiệm vụ hành chính công vụ được nhanh hơn, thuận lợi hơn, tiết kiệm hơn, giảm nhũng nhiễu và sát dân hơn.

Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Thành Tài phát biểu tại buổi góp ý. Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Thành Tài phát biểu tại buổi góp ý.

Theo đồng chí Nguyễn Thành Tài, nếu phân cấp ủy quyền tốt sẽ giúp tạo thêm sự chủ động cho người đứng đầu và cho cả bộ máy của cơ quan công quyền, cùng với đó trách nhiệm được tăng cường hơn.

Về nguyên tắc ủy quyền, đồng chí Nguyễn Thành Tài khuyến nghị: Công việc nào giao cho cấp cơ sở mà cấp cơ sở làm tốt hơn ở trên thì nên đưa về cho cơ sở; đồng thời đã ủy quyền thì phải tăng thêm quyền hạn cho người được ủy quyền. Đồng chí Nguyễn Thành Tài cũng lưu ý, việc ủy quyền nên có bước đi và làm thí điểm để đơn vị được ủy quyền có thời gian làm quen; khi làm thí điểm cần làm các việc như nội dung ủy quyền, mức độ ủy quyền, cách thức ủy quyền để các đơn vị được ủy quyền người ta tham gia ý kiến.

Tạo môi trường tốt để thu hút nhân tài

Bên cạnh việc phân cấp, ủy quyền, các ý kiến cũng tập trung góp ý làm rõ một số nội dung về đề án thu hút chuyên gia, nhà khoa học và lao động sáng tạo trẻ. Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Thành Tài phân tích: Đối với đề án về thu hút chuyên gia, nhà khoa học và lao động sáng tạo trẻ, mục đích thu hút nhân tài không rõ nên phương thức thu hút chỉ lưu tâm đến chuyện trả tiền. “Chúng ta thu hút nhân tài để làm khoa học hay để làm quản lý, hay làm chuyên gia tư vấn? Bởi vì, nếu thu hút nhân tài làm khoa học thì không cần vào cơ quan nhà nước mà phải trả nó về đúng vị trí là cơ quan nghiên cứu khoa học và nhà khoa học chứng minh tài năng của mình ở công trình nghiên cứu. Còn huy động nhân tài ở công nhân lao động thì hãy để chuyện đó cho các doanh nghiệp làm. Cái nhà khoa học người ta cần là môi trường làm việc hơn là tiền” - đồng chí Nguyễn Thành Tài nhấn mạnh.

Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Phạm Chánh Trực phát biểu tại buổi góp ý. Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Phạm Chánh Trực phát biểu tại buổi góp ý.

Còn nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Phạm Chánh Trực đề nghị: Nên thu hút đội ngũ chuyên gia giúp TP xây dựng thành phố thông minh; lĩnh vực khoa học công nghệ phục vụ cho sản xuất; giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học ở các viện, trường. Còn về cách thu hút nhân tài phải tạo môi trường hấp dẫn cho chuyên gia, lao động sáng tạo trẻ tìm đến TP làm việc.

Đồng quan điểm, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Phạm Phương Thảo cho rằng không nên thu hút chuyên gia về làm quản lý, làm cán bộ công chức mà với TP nên thu hút chuyên gia hoạch định chiến lược phát triển. Ngoài lĩnh vực khoa học công nghệ, nên thu hút thêm chuyên gia trên lĩnh vực khoa học xã hội.

Hạn chế những khó khăn cho người dân

Cũng tại buổi góp ý, các đại biểu cũng đề xuất TP nhiều vấn đề trong việc triển khai Nghị quyết 54. Đồng chí Phạm Chánh Trực khuyến nghị TP cần tập trung làm thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù. Đó là TP nên tổ chức lại không gian đô thị theo hướng TP đa trung tâm, trung tâm và vệ tinh. Song song đó, TP cần thí điểm vận dụng cơ chế chính sách đặc thù để xây dựng cơ chế chính quyền đô thị với chính quyền điện tử làm hạt nhân quản lý điều hành thành phố thông minh. Đối với cơ chế, chính sách đất đai, TP nên điều chỉnh quy hoạch tổ chức lại không gian đô thị, điều chỉnh quy hoạch để dành mặt bằng thỏa đáng cho việc xây dựng nhà ở xã hội cho người dân...

Về vấn đề đầu tư, chính quyền TP cần kiên quyết điều chỉnh cân đối giữa đầu tư cho cơ sở vật chất và đầu tư cho con người, giữa đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật với kết cấu hạ tầng xã hội (nhất là nhà ở cho người có thu nhập thấp, trường học, bệnh viện). Đối với vấn đề thuế tiêu thụ đặc biệt và phí, hạn chế tối đa gia tăng ảnh hưởng đến đời sống nhân dân TP.

Nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Phạm Phương Thảo phát biểu tại buổi góp ý. Nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Phạm Phương Thảo phát biểu tại buổi góp ý.

Liên quan vấn đề thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, đồng chí Phạm Phương Thảo cho rằng, thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức phải dựa trên cơ sở hiệu quả công việc khắc phục tính bình quân nhằm tạo động lực, tạo sự cạnh tranh lành mạnh để phát triển. Tuy nhiên, vấn đề băn khoăn hiện nay là ai đánh giá hiệu quả của cán bộ, công chức, viên chức; ai quyết định mức thu nhập tăng thêm và nếu làm không khéo sẽ hình thức, dàn trải. Vì vậy, việc này nên giao cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị và phải chịu trách nhiệm về vấn đề này.

Về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, đồng chí Phạm Phương Thảo đề nghị không chỉ tính trên lượng nước thải mà tính mức độ độc hại của nước thải thải ra môi trường.

Phát biểu kết luận buổi góp ý, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh: Kỳ họp HĐND TP giữa tháng 3 là kỳ họp cực kỳ quan trọng, có những nội dung cần phải bàn kỹ, sâu và phải đưa ra những quyết định quan trọng cho sự phát triển của TP đối với những thẩm quyền mà HĐND TP được tăng thêm theo Nghị quyết 54 của Quốc hội. Do đó, ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo TP đưa ra tại buổi góp ý đã nhận định, đánh giá tình hình của TP để từ đó giúp cho HĐND TP có nghị quyết vừa mang tính chất bao quát, vừa mang tính cụ thể để khi triển khai đi vào thực tiễn mang tính khả thi.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết: Các ý kiến góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo TP sẽ được HĐND TP ghi nhận và nghiên cứu. Đây là những ý kiến hết sức tâm huyết đối với sự phát triển của TP, nhưng cũng tư vấn giúp cho HĐND TP nên quyết cái gì, quyết như thế nào để vừa đúng với tầm của TP, cũng như phù hợp với thực tiễn để tạo sự đồng thuận trong nhân dân và sự phát triển của TP.

Đình Lý

tin khác

Thông báo

Tin vắn ngày 24/3/2018

* Sáng 24/3, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) Quận 3 tổ chức sinh hoạt thời sự, chi trả phụ cấp trách nhiệm quý I năm 2018 cho quân nhân dự bị (QNDB) giữ chức vụ chỉ huy, quản lý đơn vị dự bị động viên (DBĐV). Trong tổng số 489 QNDB giữ chức vụ chỉ huy, quản lý đơn vị DBĐV được chi trả có 195 sĩ quan và 294 hạ sĩ quan với tổng số tiền chi trả hơn 100 triệu đồng. Tại buổi sinh hoạt, Ban CHQS quận đã thông tin tình hình thời sự nổi bật, trong nước cũng như trên địa bàn quận, các nội dung liên quan đến nhiệm vụ động viên, hoạt động của lực lượng vũ trang (LLVT) quận về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2018. (Nguyễn Thuấn)

* Sáng 24/3, Ban chỉ huy Quân sự  (CHQS) Quận 4 tổ chức sinh hoạt thời sự và chi trả phụ cấp trách nhiệm cho lực lượng dự bị động viên quý 1 năm 2018, với số tiền chi trả là hơn 191,4 triệu đồng. Tại buổi sinh hoạt, Trung tá Cao Thanh Hải, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS Quận 4 đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh quý 1 năm 2018, thông tin thời sự trong quý, định hướng tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho quân nhân dự bị. (Thanh Huy)

* Sáng 24/3, hơn 2.000 học sinh đến từ 20 trường THCS trên địa bàn Quận 4, Quận 7 và huyện Nhà Bè đã tham gia Ngày hội Tư vấn - Hướng nghiệp - Tuyển sinh và phân luồng học sinh THCS do Đoàn Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh tổ chức. Đây là hoạt động giúp các em học sinh có cái nhìn khách quan và kiến thức về các nghề đào tạo thông qua một số hoạt động: tham quan các phòng xưởng thực hành, xem trình diễn các ngành nghề, tham gia các sân chơi nghề nghiệp… (Mỹ Lâm)

* Sáng 24/3, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Tân Bình tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 29 đối tượng kết nạp đảng là đoàn viên, hội viên, công nhân, người lao động của các cơ quan, xí nghiệp thuộc Đảng bộ Doanh nghiệp quận. Đây là loại lớp linh hoạt được tổ chức riêng cho các doanh nghiệp, lớp học vào các ngày nghỉ trong tuần. (Kim Thoa).

*  Ngày 24/3, Huyện Đoàn Củ Chi và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tổ chức khai mạc hội thi “Tin học trẻ” năm 2018. Hội thi thu hút 200 học sinh trên địa bàn huyện tham gia và được chia thành 3 bảng theo từng bậc học: Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học học phổ thông. Các thí sinh trải qua các phần thi như: Thi kiến thức 30 câu hỏi trắc nghiệm về tin học, thực hành trên máy tính với các kỹ năng tin học và thực hiện phần mềm sáng tạo tin học. Hội thi diễn ra trong 2 ngày 24 và 25/3/2018. (Thu Hà).

* Từ ngày 21 đến 23/03, Đảng ủy Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Kết luận số 21-KL/TW và Thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM; Nghị quyết số 08-NQ/TU và Kế hoạch số 171-KH/TU của Thành ủy, Nghị quyết HĐND và Chương trình của UBND TP về thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội cho 500 cán bộ chủ chốt, đảng viên tại Đảng bộ cơ sở của Xí nghiệp Cấp nước sinh hoạt nông thôn TPHCM, Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành, Xí nghiệp truyền dẫn nước sạch và Khối phòng ban trực thuộc Sawaco. (Đinh Bích)

* Ngày 23/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 1 phối hợp Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 tổ chức “Giải cầu lông truyền thống phụ nữ” năm 2018. Giải đấu thu hút 12 đội thi với trên 70 cán bộ, hội viên phụ nữ thi đấu 2 nội dung đơn nữ và đôi nữ, chia làm 3 nhóm tuổi 18- 35 tuổi, 36 - 50 tuổi và từ 51 tuổi trở lên. Kết quả, Ban tổ chức trao 18 giải thưởng cho các nội dung thi đấu, trong đó giải Nhất đơn Nữ thuộc về phường Cô Giang, chợ Bến Thành; giải Nhất đôi Nữ thuộc phường Nguyễn Thái Bình, phường Cầu Ông Lãnh, Cô Giang. Giải Phong cách được trao cho phường Nguyễn Thái Bình. (Xuân Thanh)

Tin vắn ngày 23/3/2018

* Sáng 23/3, Ban Chỉ huy quân sự Quận 1 tổ chức sinh hoạt thời sự và chi trả phụ cấp trách nhiệm cho 499 quân nhân dự bị động viên giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên quý 1/2018. Tại buổi sinh hoạt, Trung tá Hoàng Văn Thái thông tin: tình hình thời sự, chính trị trên thế giới, khu vực và trong nước trong thời gian gần đây; tình hình lực lượng vũ trang, dự bị động viên năm 2017 và đánh giá nhiệm vụ lực lượng dự bị động viên của Quận 1 trong thời gian. (Ngọc Tiến)

* Ngày 23/3, Quận ủy Quận 2 tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận cho 73 đảng viên mới khóa I – năm 2018. Trong thời gian 7 ngày, các học viên được học tập và nghiên cứu các nội dung cơ bản như: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội…(Văn Thành)