Thứ Ba, ngày 25 tháng 9 năm 2018

Góp ý các chương trình, đề án triển khai Nghị quyết 54:

Khẩn trương nhưng phải có lộ trình

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu kết luận buổi họp.

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 9/3, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm chủ trì cuộc họp nghe các đồng chí nguyên là lãnh đạo TP và chuyên gia góp ý các chương trình, đề án của UBND TP và dự thảo Nghị quyết của HĐND TP về triển khai thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Tại buổi góp ý, đa số ý kiến đánh giá cao các cơ quan liên quan của TP đã khẩn trương trong việc xây dựng các chương trình, đề án triển khai thực hiện Nghị quyết 54, nhưng lưu ý việc triển khai các nội dung chương trình, đề án cần có bước đi và lộ trình để mang lại hiệu quả.

Mạnh dạn phân cấp, ủy quyền cho cơ sở

Một trong những vấn đề được các đại biểu quan tâm tại buổi góp ý là nội dung phân cấp, ủy quyền. Theo đồng chí Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP, đối với việc ủy quyền, cái gì phân cấp được thì đề xuất phân cấp luôn và khi ủy quyền nên ủy quyền cho chủ tịch UBND quận, huyện, giám đốc sở chứ không nên ủy quyền cho UBND quận, huyện và sở.

Đồng quan điểm, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Thành Tài phân tích: Đối với việc phân cấp ủy quyền, mục tiêu cuối cùng là sự hợp lý hóa công việc của toàn bộ hệ thống cơ quan hành chính để làm sao mỗi người mỗi việc giúp tiến trình giải quyết nhiệm vụ hành chính công vụ được nhanh hơn, thuận lợi hơn, tiết kiệm hơn, giảm nhũng nhiễu và sát dân hơn.

Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Thành Tài phát biểu tại buổi góp ý. Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Thành Tài phát biểu tại buổi góp ý.

Theo đồng chí Nguyễn Thành Tài, nếu phân cấp ủy quyền tốt sẽ giúp tạo thêm sự chủ động cho người đứng đầu và cho cả bộ máy của cơ quan công quyền, cùng với đó trách nhiệm được tăng cường hơn.

Về nguyên tắc ủy quyền, đồng chí Nguyễn Thành Tài khuyến nghị: Công việc nào giao cho cấp cơ sở mà cấp cơ sở làm tốt hơn ở trên thì nên đưa về cho cơ sở; đồng thời đã ủy quyền thì phải tăng thêm quyền hạn cho người được ủy quyền. Đồng chí Nguyễn Thành Tài cũng lưu ý, việc ủy quyền nên có bước đi và làm thí điểm để đơn vị được ủy quyền có thời gian làm quen; khi làm thí điểm cần làm các việc như nội dung ủy quyền, mức độ ủy quyền, cách thức ủy quyền để các đơn vị được ủy quyền người ta tham gia ý kiến.

Tạo môi trường tốt để thu hút nhân tài

Bên cạnh việc phân cấp, ủy quyền, các ý kiến cũng tập trung góp ý làm rõ một số nội dung về đề án thu hút chuyên gia, nhà khoa học và lao động sáng tạo trẻ. Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Thành Tài phân tích: Đối với đề án về thu hút chuyên gia, nhà khoa học và lao động sáng tạo trẻ, mục đích thu hút nhân tài không rõ nên phương thức thu hút chỉ lưu tâm đến chuyện trả tiền. “Chúng ta thu hút nhân tài để làm khoa học hay để làm quản lý, hay làm chuyên gia tư vấn? Bởi vì, nếu thu hút nhân tài làm khoa học thì không cần vào cơ quan nhà nước mà phải trả nó về đúng vị trí là cơ quan nghiên cứu khoa học và nhà khoa học chứng minh tài năng của mình ở công trình nghiên cứu. Còn huy động nhân tài ở công nhân lao động thì hãy để chuyện đó cho các doanh nghiệp làm. Cái nhà khoa học người ta cần là môi trường làm việc hơn là tiền” - đồng chí Nguyễn Thành Tài nhấn mạnh.

Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Phạm Chánh Trực phát biểu tại buổi góp ý. Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Phạm Chánh Trực phát biểu tại buổi góp ý.

Còn nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Phạm Chánh Trực đề nghị: Nên thu hút đội ngũ chuyên gia giúp TP xây dựng thành phố thông minh; lĩnh vực khoa học công nghệ phục vụ cho sản xuất; giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học ở các viện, trường. Còn về cách thu hút nhân tài phải tạo môi trường hấp dẫn cho chuyên gia, lao động sáng tạo trẻ tìm đến TP làm việc.

Đồng quan điểm, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Phạm Phương Thảo cho rằng không nên thu hút chuyên gia về làm quản lý, làm cán bộ công chức mà với TP nên thu hút chuyên gia hoạch định chiến lược phát triển. Ngoài lĩnh vực khoa học công nghệ, nên thu hút thêm chuyên gia trên lĩnh vực khoa học xã hội.

Hạn chế những khó khăn cho người dân

Cũng tại buổi góp ý, các đại biểu cũng đề xuất TP nhiều vấn đề trong việc triển khai Nghị quyết 54. Đồng chí Phạm Chánh Trực khuyến nghị TP cần tập trung làm thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù. Đó là TP nên tổ chức lại không gian đô thị theo hướng TP đa trung tâm, trung tâm và vệ tinh. Song song đó, TP cần thí điểm vận dụng cơ chế chính sách đặc thù để xây dựng cơ chế chính quyền đô thị với chính quyền điện tử làm hạt nhân quản lý điều hành thành phố thông minh. Đối với cơ chế, chính sách đất đai, TP nên điều chỉnh quy hoạch tổ chức lại không gian đô thị, điều chỉnh quy hoạch để dành mặt bằng thỏa đáng cho việc xây dựng nhà ở xã hội cho người dân...

Về vấn đề đầu tư, chính quyền TP cần kiên quyết điều chỉnh cân đối giữa đầu tư cho cơ sở vật chất và đầu tư cho con người, giữa đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật với kết cấu hạ tầng xã hội (nhất là nhà ở cho người có thu nhập thấp, trường học, bệnh viện). Đối với vấn đề thuế tiêu thụ đặc biệt và phí, hạn chế tối đa gia tăng ảnh hưởng đến đời sống nhân dân TP.

Nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Phạm Phương Thảo phát biểu tại buổi góp ý. Nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Phạm Phương Thảo phát biểu tại buổi góp ý.

Liên quan vấn đề thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, đồng chí Phạm Phương Thảo cho rằng, thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức phải dựa trên cơ sở hiệu quả công việc khắc phục tính bình quân nhằm tạo động lực, tạo sự cạnh tranh lành mạnh để phát triển. Tuy nhiên, vấn đề băn khoăn hiện nay là ai đánh giá hiệu quả của cán bộ, công chức, viên chức; ai quyết định mức thu nhập tăng thêm và nếu làm không khéo sẽ hình thức, dàn trải. Vì vậy, việc này nên giao cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị và phải chịu trách nhiệm về vấn đề này.

Về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, đồng chí Phạm Phương Thảo đề nghị không chỉ tính trên lượng nước thải mà tính mức độ độc hại của nước thải thải ra môi trường.

Phát biểu kết luận buổi góp ý, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh: Kỳ họp HĐND TP giữa tháng 3 là kỳ họp cực kỳ quan trọng, có những nội dung cần phải bàn kỹ, sâu và phải đưa ra những quyết định quan trọng cho sự phát triển của TP đối với những thẩm quyền mà HĐND TP được tăng thêm theo Nghị quyết 54 của Quốc hội. Do đó, ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo TP đưa ra tại buổi góp ý đã nhận định, đánh giá tình hình của TP để từ đó giúp cho HĐND TP có nghị quyết vừa mang tính chất bao quát, vừa mang tính cụ thể để khi triển khai đi vào thực tiễn mang tính khả thi.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết: Các ý kiến góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo TP sẽ được HĐND TP ghi nhận và nghiên cứu. Đây là những ý kiến hết sức tâm huyết đối với sự phát triển của TP, nhưng cũng tư vấn giúp cho HĐND TP nên quyết cái gì, quyết như thế nào để vừa đúng với tầm của TP, cũng như phù hợp với thực tiễn để tạo sự đồng thuận trong nhân dân và sự phát triển của TP.

Đình Lý

tin khác

Thông báo

Tin vắn ngày 25/9/2018

* Sáng 25/9, UBND Quận 1 tổ chức hội thi “Hòa giải viên giỏi” năm 2018. Tham gia hội thi có 10 đội với 30 thí sinh là hòa giải viên cơ sở đến từ UBND 10 phường, tranh tài ở 3 phần thi: Giới thiệu, kiến thức và tiểu phẩm. Kết quả, giải Nhất thuộc về đội UBND phường Cô Giang, giải Nhì thuộc về đội UBND phường Tân Định, giải Ba thuộc về đội UBND phường Nguyễn Thái Bình. (Ngọc Tiến)

* Sáng 25/9, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Chánh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái cho hơn 400 bí thư các chi, đảng bộ cơ sở, báo cáo viên huyện, cán bộ phụ trách Tuyên giáo các chi, đảng bộ cơ sở,... Tại hội nghị tập huấn, đại biểu đã được cung cấp thông tin về tình hình chống phá của các thế lực thù địch trên Internet và các giải pháp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái; kỹ năng phòng, chống thông tin xấu, độc trên mạng Internet… (Thanh Bình)

* Mùa trung thu 2018, Thành đoàn TPHCM phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM tổ chức chương trình “Vầng trăng yêu thương” tặng quà, tổ chức sân chơi, giao lưu văn nghệ cho hơn 1.500 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt đang được nuôi dạy tại: Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình, Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân, Làng Thiếu niên Thủ Đức (quận Thủ Đức), Trung tâm giáo dục dạy nghề thiếu niên TP, Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp, Làng trẻ SOS Gò Vấp (quận Gò Vấp), Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật, mồ côi Thị Nghè (quận Bình Thạnh). (Ng.Tuyết)

* UBND TPHCM vừa yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM chỉ đạo các Ngân hàng thương mại tăng cường công tác an toàn kho quỹ, các hoạt động giao dịch, vận chuyển, bảo quản tiền mặt, ngoại tệ, các hoạt động quản lý máy ATM…; nâng cao tinh thần cảnh giác chủ động đối phó và phòng ngừa kẻ gian, đặc biệt vào thời điểm lượng tiền mặt giao dịch và khách hàng tăng cao. Công an TP có phương án xử lý tình huống khi xảy ra sự cố, hỗ trợ đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng. (Đình Lý)

* Từ 22 đến 25/9, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức hội thi bắn đạn thật cho Lực lượng phòng không lục quân, phòng không nhân dân các đơn vị, địa phương trong quân khu. Trong thời gian hội thi, vận động viên tham gia tranh tài các nội dung như: Trung đội súng máy phòng không 12,7mm thực hành cơ động chiếm lĩnh trận địa; thực hành bắn đạn thật các loại mục tiêu trên không bài 3a, bắn mục tiêu bóng neo cố định,… Kết quả, giải Nhất toàn đoàn thuộc về Trung đội phòng không LLVT TPHCM. (Đỗ Linh).

Tin vắn ngày 24/9/2018

* Ngày 23/9, Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin huyện Củ Chi vận động Chùa Pháp Thiện, cơ sở Thiện Duyên, Công ty Cấp nước hạ tầng Sài Gòn, Khách sạn Sheraton Sài Gòn và mạnh thường quân Võ Thị Mỹ Hạnh, xã Tân Phú Trung tặng quà trung thu năm 2018 cho 250 trẻ em là nạn nhân da cam và trẻ khuyết tật trên địa bàn, mỗi phần quà trị giá trên 200.000 đồng với tổng số tiền là 54.600.000 đồng. Trước đó, ngày 15/8, Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin huyện Củ Chi đã vận  động Công ty nước nắm Bảy Hồng Hạnh (xã Bình Mỹ huyện Củ Chi)  tặng 100 phần quà cho nạn nhân  da cam và trẻ khuyết tật trên địa bàn với tổng số tiền 30.000.000 đồng. (Ngọc Nữ)

* Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thủ Đức vừa phối hợp cùng Trung tâm Y tế Dự phòng TP, Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức và Xí nghiệp Truyền dẫn nước sạch - thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn tổ chức tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn quận Thủ Đức hạn chế khai thác nước ngầm. Trong đó, tập trung chủ yếu vào các khu vực có tỷ lệ người dân sử dụng nước ngầm cao và đã có mạng lưới đường ống nước, đồng hồ nước. (Đinh Bích)

* Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm vừa giao Chủ tịch UBND Quận 5, UBND Quận 6 khẩn trương rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nâng cấp, sửa chữa toàn diện chợ An Đông và chợ Bình Tây, đảm bảo đúng tiến độ và đúng quy định, công khai, minh bạch, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của tiểu thương, lưu ý không để xảy ra tình trạng khiếu nại, khiếu kiện gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự. (Đình Lý).