Thứ Hai, ngày 28 tháng 11 năm 2022

Khen thưởng phải công bằng, chính xác, kịp thời, đúng người, đúng việc

Đại biểu chia sẻ tại buổi tọa đàm

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 25/11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM tổ chức toạ đàm thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

Thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước đã được LĐLĐ TP tổ chức triển khai sâu rộng đến các cấp Công đoàn, đoàn viên Công đoàn, người lao động. Các cấp Công đoàn TP đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua, bám sát thực tiễn, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Ngoài ra, công tác thi đua khen thưởng đã dần đi vào nề nếp, số lượng khen thưởng cho công nhân, người lao động trực tiếp ngày càng nhiều…

Tại tọa đàm, các đại biểu cho rằng công tác thi đua khen thưởng cần động viên đoàn viên tích cực trau dồi nâng cao trình độ học vấn, có kế hoạch chủ động tham gia bàn bạc với lãnh đạo đơn vị thực hiện việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật, chuyên môn tay nghề, tạo điều kiện cho công nhân thực hiện các giải pháp cải tiến, động viên, giúp đỡ nhau để cùng sáng tạo, cùng hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiều ý kiến cũng đề nghị việc khen thưởng phải công bằng, chính xác, kịp thời, đúng người, đúng việc, chú trọng khen thưởng cho người lao động trực tiếp có thành tích cao trong phong trào. Phải nâng cao chất lượng khen thưởng, làm cho công tác khen thưởng trở thành động lực biểu dương và ghi nhận đúng thành quả từng cá nhân, từng tập thể, có như vậy sẽ tạo được bầu không khí lao động hăng say, đoàn kết và trách nhiệm, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Tân Mai Ngọc Thuần cho rằng cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; nâng cao chất lượng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động trên địa bàn quận, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các phong trào thi yêu nước được triển khai thực hiện phải gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chủ đề hàng năm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của TP.

Ngoài ra, cần tập trung hướng các hoạt động về cơ sở và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở với sự hỗ trợ trực tiếp của đội ngũ cán bộ chuyên trách Công đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn có bản lĩnh chính trị, nhận thức pháp luật đầy đủ, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tay nghề. Qua đó, tiếp tục xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh để thực hiện tốt hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo