Thứ Tư, ngày 1 tháng 2 năm 2023

Khi gặp khó khăn, tìm mọi cách tháo gỡ, không né tránh, không đổ lỗi, với tinh thần năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại chương trình

(Thanhuytphcm.vn) – Chiều 6/12, ngay sau khi Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bế mạc, Thường trực Thành ủy TPHCM đã có chỉ đạo về việc tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Phát biểu tại chương trình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thông tin, tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, trên địa bàn TPHCM, tại điểm cầu Hội trường Học viện Cán bộ TPHCM có gần 700 cán bộ, đảng viên tham dự, cùng với trên 41.000 cán bộ, đảng viên ở các điểm cầu còn lại trên địa bàn TP.  TPHCM nghiêm túc tiếp thu toàn nội dung chỉ đạo cũng như những nội dung được truyền đạt tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, Thành ủy TPHCM và các cấp ủy Đảng sẽ căn cứ điều kiện, đặc điểm để đề ra chương trình hành động các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị sát thực tiễn, mang tính khả thi cao. Ban Thường vụ Thành ủy đã gửi đến các đại biểu dự thảo 4 chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Trao đổi các nội dung liên quan đến dự thảo Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 45-KL/TW về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, Trung ương xác định đây là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, lâu dài, phạm vi rộng lớn. Đồng chí chia sẻ, vào cuối tháng 10 vừa qua, chúng ta đã nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết tiếp tục khẳng định vị trí trung tâm, vai trò hạt nhân của TPHCM đối với cả vùng Đông Nam bộ, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của cả nước. “Với trọng trách, vai trò đó, Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Kết luận của Hội nghị Trung ương 6 về Quy hoạch tổng thể phải có sự gắn kết với thực hiện Nghị quyết số 24, Quy hoạch TPHCM giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060” - đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết.  

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, khi tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch, TP phải căn cứ Quy hoạch tổng thể quốc gia giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, không chỉ nhìn trong nước mà nhìn ra các TP ở trên thế giới. TPHCM bám sát thực tế, định hướng phát triển, tổ chức không gian phát triển phạm vi trong và ngoài TP, nhất là sự gắn kết với 5 tỉnh ở vùng Đông Nam bộ và gắn kết liên vùng Tây Nguyên, Tây Nam bộ.

Trao đổi một số nội dung liên quan dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng chí Nguyễn Văn Nên chia sẻ, Nghị quyết này đã thúc giục TPHCM phải hành động mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn nữa để tương xứng với vai trò, vị trí, tiềm năng, trách nhiệm của mình. Đó là, bằng những giải pháp hữu hiệu, góp phần chuyển đổi căn bản, toàn diện nền kinh tế và đời sống xã hội, dựa nhiều hơn vào sự phát triển của công nghiệp và dịch vụ trên nền tảng của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Đồng chí nhấn mạnh, Chương trình hành động Nghị quyết này phải thể hiện tính nổi trội và quyết tâm chính trị rất cao của TPHCM, tạo ra một giá trị, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nhấn mạnh nội dung Nghị quyết số 28-NQ/TW về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, đồng chí Nguyễn Văn Nên lưu ý, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết này của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đề ra yêu cầu phải thể hiện được quyết tâm chính trị rất cao, trách nhiệm của từng cấp ủy các cấp trong quá trình triển khai thực hiện trên địa bàn TPHCM. Thế hệ hôm nay phải học tập, noi gương, làm theo, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của TPHCM. Đó là bài học khi cán bộ hết lòng vì nước, vì dân thì sẽ tạo ra sự thống nhất ý chí và hành động. Khi gặp khó khăn, vướng mắc thì tìm mọi cách tháo gỡ, không né tránh, không đổ lỗi, không trì hoãn với tinh thần năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Điều này sẽ tạo ra sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng, trên dưới đồng tâm hiệp lực và nhận được sự đồng tình ủng hộ từ người dân, cách mạng sẽ thành công…

Đề cập nội dung của Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, đồng chí Nguyễn Văn Nên  cho biết, một trong những nội dung trọng tâm đó là hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện trợ giúp pháp lý, hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tăng cường phân cấp, phân quyền, xây dựng, tổ chức bộ máy Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đề nghị, các cấp ủy tiếp tục tập trung nghiên cứu, thảo luận góp ý cho các chương trình hành động của Thành ủy TPHCM, Thường trực Thành ủy TPHCM. Trước hết là tập trung nghiên cứu để thực hiện nghiêm các kế hoạch Bộ Chính trị về chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Về nội dung thảo luận, cần tập trung góp ý nội dung, lộ trình, nhiệm vụ mà dự thảo các chương trình hành động nêu ra đã bám sát với quan điểm chỉ đạo, phù hợp tình hình thực tiễn và có khả thi không? Việc phân công, phân nhiệm tại phần tổ chức thực hiện có cần bổ sung cơ quan, đơn vị nào không…

Đồng chí lưu ý, trong quá trình thảo luận, góp ý các chương trình hành động,  khuyến khích các đồng chí sáng kiến, sáng tạo, hiến kế, đề xuất thêm nội dung, quy trình phối hợp, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trên từng lĩnh vực cụ thể theo tinh thần Kết luận 14 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên tin tưởng, từ những quyết tâm chính trị cao, TP sẽ tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 6, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo