Thứ Sáu, ngày 12 tháng 8 năm 2022

Không để tồn đọng, ùn ứ chất thải rắn phát sinh do dịch Covid-19

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về triển khai hiệu quả công tác quản lý các loại chất thải rắn phát sinh do dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, UBND TPHCM giao Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP theo chuyên ngành y tế thực hiện hướng dẫn cụ thể công tác phân loại, tạm trữ, bảo quản tập trung các loại chất thải y tế phát sinh liên quan dịch Covid-19 tại các khu cách ly tập trung, khu phong tỏa, bệnh viện dã chiến thu dung, khu vực xét nghiệm, khu vực tiêm chủng, cách ly tại nhà, nơi lưu trú và các khu vực khác có liên quan hoạt động y tế phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về y tế để việc thực hiện được đồng bộ, đáp ứng đúng quy trình.

Đồng thời, hỗ trợ, giải quyết kịp thời theo thẩm quyền các khó khăn vướng mắc, các kiến nghị của những đơn vị quản lý các khu cách ly, bệnh viện dã chiến, cơ sở y tế tập trung tại các quận, huyện, TP Thủ Đức và các khu vực y tế có liên quan công tác phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo cho những đơn vị này có kinh phí và nguồn lực thực hiện.

UBND TPHCM giao Bộ Tư lệnh TP, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện chỉ đạo, tổ chức công tác phân loại, lưu chứa, tạm trữ chất thải y tế, vệ sinh thu gom rác, trang bị phòng hộ cho lực lượng tác nghiệp tại các khu cách ly tập trung, khu phong tỏa, bệnh viện dã chiến thu dung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú… đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ các quy định hướng dẫn của cơ quan y tế chuyên ngành và quy định về môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong quá trình hoạt động, nếu có phát sinh các chi phí liên quan nhằm đảm bảo cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch Covid-19 được quản lý hiệu quả, đúng quy định, không bị ùn ứ; đề nghị các đơn vị kịp thời báo cáo Sở Y tế hoặc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Mặt khác, để triển khai công tác quản lý chất thải rắn khi TP thực hiện cách ly y tế tại nhà cho các đối tượng F0 và F1, UBND TPHCM giao UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tham mưu, tổ chức thực hiện đúng và đầy đủ theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Cùng với đó, tổ chức phương án thu gom, chỉ đạo tăng cường lực lượng của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích trực thuộc là đơn vị hỗ trợ chủ lực, phối hợp Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP triển khai công tác thu gom, vận chuyển các loại chất thải rắn sinh hoạt thông thường, chất thải lây nhiễm tại nhà, nơi lưu trú của các đối tượng F0, F1 đến vị trí tập kết được Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP thiết lập hoặc tổ chức phương án thu gom phù hợp điều kiện đặc thù của địa phương. Kinh phí thực hiện công tác này được UBND cấp huyện xem xét cân đối từ nguồn ngân sách cấp huyện để thực hiện thanh toán cho đơn vị thực hiện.

UBND TPHCM giao Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP chịu trách nhiệm tổ chức lực lượng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch Covid-19 tại khu phong tỏa, điểm cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú. Đồng thời, chủ trì phối hợp với các công ty xử lý chất thải y tế tổ chức lực lượng để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch Covid-19 tại các khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến thu dung theo đúng quy định. Cùng với đó, đề nghị các đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế phối hợp, chia sẻ cùng TP trong công tác phòng chống dịch Covid-19, bố trí đủ lực lượng thu gom, trang thiết bị lưu chứa rác, vận chuyển chất thải y tế phát sinh kịp thời không để tồn đọng, ùn ứ.

Bên cạnh đó, UBND TPHCM giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, quận, huyện và đơn vị liên quan để giải quyết hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý thu gom, vận chuyển và xử lý các loại chất thải rắn phát sinh, đáp ứng công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.

Ngoài ra, UBND TPHCM giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp Công an TP hướng dẫn, phân luồng lưu thông để các đơn vị hoạt động cung ứng dịch vụ quét dọn, thu gom, vận chuyển và xử lý rác được hoạt động liên tục, không tồn đọng ùn ứ trên địa bàn TP.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo