Thứ Hai, ngày 30 tháng 11 năm 2020

Không mở rộng thí điểm mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh

TPHCM yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo hướng giảm đầu mối trực thuộc.

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa giao Thủ trưởng các sở - ngành TP, Chủ tịch UBND các quận - huyện tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TP; trong đó tập trung phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phân công theo kế hoạch.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, hoàn thiện thức năng, nhiệm vụ; sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo hướng giảm đầu mối trực thuộc, giảm cấp trung gian, giảm số lượng cấp phó, cấp hàm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ thông tin để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Không mở rộng thí điểm mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh.

Cùng với đó, chú trọng cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sau khi tiến hành tinh giản biên chế. Cập nhật và bổ sung danh mục vị trí việc làm, khung năng lực của cán bộ, công chức, viên chức. Có chính sách phù hợp theo quy định từ nguồn ngân sách của địa phương để khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc hoặc chuyển công tác khác.

Mặt khác, UBND TP giao Sở Tài chính khẩn trương phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thành Đề án khảo sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc TPHCM quản lý; đề xuất phương án sắp xếp, giao quyền tự chủ, xã hội hóa ở một số lĩnh vực trình Thường trực UBND TP xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các quận - huyện và sở - ngành liên quan hoàn thành quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập. Cũng như tham mưu xây dựng, hoàn thiện tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với từng ngành, lĩnh vực, địa bàn. Trong đó, chú ý tới lĩnh vực giáo dục, y tế ở địa bàn các xã, phường vùng ven còn chưa thuận lợi về điều kiện đi lại, về phương tiện giao thông như huyện Cần Giờ.

Ngoài ra, phối hợp với Sở Tài chính hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công đối với một số lĩnh vực cơ bản như y tế, giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp… Đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ công ở những nơi có đủ điều kiện, nhất là ở các quận trung tâm; tăng cường giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước để phục vụ quản lý nhà nước.

Hải Liên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo