Thứ Hai, ngày 14 tháng 6 năm 2021

Không tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài lớp học trong thời gian còn lại của năm học 2020-2021

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 4/5, Sở Giáo dục – Đào tạo TPHCM đã có công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID - 19, theo dõi, cập nhật đối tượng F0, F1 , F2.

Theo đó, nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVD - 19 trong giai đoạn cuối năm học 2020-2021, Sở Giáo dục và Đào tạo TP yêu cầu thủ trưởng các đơn vị cơ Sở Giáo dục trên địa bàn TP tiếp tục thực hiện công văn số 1224/SGDĐT - CTTT ngày 28/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID – 19. Đặc biệt, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 tại đơn vị.

Công văn nêu rõ, không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, hoạt động giáo dục ngoài lớp học trong thời gian còn lại của năm học 2020-2021. Tập trung tổ chức tốt kỳ kiểm tra học kỳ II và kết thúc năm học 2020-2021 theo kế hoạch thời gian năm học.

Sở Giáo dục – Đào TPHCM đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thủ Đức và các quận, huyện rà soát và chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm việc cài đặt và cập nhật ứng dụng “An toàn COVID" vào thứ 2 và thứ 6 hàng tuần và đột xuất khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền. Đảm bảo 100% đơn vị cài đặt và cập nhật vào ứng dụng theo quy định (Đối tượng thực hiện là Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, THPT, THCS, Tiểu học, Mầm non - bao gồm cả các nhóm lớp độc lập).

Một trong những nội dung quan trọng là thực hiện việc báo cáo số liệu về đối tượng F0, F1, F2 và người di chuyển ra vào TPHCM.

S.Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo