Chủ Nhật, ngày 13 tháng 6 năm 2021

Kiến nghị đầu tư liên thông các tuyến đường vành đai cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây kết nối giao thông các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình điều phối phát triển Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đánh giá của UBND TPHCM, bên cạnh những công tác điều phối đã làm được, còn tồn tại một số hạn chế trong quá trình thực hiện liên kết phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Cụ thể, các tỉnh trong vùng chưa chủ động cao trong đề xuất, triển khai một số nội dung hợp tác và triển khai thực hiện chưa đồng bộ trong tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội - môi trường. Tốc độ phát triển của mỗi địa phương trong vùng có sự chênh lệch, sự phối hợp, nhận thức về phối hợp phát triển chung trong vùng của từng địa phương khác nhau. Nguồn lực của một số tỉnh trong vùng còn khó khăn nên có một số hạn chế nhất định trong việc thúc đẩy đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng có tính kết nối vùng.

Đồng thời, việc thành lập và triển khai các tổ điều phối chuyên đề hiện đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng các đề án, chuyên đề và chưa triển khai thực tế nên chưa thể đánh giá đầy đủ được hiệu quả của liên kết vùng. Trong khi đó, thể chế phối hợp các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam chưa thật sự thông suốt từ Trung ương đến địa phương.

Mặt khác, cơ sở hạ tầng mặc dù được cải thiện nhưng không đáng kể, chưa đồng bộ không đáp ứng được yêu cầu phát triển của vùng; việc kết nối giao thông của các tỉnh trong vùng vẫn chưa được sự hỗ trợ và đồng thuận cao. Vận tải đường sắt, đường thủy hầu như chưa được quan tâm. Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu nên việc hợp tác trong kêu gọi đầu tư còn hạn chế. Việc triển khai các nội dung hợp tác chưa mang tính trọng tâm, trọng điểm.

Bên cạnh đó, quy chế tổ chức hoạt động và phối hợp của Tổ chức điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm của Quyết định số 2360/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vẫn còn khá chung chung, chưa cụ thể hóa được phương án phối hợp giữa các địa phương. Các quy định về cơ chế phối hợp và đảm bảo thực thi công việc điều phối chưa mang lại nhiều hiệu quả, cả về ngân sách lẫn vấn đề tổ chức bộ máy và trách nhiệm giải trình.

Mặc dù, Trưởng Ban chỉ đạo là đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ nhưng nhiều nội dung vướng mắc của vùng chưa phân định rõ vai trò và thẩm quyền ra quyết định của Ban Chỉ đạo và Hội đồng vùng như cơ chế vốn đầu tư, mối quan hệ phối hợp giữa các địa phương trong vùng để triển khai quy hoạch vượt quá thẩm quyền của Phó Thủ tướng nên các nội dung này đều phải thực hiện theo các pháp luật liên quan. Do vậy, hầu như các địa phương đều thực hiện theo đúng nhiệm vụ của địa phương mình, việc phối hợp giữa các địa phương có chăng cũng là sự liên kết phát triển riêng lẻ, thiếu tính đồng bộ giữa các địa phương trong vùng.

Vì vậy, trong thời gian tới, ngoài việc tiếp tục thực hiện tốt các nội dung các bên đã và đang triển khai, để việc liên kết, hợp tác để phát triển kinh tế - xã hội mang lại hiệu quả cao, vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam kiến nghị Bộ kế hoạch và Đầu tư sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2030 để tạo cơ sở cho các địa phương trong vùng tiến hành lập quy hoạch mới thống nhất và đồng bộ.

Đồng thời, kiến nghị Bộ Giao thông vận tải tham mưu Chính phủ dành nguồn lực tương xứng để triển khai hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội. Trước mắt đầu tư liên thông các tuyến đường vành đai 2, 3, 4 theo quy hoạch cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam hiện là điểm nghẽn cho sự phát triển của các địa phương trong vùng.

Mặt khác, kiến nghị Chính phủ quan tâm, xem xét phân công 1 đồng chí Thường trực Chính phủ làm Chủ tịch Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và giao Chủ tịch UBND TPHCM làm Phó Chủ tịch Thường trực và các bộ, ngành làm Phó Chủ tịch Hội đồng vùng để tham mưu, đề xuất Thủ tướng và giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối, kiểm tra, giám sát việc thực hiện liên kết vùng, phát triển bền vững.

Hải Liên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo