Thứ Tư, ngày 1 tháng 12 năm 2021

Kiến nghị tăng cường hoạt động giám sát về quản lý và sử dụng quỹ Quỹ BHXH và Quỹ BHYT

Quang cảnh tại điểm cầu TPHCM.

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 22/10, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khoá XV, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh – Xã hội Đào Ngọc Dung đã trình bày Báo cáo tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), quản lý và sử dụng Quỹ BHXH năm 2020. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên họp.

Sửa đổi các quy định về mức đóng, căn cứ đóng BHXH

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh – Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn ra hết sức phức tạp trong năm 2020, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc đồng bộ của các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, kết quả phát triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tiếp tục giữ được đà tăng, đặc biệt phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đạt 1,1 triệu người, chiếm 2,33% lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt chỉ tiêu đặt ra tại Nghị quyết số 28-NQ/TW.

Trong năm 2020, ngân sách nhà nước hỗ trợ cho người tham gia BHXH tự nguyện hơn 137,6 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2019, trong đó hộ nghèo là 23.443 người, với gần 13 tỷ đồng, tăng 8,36 tỷ đồng so với năm 2019 tương ứng tăng 180,2%; hộ cận nghèo là 44.429 người, tăng 31.753 người, với trên 20,5 tỷ đồng, tăng 14,7 tỷ đồng so với năm 2019 tương ứng tăng 250,5%,…

Năm 2020, cơ quan BHXH các cấp đã thực hiện 8.567 cuộc thanh tra, kiểm tra, giảm 54,8% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó có 2.851 cuộc thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, bảo hiểm y tế (BHYT) tại 4.448 đơn vị sử dụng lao động; 4.568 cuộc kiểm tra tại 6.051 đơn vị; 1.148 cuộc thanh tra, kiểm tra liên ngành tại 1.367 đơn vị. Qua đó, các đơn vị được thanh tra, kiểm tra đã chấp hành truy đóng số tiền 145.539 triệu đồng (đạt 98%) cho những lao động chưa tham gia, đóng thiếu thời gian, đóng thiếu mức đóng.

Sau kết luận thanh tra, kiểm tra, các đơn vị được thanh tra, kiểm tra đã khắc phục 830.595 triệu đồng (tương đương 61%) trên tổng số 1.358.218 triệu đồng còn phải thực hiện (nâng tổng số tiền nợ đã khắc phục là 1.443.655 triệu đồng, đạt 73,2%); đã thu hồi về quỹ BHXH số tiền là 5.022,2 triệu đồng hưởng chế độ BHXH chưa đúng quy định (đạt 96%); thu hồi về quỹ BHTN 271 triệu đồng (đạt 11%).

Giai đoạn 2016 - 2020, cơ quan BHXH đã ban hành 2.103 quyết định xử lý vi phạm hành chính về BHXH với số tiền xử phạt 114,5 tỷ đồng. Kết quả, số tiền xử phạt vi phạm hành chính đã thu hồi là 28,8 tỷ đồng; tỷ lệ chấp hành quyết định xử phạt là 25,2%.

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh – Xã hội Đào Ngọc Dung kiến nghị Quốc hội tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát thực hiện Luật BHXH tại Trung ương và địa phương, đặc biệt là vấn đề về phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; vấn đề về quản lý và sử dụng quỹ BHXH. Bên cạnh đó, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật BHXH theo định hướng cải cách chính sách BHXH tại Nghị quyết số 28-NQ/TW về mở rộng đối tượng tham gia tiến tới thực hiện BHXH toàn dân; hoàn thiện các quy định về đóng - hưởng BHXH; nâng cao hiệu quả đầu tư quỹ; chặt chẽ hơn trong quy định hưởng chế độ BHXH một lần; sửa đổi các quy định về mức đóng, căn cứ đóng BHXH; sửa đổi quy định tại khoản 2 Điều 92 Luật BHXH về các hình thức đầu tư để phù hợp với Luật Các tổ chức tín dụng. Trong khi chưa sửa Luật BHXH, cho phép Hội đồng quản lý BHXH được quyết định đầu tư, gửi tiền tại các ngân hàng thương mại hoạt động tốt hoặc lành mạnh, ổn định theo danh sách do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cung cấp hàng năm.

Đồng thời, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Việc làm theo định hướng cải cách chính sách BHTN tại Nghị quyết số 28-NQ/TW nhằm phát huy đầy đủ các chức năng của BHTN, bảo đảm BHTN thực sự là công cụ quản lý thị trường lao động.

Bố trí nguồn lực cho phát triển hệ thống y tế cơ sở

Báo cáo về việc quản lý và sử dụng Quỹ BHYT năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, tiến tới BHYT toàn dân trong 2 năm 2019-2020, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: Tính đến 31/12/2020, có 87,96 triệu người tham gia BHYT đạt tỷ lệ bao phủ 90,85% dân số. Trong đó, ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng trên 51 triệu người, chiếm 58%; có 2.612 cơ sở khám chữa bệnh BHYT, tăng 166 cơ sở (6,8%) so với năm 2019; số cơ sở công lập tăng 66 cơ sở (4%) so với năm 2019, ngoài công lập tăng 100 cơ sở (12,6%).

Về chất lượng khám chữa bệnh BHYT, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết năm 2020, tỷ lệ trạm y tế xã có đủ điều kiện khám chữa bệnh BHYT đạt 92,8%; thực hiện trên 80% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã đạt 48,8%; đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã đạt 94,4%. Tỷ lệ dân số được quản lý, theo dõi sức khỏe đạt 45,6%.

Bên cạnh đó, ngành y tế thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin như hồ sơ sức khỏe cá nhân kết hợp với bệnh án điện tử; khám chữa bệnh từ xa kết nối hơn 1.500 cơ sở y tế trên toàn quốc, 100% các huyện được kết nối, hỗi trợ chuyên môn và đã cứu sống nhiều bệnh nhân; tiếp tục đẩy mạnh phát triển y dược cổ truyền và hoàn thiện các quy định pháp luật để đổi mới đào tạo nguồn nhân lực y tế theo hướng hội nhập quốc tế.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: Chính phủ, Bộ Y tế và các bộ, ngành, địa phương tiếp tục xây dựng Luật BHYT (sửa đổi) để đáp ứng các mục tiêu chính sách trong việc mở rộng đối tượng tham gia, mở rộng phạm vi quyền lợi, quy định BHYT bổ sung, mở rộng loại hình cơ sở cung ứng dịch vụ y tế BHYT, vai trò y tế cơ sở trong quản lý sức khỏe...; Tiếp tục rà soát, hoàn thiện, ban hành định mức kinh tế kỹ thuật để đảm bảo chất lượng cho một số dịch vụ.

Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì và từng bước mở rộng đối tượng tham gia BHYT như hỗ trợ mức đóng; mở rộng phạm vi quyền lợi; thực hiện BHYT bổ sung; xây dựng chỉ tiêu thực hiện BHYT; Đổi mới phương thức xây dựng dự toán thu, chi khám chữa bệnh BHYT…

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long kiến nghị Quốc hội tiếp tục tăng cường giám sát việc quản lý và sử dụng quỹ BHYT, tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho các cơ sở y tế, thực hiện giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT, nợ tiền đóng, chậm đóng, trốn đóng, lạm dụng, trục lợi BHYT để đảm bảo trong tổ chức thực hiện tuân thủ đúng quy định của Luật BHYT; cho phép sử dụng ngân sách nhà nước thanh toán toàn bộ chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân Covid-19, bao gồm cả chi phí khám chữa bệnh Covid-19 và các bệnh nền; Ban hành nghị quyết quy định việc đóng BHYT trong thời gian người lao động phải nghỉ việc, tạm hoãn hoặc dừng hợp đồng lao động không hưởng lương do dịch bệnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long kiến nghị Quốc hội nghiên cứu, xem xét việc sửa đổi Nghị quyết số 68 để phù hợp với các Nghị quyết của Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới; Bố trí nguồn lực cho phát triển hệ thống y tế cơ sở; Tăng cường giám sát việc thực hiện các chính sách pháp luật về BHYT nhằm mở rộng bao phủ BHYT, thực hiện đúng quy định về giám định, tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, bảo đảm sử dụng quỹ BHYT có hiệu quả.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo