Thứ Hai, ngày 25 tháng 5 năm 2020

Kinh nghiệm, cách làm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết thông tin phản ảnh theo Quy định 1374

Trong thời gian qua, nhiều tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào thi đua của địa phương trên địa bàn quận Gò Vấp được nhân rộng. Trong ảnh: Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp tuyên dương các tập thể, cá nhân. (Ảnh: Tư liệu - Thanhuytphcm.vn)

(Thanhuytphcm.vn) – Xác định tầm quan trọng và cần thiết của việc thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU là nhằm chủ động ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của đảng và pháp luật của nhà nước do đó công tác tuyên truyền, triển khai, quán triệt đã được Ban Thường vụ Quận ủy quận Gò Vấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Tiếp nhận, xử lý 20 thông tin liên quan

Thực hiện Quy định 1374, Quận ủy quận Gò Vấp tổ chức 5 lớp quán triệt nghiêm túc, rộng khắp đến nhiều đối tượng (cấp ủy chi, đảng bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; thành viên Tổ công tác 1374 của Đảng bộ cơ sở, các bí thư chi bộ và đồng chí phụ trách thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU tại cán bộ chiến sĩ; chủ nhiệm, phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cơ sở; lãnh đạo các phòng ban thuộc Ủy ban nhân dân quận) với hơn 2.100 lượt người tham dự. Các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị đã tổ chức 368 lượt hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện quy định, hướng dẫn đến cán bộ, đảng viên 6.808 cán bộ, đảng viên tham dự.

Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Quận ủy kịp thời tham mưu Ban hành Kế hoạch, Quyết định thành lập Tổ công tác 1374 của Ban Thường vụ Quận ủy gồm các thành viên là lãnh đạo các ban Quận ủy, phòng ban chuyên môn trực thuộc UBND quận, Hội đồng nhân dân quận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận làm đầu mối nắm bắt các nguồn thông tin phản ánh theo quy định; ban hành Quy chế làm việc, Chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách nhóm xử lý hành vi và theo dõi, giám sát việc thực hiện Quy định 1374 tại 45 chi, đảng bộ cơ sở và các phòng, ban, tổ chức chính trị - xã hội quận; ban hành các văn bản hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị xử lý thông tin phản ánh theo quy trình và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện Quy định 1374 hằng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm; mặt khác Tổ công tác đã mẫu hóa quy trình xử lý thông tin theo Quy định 1374 để chi, đảng bộ cơ sở được thuận lợi, đảm bảo chặt chẽ quy trình xử lý thông tin theo Quy định 1374.

Qua 2 năm thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU, quận và cơ sở đã tiếp nhận 20 thông tin (liên quan lĩnh vực trật tự đô thị 10 thông tin, quản lý đất đai 3 thông tin, Giáo dục và Đào tạo 4 thông tin, liên quan công tác xét xử là 3 thông tin). Đã chỉ đạo giải quyết 20/20 thông tin, qua đó đã xử lý kỷ luật 1 trường hợp với hình thức là khiển trách, 6 trường hợp phê bình nghiêm khắc. Ngoài ra, còn có 26 thông tin phản ánh của người dân trên mục Tiếng còi của Báo Công an Thành phố liên quan đến việc bán hàng rong, lấn chiếm lòng, lề đường, rác thải,… đã được cơ sở xem xét xử lý.

Qua kết quả giải quyết các thông tin phản ánh, Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để nhắc nhở, răn đe, giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành 2 Kế hoạch xem xét, xử lý vi phạm về việc cấp giấy phép xây dựng và việc chậm trễ trong xử lý công trình xây dựng vi phạm. Kết quả 1 công chức bị xem xét, xử lý chính quyền với hình thức là Khiển trách vì: Thiếu trách nhiệm, không kiểm tra mục đích sử dụng đất dẫn đến tham mưu Ủy ban nhân dân quận cấp Giấy phép xây dựng không đúng với quy định về cấp phép xây dựng.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở, cơ quan, đơn vị công khai kết quả giải quyết nội dung thông tin phản ánh bằng văn bản đến các tập thể, cá nhân có liên quan (17 vụ việc), công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng (3 vụ việc).

Chủ động nắm bắt dư luận xã hội từ các kênh thông tin khác

Để đảm bảo việc thực hiện Quy định 1374 ngày càng hiệu quả và đi vào   nền nếp, Ban Thường vụ Quận ủy đã thành lập 1 đoàn giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU đối với 2 Đảng ủy và 2 Bí thư Đảng ủy cơ sở. Qua giám sát, đã nêu ra những hạn chế thiếu sót của cấp ủy cơ sở trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định 1374 như: chưa tổng hợp, sàng lọc ý kiến cử tri thuộc Quy định 1374-QĐ/TU để đề xuất giải quyết theo quy định; chưa xây dựng Kế hoạch giám sát chuyên đề thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU; chưa tiếp nhận được các nguồn thông tin khác (ý kiến cử tri; hoạt động giám sát của cơ quan dân cử; thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thông qua các đoàn thể chính trị, xã hội).

Qua 2 năm thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU, quận và cơ sở đã tiếp nhận 10 thông tin liên quan lĩnh vực trật tự đô thị. Trong ảnh: Lực lượng chức năng quận Gò Vấp xử lý hành vi đậu xe ô tô lấn chiềm lòng đường Phạm Văn Đồng. Ảnh: Thanhuytphcm.vn Qua 2 năm thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU, quận và cơ sở đã tiếp nhận 10 thông tin liên quan lĩnh vực trật tự đô thị. Trong ảnh: Lực lượng chức năng quận Gò Vấp xử lý hành vi đậu xe ô tô lấn chiềm lòng đường Phạm Văn Đồng. Ảnh: Thanhuytphcm.vn

Sau 2 năm triển khai thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU, về số lượng đơn thư tiếp nhận qua công tác tiếp công dân, đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo có giảm so với thời gian trước, năm 2018 giảm 342 đơn - tỷ lệ 42,64% so với        năm 2017, năm 2019 giảm 224 đơn - tỷ lệ 48,69% so với năm 2018.

Qua 2 năm thực hiện Quy định 1374, Thường trực Quận ủy đã rút ra 4 bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện như sau:

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt Quy định 1374-QĐ/TU đến các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao nhận thức trong việc giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến cán bộ, đảng viên và giải quyết kịp thời những trường hợp cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Hai là, tăng cường lãnh đạo việc thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU của Quận ủy nhằm tiếp tục giúp cơ sở nâng cao nhận thức, đặc biệt là trách nhiệm của các cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong việc chỉ đạo, giải quyết các vụ việc bức xúc của người dân.

Ba là, Tổ công tác là nhân tố chính trong việc tham mưu giải quyết thông tin phản ánh do đó cần có sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy, của cấp ủy cơ sở; nâng cao vai trò trách nhiệm của các thành viên Tổ công tác 1374 của quận và cơ sở trong việc tham mưu thực hiện Quy định 1374.

Bốn là, lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra tham mưu quy trình tiếp nhận và giải quyết đơn thư, đảm bảo giải quyết đúng theo thẩm quyền, quy định và kịp thời các đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận Gò Vấp, không để bức xúc, tồn đọng kéo dài.

Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy là một quy định mới, vì vậy trong quá trình triển khai thực hiện phải vừa làm, vừa học, vừa rút kinh nghiệm để làm tốt hơn nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Do đó, ngoài những thông tin từ 4 nguồn trên, Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị quan tâm chủ động thực hiện nắm bắt dư luận xã hội từ các kênh thông tin khác, chuẩn bị triển khai thực hiện phần mềm quản lý REPUTA để tổng hợp tất cả các thông tin trong tuần có liên quan quận Gò Vấp được đăng tải trên báo và mạng xã hội; theo đó cập nhật những thông tin tích cực, tiêu cực, trung lập để chủ động nắm bắt, xử lý chính xác, kịp thời các vấn đề còn tồn tại trên địa bàn, góp phần thực hiện tốt hơn công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền quận trong thời gian tới.

ảnh: Qua 2 năm thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU, quận và cơ sở đã tiếp nhận 10 thông tin liên quan lĩnh vực trật tự đô thị. Trong ảnh: Lực lượng chức năng quận Gò Vấp xử lý hành vi đậu xe ô tô lấn chiềm lòng đường Phạm Văn Đồng. Ảnh: Thanhuytphcm.vn

Quận ủy quận Gò Vấp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo