Thứ Tư, ngày 1 tháng 4 năm 2020

Kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở

Trong 6 tháng đầu năm 2012, Thường trực, các Ban của Đảng ủy, Phòng, Ban và các đoàn thể Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên đã tổ chức giám sát 20 cơ sở đảng trực thuộc về việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2012, trong đó có đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2011, chương trình công tác năm 2012 của các đơn vị.

Thông qua giám sát, Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty đã kịp thời chỉ đạo, tháo gõ những khó khăn, vướng mắc cho cơ sở; đề xuất chính quyền hỗ trợ, tiếp sức, giúp các đơn vị hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012; nhắc nhở cấp ủy cơ sở đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, tăng cường công tác phát triển đảng viên mới và lãnh đạo các đoàn thể hoạt động tốt trong năm 2012.

Ngọc Phượng

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo