Thứ Tư, ngày 8 tháng 12 năm 2021

Luật Sở hữu trí tuệ sẽ được xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 3

Quang cảnh điểm cầu TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 26/10, Quốc hội tổ chức thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên thảo luận trực tuyến.

Cần bổ sung chế tài việc chậm xử lý cấp bằng bảo hộ, bảo vệ quyền sở hữu

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ gồm 92 điều, trong đó bổ sung 12 điều, sửa đổi 80 điều và bãi bỏ 2 điều, nâng tổng số điều khi sửa đổi Luật lên 232 điều, thuộc 7 nhóm chính sách.

Tại phiên thảo luận, đại biểu Quốc hội cơ bản thống nhất với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ trên cơ sở kế thừa những ưu điểm, khắc phục điểm hạn chế và bổ sung các điều, khoản phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế.

Nhiều đại biểu đề nghị vẫn giữ quy định của Luật hiện hành về áp dụng biện pháp xử phạt hành chính đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, cần bổ sung chế tài liên quan đến việc chậm xử lý cấp bằng bảo hộ, bảo vệ quyền sở hữu.

Góp ý về văn bằng bảo hộ, một số ĐBQH cho rằng, quy định về văn bằng bảo hộ còn chung chung, chưa thể hiện rõ thông tin về tình trạng kỹ thuật của đối tượng được bảo hộ (sáng chế, kiểu dáng công nghiệp). Điều này dẫn đến trong thực tiễn công chúng không tiếp cận được thông tin về lịch sử xác lập quyền của đối tượng được bảo hộ và cơ sở (đối chứng) để bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng, cần quy định rõ ràng đối với trường hợp sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí có nhiều tổ chức, cá nhân là đồng tác giả; quy định theo hướng xác định quyền đăng ký, quyền sở hữu căn cứ vào tỷ lệ góp vốn theo hợp đồng đầu tư nghiên cứu…

Về khiếu nại và giải quyết khiếu nại liên quan đến các thủ tục về sở hữu công nghiệp, một số ý kiến cho rằng cần quy định thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định pháp luật về khiếu nại.

Đảm bảo quyền lợi cao nhất của quốc gia, dân tộc

Giải trình tại phiên thảo luận trực tuyến, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho biết, cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm tra, các ĐBQH để nghiên cứu kỹ lưỡng, làm rõ cơ chế phân chia hợp lý lợi ích giữa nhà nước, cơ quan chủ trì và tác giả để đảm bảo sự cân bằng lợi ích giữa ba chủ thể. Đồng thời, thể chế hóa chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 Khóa XI, trong đó khẳng định giao quyền sở hữu các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước cho cơ quan chủ trì nhiệm vụ khoa học công nghệ.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại phiên thảo luận Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại phiên thảo luận

Đối với nội dung liên quan đến sự tương thích với các điều ước quốc tế, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho biết, cơ quan chủ trì soạn thảo nhận thức tầm quan trọng của vấn đề này và thể hiện rõ trong mục tiêu, quan điểm chỉ đạo tại Tờ trình. Đó là nội luật hóa các cam kết tại các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia như: Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA. Cơ quan soạn thảo sẽ cố gắng thiết kế để các điều khoản liên quan đến lĩnh vực này phải hài hòa và tương thích cao nhất với các điều luật quốc tế; đồng thời đảm bảo quyền lợi cao nhất của quốc gia, dân tộc.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh: Cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc, báo cáo, đề xuất Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu các nội dung liên quan về chính sách nhà nước về sở hữu trí tuệ; tính mới của sáng chế; chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ, sửa đổi văn bằng bảo hộ, từ chối cấp văn bằng bảo hộ; sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, đại diện sở hữu công nghiệp; nâng cao hiệu quả công tác thực thi quyền; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về sở hữu trí tuệ, đặc biệt là vấn đề nhãn hiệu nổi tiếng. Bên cạnh đó là những nội dung liên quan đến tác giả, đồng tác giả, quyền tài sản, đăng ký quyền tác giả, sửa đổi, bổ sung các đều có liên quan đến Luật Giá. Vấn đề về quyền đối với giống và cây trồng như: giới hạn nông dân, chủ giống; vấn đề về tên dự thảo Luật, văn phong, kỹ thuật lập pháp…

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định khẳng định: Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ phối hợp với Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Luật và các tài liệu theo đúng quy định. Sau đó, báo cáo trình Quốc hội tiếp tục thảo luận, xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 3 của Quốc hội, theo như Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh đã được Quốc hội thông qua.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo