Thứ Sáu, ngày 14 tháng 8 năm 2020

Lực lượng vũ trang huyện Nhà Bè giúp người dân di chuyển an toàn trên các tuyến đường ngập do triều cường

Chiến sĩ dân quân thường trực huyện Nhà Bè giúp đỡ nhân dân đưa xe qua các đoạn đường ngập nước

(Thanhuytphcm.vn) - Trong bui sáng và chiu ngày 30/9, do nh hưởng ca triu cường lên cao đã gây ngp nước trên din rng, dn đến ùn tc và kt xe cc b trên mt s tuyến đường như Hunh Tn Phát, Lê Văn Lương, Nguyn Văn To…, trên đa bàn đa bàn huyn Nhà Bè. Điu này đã gây nh hưởng không nh đến vic sinh hot và đi li ca người dân trên đa bàn.

Phát huy phm cht cao đp ca người chiến sĩ sao vuông, sn sàng cơ đng giúp đ nhân dân gim nh thit hi ca triu cường gây ra, Ban Ch huy Quân s huyn Nhà Bè đã trin khai cho các đơn v trc thuc huy đng 70 chiến sĩ dân quân thường trc nhanh chóng có mt ti các đim nóng đ h tr nhân dân khc phc s c do triu cường gây ra.

Vi tinh thn trách nhim cao nht, các chiến sĩ dân quân lc lượng vũ trang huyn Nhà Bè đã tích cc h tr, giúp đ người dân di chuyn trên các đon đường b ngp nước đến v trí an toàn; phi hp lc lượng Công an t chc phân lung giao thông, góp phn gim ùn tc, giúp người dân yên tâm di chuyn qua các đim ngp, các đon đường xu…

 

Giang Lam


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo