Thứ Ba, ngày 9 tháng 8 năm 2022

Mở rộng quy mô, công suất đốt rác phát điện của các nhà máy hiện hữu

Một điểm tập kết rác trước khi đưa đi xử lý tại TPHCM.

(Thanhuytphcm.vn) - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình vừa có chỉ đạo về tình hình thực hiện các chỉ tiêu đốt rác phát điện.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giải quyết dứt điểm thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án của Công ty Cổ phần Vietstar theo đúng quy định hiện hành, hoàn tất trước ngày 30/7/2021. Trường hợp chậm trễ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND TPHCM.

Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tổ chức làm việc, trao đổi với các chủ đầu tư có nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt để thống nhất về phương thức mở rộng quy mô, công suất đốt rác phát điện và các công nghệ xử lý hiện đại khác của các nhà máy hiện hữu, đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại TPHCM được xử lý bằng công nghệ hiện đại.

Mặt khác, UBND TPHCM giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan khẩn trương đề xuất phương thức cung cấp dịch vụ sự nghiệp công đối với các nhà máy xử lý rác hiện hữu trên địa bàn TP khi mở rộng quy mô, công suất xử lý bằng công nghệ mới hiện đại theo đúng quy định hiện hành và phù hợp với điều kiện thực tế tại TP.

Bên cạnh đó, UBND TPHCM giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức làm việc với các nhà đầu tư quan tâm, có năng lực và kinh nghiệm phù hợp để chủ động tổ chức thực hiện công tác lập đề xuất kêu gọi đầu tư 2 dự án xử lý rác bằng công nghệ đốt rác phát điện và dự án cải tạo xử lý các bãi chôn lấp theo hình thức đối tác công tư PPP; đề xuất UBND TPHCM xem xét, quyết định trước 15/8/2021.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo