Thứ Tư, ngày 5 tháng 8 năm 2020

Mỗi đảng viên, mỗi chi bộ phải là một “thành trì” giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa mới.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 25/3, Đảng bộ Phường 13, quận Tân Bình đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Quận ủy quận Tân Bình Lê Hoàng Hà đã đến dự.

Tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy Phường 13 Hoàng Văn Tài cho biết, trong 5 năm qua, Đảng bộ Phường 13 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu trọng tâm về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và quản lý đô thị… Cụ thể, doanh thu thương mại – dịch vụ tăng bình quân hàng năm 25,9%, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 1,5%/năm. Cơ sở hạ tầng được đầu tư phát triển khang trang, đồng bộ, có 100% các tuyến đường, tuyến hẻm đã bê tông, nhựa hóa; mạng lưới cấp, thoát nước được phủ kín; phát huy tốt nguồn lực trong nhân dân để đầu tư chỉnh trang đô thị.

Bên cạnh đó, đời sống kinh tế, văn hóa, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày càng đi vào thực chất. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng bộ phường đã tập trung thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao chất lượng, trình độ của đội ngũ cán bộ, đảng viên; thường xuyên rà soát và đưa vào quy hoạch những cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức, tạo điều kiện, đảm bảo 100% cán bộ đương nhiệm, cán bộ quy hoạch tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị. Công tác phát triển đảng viên hoàn thành vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Về phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Đại hội Đảng bộ Phường 13 đã đề ra 11 chỉ tiêu cần hoàn thành, 3 chương trình trọng điểm, gồm: Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Bảo vệ dân phố góp phần xây dựng phường an toàn về an ninh trật tự; tăng cường giải pháp tập hợp thanh niên và nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên phường cùng 5 công trình trọng điểm liên quan đến việc xây dựng, chỉnh trang đô thị trên địa bàn phường.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Quận ủy quận Tân Bình Lê Hoàng Hà đánh giá cao những thành quả của toàn Đảng bộ Phường 13 trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm mà Đảng bộ cần nghiêm túc nhìn nhận như: Công tác quản lý kinh tế, trật tự đô thị hiệu quả chưa cao; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trên một số lĩnh vực trong công tác xây dựng Đảng chưa đạt hiệu quả cao, nhất là trong công tác tổ chức và kiểm tra, giám sát. Vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa được phát huy. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị còn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của phường, chất lượng đoàn viên, hội viên chưa đồng đều ở một số chi tổ hội.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong thời gian tới, Bí thư Quận ủy Lê Hoàng Hà đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 13 xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, xác định rõ thời gian, lộ trình thực hiện để đảm bảo hoàn thành những nội dung đã đề ra về phát triển kinh tế; quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị; huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Tiếp tục quan tâm, tháo gỡ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh; tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thành lập doanh nghiệp, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển doanh nghiệp trên địa bàn quận. Đẩy mạnh việc nâng cấp, chỉnh trang đô thị theo hướng đô thị văn minh; quan tâm hơn nữa công tác phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và chất lượng phục vụ nhân dân. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết tốt những kiến nghị, bức xúc chính đáng của nhân dân.

“Cạnh đó, cần tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ và của từng tổ chức Đảng. Mỗi đảng viên, chi bộ phải là một “thành trì” giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; là một tấm gương trong học tập và làm theo một cách thiết thực, hiệu quả; phải nhận thức được rằng, khi học tập, noi gương đạt được những kết quả thực chất, tự mình sẽ trở thành tấm gương cho người khác học tập, tạo được sự lan tỏa trong Đảng và xã hội." - Bí thư Quận ủy Lê Hoàng Hà nhấn mạnh.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa mới gồm 15 đồng chí. Đồng chí Hoàng Văn Tài tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy Phường 13, quận Tân Bình, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hương Thảo


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo