Thứ Tư, ngày 30 tháng 11 năm 2022

Mỗi đảng viên, tổ chức đảng cần đề cao trách nhiệm, tự soi, tự sửa khắc phục hạn chế khuyết điểm

Đồng chí Đoàn Thị Ngọc Cẩm phát biểu kết luận tại Hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 16/9, Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Giờ tổ chức hội nghị Triển khai, quán triệt Quy định số 69 ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Hoàng Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thông tin, phân tích những điểm mới trong Quy định số 69-QĐ/TW so với Quy định số 07-QĐi/TW về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm và Quy định số 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm của Bộ Chính trị khóa XII.

Theo đó Quy định số 69-QĐ/TW gồm 4 Chương, 58 Điều; được hệ thống tương đối toàn diện, đầy đủ, cụ thể, bao quát các vấn đề trong đời sống xã hội. Việc bổ sung, quy định mới các vi phạm cùng hình thức kỷ luật đối với đảng viên được cập nhật, bổ sung đã đồng bộ, thống nhất với các quy định mới của Đảng và quy định pháp luật hiện hành.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Ngọc Cẩm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đề nghị sau hội nghị này, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục thường xuyên quán triệt, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến tất cả cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc, đầy đủ các nội dung được nêu trong Quy định nhằm đề cao trách nhiệm nêu gương, tự rèn luyện của đảng viên, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên.

Ban thường vụ cấp ủy, cấp ủy, tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở xác định rõ vai trò trách nhiệm, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban kiểm tra cấp ủy cùng cấp thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Đồng thời, Ủy ban kiểm tra cấp ủy từ huyện đến cơ sở tích cực tham mưu giúp cấp ủy thực hiện đồng bộ, đầy đủ, toàn diện và có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận số 21-KL/TW khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra chủ động kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ở những lĩnh vực, địa bàn dễ xảy ra tiêu cực hoặc dư luận xã hội quan tâm; kịp thời phát hiện, giải quyết từ sớm, ngăn ngừa những sai phạm.

Mỗi đảng viên, tổ chức đảng cần nghiêm túc nghiên cứu Quy định 69-QĐ/TW để nắm vững các nguyên tắc cơ bản, quy định của Đảng, đề cao trách nhiệm tự kiểm tra, tự soi, tự sửa khắc phục hạn chế khuyết điểm.

Phan Lê Phượng Hằng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo