Thứ Bảy, ngày 28 tháng 5 năm 2022

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở trong điều kiện mới

Tổ Đại biểu HĐND TPHCM đơn vị 22 trao kinh phí hỗ trợ 15 pháo đài chống dịch ở 15 phường của quận Tân Bình, ngày 31/12/2021. (Ảnh: Thanhuytphcm.vn)

(Stxdd.thanhuytphcm.vn) - Thời gian qua, trong bối cảnh dịch Covid-19, hệ thống chính trị cơ sở ở TPHCM đã có những đóng góp quan trọng nhưng cũng chịu nhiều thử thách không nhỏ. Chẳng hạn, có nơi chưa kịp kiện toàn các chức danh chủ chốt, như tổ trưởng dân phố/tổ nhân dân, trưởng khu phố/ấp, trưởng ban công tác Mặt trận khu phố/ấp, người đứng đầu một số đoàn thể…, dẫn đến những khó khăn trong công tác phòng chống dịch. Việc đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, cách thức vận động quần chúng của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội chưa đáp ứng theo yêu cầu; có lúc có nơi đoàn viên, hội viên đông nhưng chưa mạnh; một bộ phận cán bộ, công chức ở cơ sở chưa nắm chắc tình hình nhân dân trên địa bàn nên xử lý các vấn đề phát sinh còn lúng túng, chưa kịp thời, nhất là liên quan đến sức khỏe, an sinh của người dân…

Thực trạng đó có cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Đó là một số quy định, chính sách chung chưa phù hợp với đặc thù chính quyền đô thị ở TPHCM, nhất là ở những nơi có dân số đông. Đó là những hạn chế, tồn tại trong tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở lúc bình thường chưa được bộc lộ rõ nên việc chấn chỉnh, củng cố có lúc có nơi ít được thực hiện triệt để. Đó là sự bùng phát của dịch bệnh quá nhanh dẫn đến cường độ hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở trở nên quá tải và từ đó phát sinh những bất cập. Đó là một số cấp ủy, kể cả cán bộ chủ chốt, ở cơ sở có khi còn thiếu chủ động, chưa thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, thậm chí còn ngại khổ, ngại khó, né tránh nhiệm vụ khó khăn…

Trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, TPHCM cần khẩn trương thực hiện việc củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở nhằm xây dựng bộ máy đồng bộ, tinh gọn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn, đặc biệt là với các địa bàn có dân số đông, dân cư đa dạng về thành phần... Công tác này cần gắn với yêu cầu tăng cường vai trò lãnh đạo tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, không ngừng nâng cao vai trò giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương.

Trước hết, Thành ủy Thủ Đức và các quận ủy, huyện ủy chỉ đạo đảng ủy cấp xã/phường nhanh chóng rà soát và có giải pháp hợp lý trong việc củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nhất là kịp thời bổ sung các chức danh còn khuyết trong cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể… Chẳng hạn, cần xác định rõ các nhóm vị trí, chức danh ở từng phường, xã hiện trạng ra sao, về số lượng, độ tuổi, tình trạng sức khỏe, năng lực, nơi nào đang khuyết, từ đó, kịp thời có phương án bổ sung, quy hoạch đội ngũ kế cận.

Phải thực sự chú ý tăng cường cán bộ trẻ giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt ở cấp xã/phường bảo đảm hài hòa về độ tuổi trong cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Cần quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức, nhân sự lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể, bảo đảm số lượng, cơ cấu, đồng thời phát huy tốt vai trò của đoàn viên, hội viên trong các hoạt động tại cơ sở, trong đó, có công tác phòng chống dịch. Cần chú trọng xây dựng lực lượng nòng cốt trong số các đoàn viên, hội viên để làm hạt nhân cho các phong trào, các hoạt động, từ đó, thu hút, định hướng, dẫn dắt đoàn viên, hội viên khác và quần chúng tham gia. Ngay cả với các vị trí vốn trước nay ít được quan tâm kiện toàn thì nay cũng cần tính toán, tổ chức lại, như tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận…, có khi để một số người lớn tuổi phải gánh vác nhiệm vụ quá lâu mà không có người thay thế…

Cần có giải pháp quan tâm, động viên tinh thần và chăm lo các chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên cấp xã, các cán bộ khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân. Bên cạnh các chế độ chung theo quy định, các địa phương nên có các biện pháp hỗ trợ hợp lý nhằm bù đắp phần nào công sức của các lực lượng này, nhất là với các vị trí dưới cấp xã, vốn được coi là “cánh tay nối dài của chính quyền cơ sở”. Với những người có nhiều đóng góp, đã công tác lâu năm, có uy tín trong cộng đồng…, cần có các hình thức biểu dương phù hợp để động viên, khích lệ tinh thần họ. Với một số bất cập trong chính sách cán bộ ở cấp xã (số lượng, chức danh, chế độ đãi ngộ…), cần kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết hoặc cho phép TPHCM thực hiện theo điều kiện đặc thù.

Trên hết, cần tập trung củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy cơ sở và dưới cơ sở, bởi lực lượng này có mạnh thì mới bảo đảm lãnh đạo tốt các nhiệm vụ tại cơ sở. Cần có giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở cấp xã có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, nghiệp vụ…, đồng thời, gắn bó mật thiết với người dân trên địa bàn. Qua đó, phải thực sự chú trọng việc xây dựng và chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận trong hệ thống chính trị, để góp phần quy hoạch cho đội ngũ cán bộ cấp cao hơn với những chuẩn chất phù hợp, đặc biệt là tiêu chí đã kinh qua công tác ở cơ sở. Quá trình đó, cần khuyến khích và bảo vệ những cán bộ trẻ, năng động, sáng tạo, có nhiều giải pháp phục vụ nhân dân tốt hơn, góp phần đắc lực vào việc xây dựng và phát triển địa phương…

Hệ thống chính trị ở cơ sở có một đặc điểm hết sức quan trọng là sát dân, gần dân; một số thiết chế (Mặt trận, tổ dân phố, tổ nhân dân, ban điều hành khu phố, ấp…) còn có thể coi là cầu nối giữa nhân dân với tổ chức đảng. Do đó, có xây dựng đội ngũ này vững mạnh thì cầu nối đó mới bền chặt, chủ trương của tổ chức đảng, chính sách của chính quyền mới đến được đầy đủ với nhân dân; tiếng nói, nguyện vọng của người dân mới đến được kịp thời với Đảng. Khi đó, ý Đảng mới thực sự là lòng dân. Đây là công việc dài lâu, có tính chiến lược chứ không phải chỉ để giải quyết các vấn đề liên quan đến dịch Covid-19!

Vân Tâm


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo