Thứ Ba, ngày 18 tháng 5 năm 2021

Nắm chắc tình hình Nhân dân, không để xảy ra các điểm nóng phức tạp trong bầu cử

Đồng chí Ngô Sách Thực.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 15/4, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm sau kiểm tra, giám sát (đợt 1) bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tham dự có các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo công tác bầu cử của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thành viên các đoàn kiểm tra, giám sát bầu cử của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và hơn 3.100 đại biểu tại các điểm cầu trong cả nước.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực cho biết, theo quy định của pháp luật, trong công tác bầu cử, MTTQ Việt Nam các cấp có 5 quyền và trách nhiệm quan trọng: tổ chức hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND; tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử; phối hợp với các cơ quan Nhà nước hữu quan tổ chức hội nghị cử tri ở cấp xã, các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử; tham gia tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện pháp luật về bầu cử; thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát công tác bầu cử.

Đến thời điểm này, các công việc của bầu cử cũng như các công việc của MTTQ Việt Nam đã và đang được triển khai chủ động, tích cực. Công tác hướng dẫn và thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử được tiến hành kịp thời. Thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát công tác bầu cử, vừa qua, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chủ trì tiến hành giám sát đợt 1 tại 16 tỉnh, thành phố. MTTQ Việt Nam các cấp trên toàn quốc cũng đã triển khai hoạt động giám sát một cách tích cực. Từ nội dung giám sát, đồng chí Ngô Sách Thực cho rằng, kinh nghiệm bước đầu qua giám sát là công tác chuẩn bị phải hết sức đầy đủ, chu đáo. Công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam và các thành viên của Mặt trận phải chặt chẽ, đồng bộ; quá trình triển khai nếu có vướng mắc cần kiến nghị giải quyết ngay. Qua giám sát của Mặt trận đã phát huy tác dụng, khắc phục ngay những vướng mắc, thiếu sót. Việc hướng dẫn, chỉ đạo, nắm bắt sâu sát là một trong những nguyên nhân góp phần hạn chế khiếu nại bầu cử.

Kết quả giám sát cho thấy, công tác chỉ đạo, tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại 16 tỉnh, thành được triển khai khẩn trương, đồng bộ, thống nhất, dân chủ, công khai, đúng luật. Quá trình triển khai đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, phát huy dân chủ trong quá trình hiệp thương để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần giới thiệu người ứng cử.  Do công tác bầu cử diễn ra ngay sau Đại hội Đảng các cấp, các chức danh HĐND, UBND các cấp mới được chỉ đạo kiện toàn xong, vì vậy việc tổ chức xây dựng cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 rất thuận lợi. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các địa phương được giữ vững; vai trò, chức năng của MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong tham gia cuộc bầu cử được thể hiện rõ nét. Vấn đề người tự ứng cử ở các địa phương không nhiều và được ứng xử dân chủ, bình đẳng, theo đúng quy định pháp luật về bầu cử.

Hội nghị mặt trận ngày 16/4 Hội nghị mặt trận ngày 16/4

Dự kiến, đợt giám sát thứ hai sẽ diễn ra từ ngày 20/4 đến 22/5 với việc triển khai 5 Đoàn giám sát công tác bầu cử tại 18 tỉnh, thành phố.

Về công việc thời gian tới, đồng chí Ngô Sách Thực cho biết, sẽ tập trung tổ chức tốt hội nghị hiệp thương lần thứ 3; lập, công bố và niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử theo đúng kế hoạch; quan tâm tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho các thành viên Ban bầu cử, Tổ bầu cử nhằm tổ chức tốt công tác bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu. Triển khai việc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của các ứng cử viên, việc triển khai phải công bằng, đúng quy định của pháp luật; quan tâm việc gặp gỡ, trao đổi để những người ứng cử ở các nơi khác phân bổ về có điều kiện nắm bắt được đầy đủ thông tin về địa phương, làm cơ sở cho việc tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử.

Đặc biệt là tập trung vận động, đông viên cư tri tích cực, chủ động, tích cực, trực tiếp đi bỏ phiếu bầu. Kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử; nắm chắc tình hình nhân dân, không để xảy ra các điểm nóng phức tạp trong bầu cử. Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn có thể có những diễn biến phức tạp do vậy các tỉnh, thành cần có những phương án cụ thể, sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh để tổ chức thành công, an toàn cuộc bầu cử.

Ngày mai, 16/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV.

Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo