Chủ Nhật, ngày 29 tháng 5 năm 2022

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại hội thảo. (ảnh: Đan Như)

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 12/5, tại TPHCM, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội thảo chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội” với sự chủ trì của các đồng chí: Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Võ Văn Hoan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; đại diện các cơ quan, tổ chức Trung ương; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 21 tỉnh, TP; các chuyên gia, nhà khoa học;…

Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội

Phát biểu khai mạc và báo cáo đề dẫn Hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cho biết, giám sát, phản biện xã hội là nhiệm vụ rất quan trọng của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Để phát huy vai trò là tổ chức liên minh chính trị, một thiết chế để kiểm soát quyền lực từ bên ngoài, tăng cường đoàn kết và đồng thuận trong nhân dân, là cơ sở chính trị của Đảng và Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phải thực hiện tốt hơn, nâng cao hơn nữa chất lượng giám sát, phản biện xã hội. Chính vì thế rất cần thiết phải ban hành một chỉ thị của Ban Bí thư về công tác giám sát, phản biện xã hội.

Hội thảo chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội” nhằm đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, hiệu quả để đề ra những biện pháp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng đề nghị, các đại biểu tham dự Hội thảo, đánh giá rõ việc quán triệt, triển khai các nghị quyết, quy định của Đảng về giám sát, phản biện xã hội; tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai; văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; tuyên truyền, phổ biến của các cơ quan về giám sát, phản biện xã hội; giám sát, kiểm tra việc thực hiện của cơ quan cấp ủy về sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp dưới. Việc chỉ đạo phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, thiếu sót, hằng năm có nhận xét, đánh giá công tác giám sát, phản biện xã hội; chỉ đạo bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ của hệ thống chính trị về công tác giám sát, phản biện xã hội.

Cùng với đó là sự phối hợp và trách nhiệm của chính quyền các cấp: Đánh giá, khẳng định rõ đã quan tâm phối hợp, tạo thuận lợi chưa, hạn chế, vướng mắc ở mặt nào, nội dung nào cần chỉ đạo khắc phục.

Một trong những nội dung quan trọng là đánh giá làm rõ ưu điểm, hạn chế, vai trò nỗ lực của Mặt trận, từng tổ chức chính trị - xã hội với tư cách là chủ thể trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội; nội dung nào cần tiếp tục chỉ đạo thể chế, hướng dẫn; giải pháp nâng cao chất lượng, giám sát, phản biện xã hội.

TPHCM luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác giám sát, phản biện xã hội

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại hội thảo. (ảnh: Đan Như) Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại hội thảo. (ảnh: Đan Như)

Phát biểu tại hội thảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ cho biết, thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội trong hệ thống MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP, thông qua việc ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương. Trong đó, tập trung phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền như: Chỉ thị 19-CT/TU ngày 23 tháng 10 năm 2013 về tiếp tục thực hiện Quy chế “MTTQ Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư”; Quyết định số 935-QĐ/TU ngày 28 tháng 4 năm 2017 về Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn TPHCM; Quyết định số 936-QĐ/TU ngày 28 tháng 4 năm 2017 quy định về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp thu góp ý của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn TPHCM; Quyết định số 994-QĐ/TU, ngày 25 tháng 5 năm 2017 về Quy chế lấy ý kiến Nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan có liên quan góp ý các chủ trương, chính sách của cấp ủy và chính quyền các cấp trước khi ban hành; Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01 tháng 12 năm 2017 “Quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước”.

Các đại biểu tham dự hội thảo (ảnh: Đan Như) Các đại biểu tham dự hội thảo (ảnh: Đan Như)

Đặc biệt, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thông qua Đề án số 06-ĐA/TU về “Nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam TP và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp TPHCM giai đoạn 2021 - 2030”. Qua đó ngày 20 tháng 8 năm 2021, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 20 tháng 8 năm 2021 về lãnh đạo thực hiện Đề án số 06 ĐA/TU. Đây là văn bản quan trọng, là cơ chế để hệ thống MTTQ từ TP đến cơ sở thực hiện có hiệu quả công tác giám sát góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo