Thứ Tư, ngày 22 tháng 9 năm 2021

Nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Toàn cảnh hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 7/5, Đảng ủy Khối Dân - Chính- Đảng TPHCM tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh”; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Tham dự tọa đàm có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Thị Thu Hoài; Bí thư Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng TPHCM Võ Ngọc Quốc Thuận; Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng Hàng Thị Thu Nga; Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Dân -Chính- Đảng Phạm Minh Tâm.

Đánh giá kết quả thực hiện, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Dân -Chính- Đảng Phạm Minh Tâm cho biết: Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 với những giải pháp cụ thể, chú trọng phát huy tính chủ động, sáng tạo từ cấp Khối đến cơ sở, chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Khối tiếp tục được nâng lên, gắn sát với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII. Nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, đối với ý nghĩa, mục đích của việc học tập và làm theo chuyển biến sâu sắc hơn, từ đó việc “làm theo” ngày càng cụ thể, thiết thực; việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nhiều giải pháp, cách làm ở cấp khối và cơ sở trong 5 năm qua đã góp phần nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị 05 ở Đảng bộ Khối như: nội dung đột phá của Đảng bộ Khối là sửa đổi lối làm việc, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có tác phong chuẩn mực trong công việc và trong cuộc sống, thực hiện 6 chương trình trọng tâm của Đảng bộ Khối, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Thị Thu Hoài phát biểu tại tọa đàm. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Thị Thu Hoài phát biểu tại tọa đàm.

Trong 5 năm qua, cấp ủy cơ sở và đoàn thể khối đã đăng ký và thực hiện 312 công trình, 32 công trình được khen thưởng cấp Khối và 28 công trình được khen thưởng cấp thành phố. Đảng ủy Khối đã hoàn thành nội dung đột phá cấp khối là “Đảng ủy khối tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy khối với các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy khối nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy khối đối với các tổ chức cơ sở đảng”.

Qua 5 năm, Đảng ủy khối đã tuyên dương 364 tập thể, 548 cá nhân; giới thiệu Thành phố tuyên dương 24 tập thể, 50 cá nhân; cấp ủy cơ sở và đoàn thể khối đã tuyên dương hơn 700 tập thể, 2.900 cá nhân.

Tại buổi tọa đàm, các cấp ủy tập trung thảo luận đánh giá sâu sắc kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 trong từng đảng bộ, chi bộ cơ sở, trong Đảng bộ khối; giới thiệu những kinh nghiệm thực tiễn, những cách làm hay, sáng tạo trong quá trình tổ chức thực hiện tại các chi bộ, đảng bộ; giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của ngành, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, các đại biểu cũng chia sẻ, phân tích việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng TP thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI.

Qua buổi tọa đàm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Thu Hoài đề nghị cần tiếp tục xác định tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, tiếp tục nghiên cứu làm sâu sắc thêm những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phương pháp cách mạng và việc vận dụng trong giai đoạn hiện nay.

Đại biểu Nguyễn Thị Hà Vân, Học viện Cán bộ TPHCM tham gia thảo luận tại tọa đàm. Đại biểu Nguyễn Thị Hà Vân, Học viện Cán bộ TPHCM tham gia thảo luận tại tọa đàm.

Đồng thời, chú trọng phát hiện, tuyên truyền, biểu dương gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiên, mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, xây dựng hình ảnh cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, có tác phong chuẩn mực trong công việc và cuộc sống. Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, tập trung giải quyết, xử lý các vấn đề nổi cộm, bức xúc của cơ quan, đơn vị, những nhu cầu bức thiết, chính đáng của nhân dân.

Văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định “Xây dựng TPHCM trở thành một không gian văn hóa Hồ Chí Minh.”, do đó qua buổi tọa đàm và ý kiến tham gia của các đại biểu, Bí thư Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng TPHCM Võ Ngọc Quốc Thuận cho rằng: Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh là chủ trương mới nên trong thời gian tới, bên cạnh việc lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham mưu các chính sách, cơ chế, giải pháp, phương thức để kiến tạo thành công không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, cấp ủy cơ sở cần tập trung lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả văn hóa trong Đảng, trong cơ quan nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội; coi trọng và nâng cao văn hóa lãnh đạo và quản lý, xây dựng quy chế giao tiếp ứng xử khi thực thi công vụ, tận tụy, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo