Thứ Tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023

Nâng cao chất lượng nhận ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội

Đồng chí Lê Văn Tòng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Nhà Bè tuyên dương các tập thể có thành tích xuất sắc

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 14/2, Hội Cựu chiến binh huyện Nhà Bè tổ chức Hội nghị tổng kết nâng cao chất lượng nhận ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Theo báo cáo, qua một năm nhận ủy thác nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nhà Bè - Quận 7, Hội Cựu chiến binh huyện đã tích cực chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt 7/7 Hội cơ sở ký kết nhận ủy thác và các tổ tiết kiệm, vay vốn do Hội Cựu chiến binh làm tổ trưởng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực trong thực hiện chức trách được giao. Nhìn chung, Thường trực huyện hội, Hội cơ sở, Tổ tiết kiệm - vay vốn gắn bó chặt chẽ trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành cũng như trong xử lý các trường hợp nợ quá hạn. Đồng thời tham mưu chính xác cho cấp ủy, thực hiện công tác tín dụng xã hội.

Đến ngày 31/12/2022, tổng dư nợ Hội Cựu chiến binh huyện nhận ủy thác là 31.148 tỷ đồng với 791 hộ, tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,4%, giảm 0,9% với năm 2021. Số hộ gửi tiết kiệm là 625/670 hộ, đạt 93,28%, tăng 4,32% so với năm 2021.

Nhằm thực hiện tốt chất lượng tín dụng, ngay từ đầu năm 2022, Thường trực huyện hội đã phân công đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách công tác vay vốn - tiết kiệm thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra hoạt động 7 đơn vị cơ sở nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để kéo giảm nợ quá hạn từ 1,34% xuống dưới 0,4% theo chỉ tiêu Thành phố.

Đồng thời, rà soát nắm lại điều kiện kinh tế, việc làm, thu nhập tất cả các hộ vay vốn để vừa quản lý chặt chẽ nguồn vốn, hướng dẫn sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả để phát triển kinh tế gia đình. Từ việc giải ngân vốn đã tạo việc làm ổn định cho 164 hội viên, cựu quân nhân và nhân dân, giúp 3 hộ thoát nghèo bền vững.

Trong năm 2023, Hội Cựu chiến binh huyện phấn đấu nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nhà Bè - Quận 7 toàn hội tăng 3 tỷ đồng; tỷ lệ nợ quá hạn xuống kéo giảm dưới 0,39%; nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ Tiết kiệm - Vay vốn, tỷ lệ tổ đạt khá và tốt trên 90% trở lên, không có tổ yếu. Đồng thời, tất cả hội viên Cựu chiến binh còn trong độ tuổi lao động đều được tư vấn, hướng dẫn, đào tạo nghề để có cơ hội tìm việc làm; số hộ gửi tiết kiệm đạt trên 93%; không có hộ xâm tiêu, chiếm dụng, chay ỳ. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát trong Hội 4 cuộc/4 hội cơ sở còn nợ quá hạn; thực hiện giám sát 1 cuộc/1 đơn vị theo sự phân công Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Nhà Bè - Quận 7…

Tại hội nghị, Hội Cựu chiến binh huyện đã tuyên dương 6 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác ủy thác cho vay tại Ngân hàng Chính sách Xã hội năm 2022.

Thùy Linh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo