Thứ Tư, ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nâng cao chức năng của rừng phòng hộ trong ứng phó biến đổi khí hậu

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành quyết định thực hiện Đề án “Bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn TP.

Theo đó, trong giai đoạn 2021 - 2025, TPHCM trồng rừng mới 280 ha; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên 200 ha. Giai đoạn 2025-2030, trồng rừng mới 280 ha; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên 200 ha; làm giàu, nâng cao chất lượng rừng trồng; xây dựng vườn sưu tập cây rừng ngập mặn.

Để thực hiện chỉ tiêu trên, TPHCM đề ra một số giải pháp như: Đảm bảo nguồn ngân sách cho bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển. Trong đó, khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng; đầu tư phát triển mới rừng vùng ven biển theo dự án đã được UBND TP phê duyệt; xây dựng các công trình, mua sắm trang thiết bị phục vụ trực tiếp cho hoạt động bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển. Đồng thời, đẩy mạnh khai thác dịch vụ môi trường rừng trong cung ứng hệ sinh thái rừng vùng ven biển cho khai thác du lịch và nuôi trồng thủy sản.

Mặt khác, tuyên truyền, giáo dục nâng cao năng lực, nhận thức về vai trò, giá trị của rừng vùng ven biển. Cùng với đó, tăng cường đầu tư nghiên cứu khoa học về bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong đó, tập trung biện pháp kỹ thuật trồng rừng; xác định giải pháp làm giàu, nâng cao chất lượng rừng là rừng trồng. Ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin trong quản lý rừng và các đối tượng có liên quan để phục vụ công tác quản lý, dự báo, đánh giá, theo dõi diễn biến rừng vùng ven biển và thiên tai, quản lý, dự báo phòng chống sâu bệnh hại trên phạm vi rừng vùng ven biển.

Ngoài ra, bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn; nâng cao chức năng của rừng phòng hộ trong ứng phó biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai vùng ven biển. Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh, làm giàu rừng và bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn động vật, thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm hiện có. Xây dựng các mô hình sinh kế bền vững gắn với quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên trong Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ. Xây dựng Khu Bảo tồn trong phạm vi vùng lõi Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ nhằm đáp ứng các tiêu chí bảo tồn của vùng lõi, phù hợp với chức năng bảo tồn của một Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo