Thứ Sáu, ngày 22 tháng 3 năm 2019

Nâng cao hiệu quả, góp phần bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trên biển

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày báo cáo thẩm tra

(Thanhuytphcm.vn) - Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, chiều 5/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam (CSBVN).

Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt cho biết, việc quy định quy định “CSBVN là lực lượng vũ trang nhân dân” là kế thừa Pháp lệnh lực lượng CSBVN năm 1998 và năm 2008; thực hiện hơn 20 năm qua không có vướng mắc và đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế, phù hợp với một số quy định của pháp luật; đồng thời làm căn cứ pháp lý để xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và là cơ sở xây dựng cơ chế, chính sách, bảo đảm cho hoạt động và tạo điều kiện thuận lợi để CSBVN hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Một số ý kiến cho rằng, quy định tại khoản 1 về chức năng của CSBVN là chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ của một số lực lượng chức năng khác hoạt động trên biển và đề nghị quy định chặt chẽ, bảo đảm tính khả thi; có ý kiến đề nghị bỏ cụm từ “nòng cốt”.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) nhận thấy, dự thảo Luật quy định CSBVN là lực lượng chuyên trách của Nhà nước là kế thừa Điều 1 Pháp lệnh CSBVN hiện hành; thể chế hóa Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/2/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, trong đó xác định CSBVN là một trong những lực lượng “nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia”; thống nhất với Luật An ninh quốc gia, nhằm khẳng định vị trí, vai trò của CSBVN là một trong những lực lượng chính, chủ yếu trong bảo đảm thực thi pháp luật trên biển. Đối với Hải quân và Bộ đội Biên phòng, dự thảo Luật đã giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc phối hợp với CSBVN (khoản 2 Điều 22); đối với Công an, Kiểm ngư, Hải quan… có chức năng, nhiệm vụ riêng theo quy định của pháp luật.

Theo ông Võ Trọng Việt, quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong dự luật là cần thiết để bảo đảm cho CSBVN thực hiện đúng và  đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình, thống nhất với một số luật về quốc phòng, an ninh. Có ý kiến cho rằng, quyền hạn của CSBVN tại khoản 1 là quá rộng và đề nghị rà soát để tránh chồng chéo giữa các lực lượng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên cùng một vùng biển; có ý kiến đề nghị quy định phù hợp với Công ước Luật Biển 1982 và Điều 12 Luật Biển Việt Nam.

UBTVQH thấy rằng, khoản 1 chỉ quy định về quyền hạn của CSBVN thực hiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa trong vùng biển Việt Nam. Việc xác định hành vi vi phạm để thực hiện quyền hạn của CSBVN trong hoạt động này đã  được quy định tại Điều 13 dự thảo Luật và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Tuy nhiên, để rõ ràng, minh bạch, phù hợp với pháp luật liên quan, tiếp thu ý kiến đại biểu (ĐB) Quốc hội, UBTVQH đã bổ sung cụm từ “theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan” và chỉnh lý khoản 1 Điều này như dự thảo Luật.

ĐB Bố Thị Xuân Linh (Bình Thuận) cho rằng, đặc thù biển Việt Nam rộng và nhiều khu vực chưa phân định rõ về lãnh hải, nhiều khu vực có đường đi dưới biển cách xa bờ hơn 100 hải lý với những nội dung, vụ viêc xảy ra thuộc thẩm quyền xử lý của các cơ quan, đơn vị, cần phải quy định rõ về trách nhiệm phối hợp để nâng cao hiệu quả, góp phần bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trên biển. Đồng thời, CSBVN có chức năng, nhiệm vụ mang tính đặc thù, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, do vậy cần phải có sự phối hợp thống nhất để tạo nên sức mạnh tổng hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng quản  lý, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc. Đây là vấn đề rất quan trọng và cấp thiết, vì vậy, việc quy định cụ thể, chi tiết về việc phối hợp hoạt động trong dự thảo luật nhằm xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị trong phối hợp, hiệp đồng xử lý kịp thời các vấn đề trên biển. Theo đó, quy định rõ phạm vi cụ thể nội dung, nguyên tắc và trách nhiệm phối hợp giữa các lực lượng thực thi pháp luật trên biển, xác định lực lượng chủ trì, lực lượng phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được pháp luật quy định, từ đó tạo cơ sở pháp lý để xây dựng các văn bản dưới luật, ký kết các quy chế phối hợp giữa các lực lượng khác và CSBVN, đảm bảo tính khả thi và áp dụng luật vào thực tiễn.

Nhất trí với quy định CSBVN là một trong những cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia, thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, ĐB phân tích, thực tế 20 năm qua, quy định CSB là lực lượng vũ trang thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn giữ gìn, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn trên biển không có vấn đề gì và các hoạt động bảo vệ chủ quyền lợi ích quốc gia, dân tộc trên biển của CSBVN luôn nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế và hợp tác quốc tế ngày càng mở rộng. Quy định như dự thảo luật là đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế và xu hướng sử dụng lực lượng thực thi pháp luật trên biển để quản lý, bảo vệ biển đảo của nhiều quốc gia trên thế giới.

Việc quy định CSBVN là lực lượng vũ trang nhân dân, được trang bị vũ trang, sử dụng vũ lực trong thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, nhằm giữ gìn vùng biển ổn định, hòa bình vào lúc cần thiết và phù hợp với yêu cầu quản lý, bảo vệ biển đảo Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, ĐB Bố Thị Xuân Lin nói.

Còn theo ĐB Nguyễn Minh Sơn (Tiền Giang), Điều 9 dự thảo luật quy định CSBVN có quyền tuần tra, kiểm tra, kiểm soát người, tàu, thuyền, hàng hóa, hành lý trong vùng biển Việt Nam. Tại điểm a, khoản 1 Điều 88 Luật Thủy sản cũng quy định kiểm ngư có nhiệm vụ thực hiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thanh tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm  theo quy định của pháp luật. Như vậy, quy định của dự thảo luật chưa phân biệt nhiệm vụ của cảnh sát biển và kiểm ngư.

Vân Thanh

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo