Thứ Năm, ngày 11 tháng 8 năm 2022

Nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách pháp luật về dân tộc, tôn giáo

Quang cảnh hội nghị tập huấn tuyên truyền chính sách pháp luật về dân tộc, tôn giáo

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 1/7, tại TPHCM, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban tôn giáo Chính phủ, Ủy ban Dân tộc tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền chính sách pháp luật về dân tộc, tôn giáo cho các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông Hồ Hồng Hải cho biết, thực hiện Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo và Quyết định số 670/QĐ BTTTT ngày 12/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về dân tộc, tôn giáo cho các phóng viên, biên tập viên báo, đài trung ương và địa phương. Hội nghị được tổ chức với mục tiêu chung là đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về dân tộc, bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống lịch sử; các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; những giá trị của tôn giáo đối với đời sống xã hội. Từ đó, góp phần: Xây dựng nhận thức đúng đắn của xã hội về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo và các chính sách, pháp luật về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; Giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa của dã tộc Việt Nam; Tăng cường đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân; đồng thời góp phần đưa thông tin, hình ảnh về Việt Nam và dân tộc Việt Nam đến cộng đồng thế giới.

Tại Hội nghị, Ban tổ chức cung cấp cho các phóng viên, biên tập viên các thông tin về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước Việt Nam về dân tộc Việt Nam và chính sách pháp luật và kỹ năng tuyên truyền chính sách, pháp luật về tôn giáo.

Qua hội nghị sẽ giúp tăng cường hơn nữa sự hiểu biết của các phóng viên báo chí về vấn đề dân tộc, tôn giáo; tăng cường sự phối hợp và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan báo chí; từ đó ngày càng nâng cao hiệu quả công tác truyền thông chính sách pháp luật về dân tộc, tôn giáo.

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo