Thứ Năm, ngày 11 tháng 8 năm 2022

Nâng cao kỹ năng, kiến thức để phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền

Quang cảnh hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 30/6, UBND TP Thủ Đức đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (đợt 2) trong đồng bào các dân tộc thiểu số năm 2022 cho lãnh đạo UBND, công chức phụ trách dân tộc phường, người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên các phường: Linh Chiểu, Linh Xuân, Linh Trung, Tam Phú, Trường Thọ, Bình Thọ, Linh Tây, Linh Đông.

Tại hội nghị, các đại biểu dự nghe Tiến sĩ Lý Hoàng Nam, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thủ Đức tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; tuyên truyền Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công tác dân tộc; các chính sách chăm lo đồng bào dân tộc của thành phố như: chính sách hỗ trợ lãi suất cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn giai đoạn 2018 - 2025; chính sách hỗ trợ học phí đối với sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2021 - 2025; chương trình xây dựng nông thôn mới…

Thông qua hội nghị nhằm giúp cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao kỹ năng, kiến thức để phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định tại địa phương. Từ đó, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân địa phương, củng cố lòng tin của đồng bào các dân tộc với Đảng và chính quyền; tuyên truyền, vận động các giới đồng bào dân tộc thiểu số hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua, cuộc vận động do thành phố phát động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo trật tự xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Lương Hợp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo