Thứ Tư, ngày 8 tháng 7 năm 2020

Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung (đứng) phát biểu tại buổi khảo sát

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 24/5, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung cùng các thành viên đã khảo sát việc triển khai thực hiện Kết luận số 38-KL/TW ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; trong đó tập trung khảo sát tình hình thực hiện chủ trương không tổ chức chi bộ cơ quan xã, thị trấn tại Huyện Bình Chánh. Cùng tham dự buổi khảo sát có Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh Nguyễn Văn Phụng.

Báo cáo tại buổi làm việc, Huyện ủy Bình Chánh cho biết, trước khi triển khai thực hiện chủ trương không tổ chức chi bộ cơ quan xã, thị trấn, Đảng bộ huyện Bình Chánh có 16 chi bộ cơ quan xã, thị trấn và 2 chi bộ Tổ trật tự đô thị (xã Lê Minh Xuân, xã Bình Hưng) trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn được tổ chức và hoạt động theo Hướng dẫn số 28-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Số lượng đảng viên của các chi bộ khi chưa giải thể là 301 đảng viên. Tổ chức Đảng ở ấp, khu phố gồm có 97 chi bộ ấp, 5 chi bộ khu phố và 4 đảng bộ bộ phận ấp (với 11 chi bộ trực thuộc), tổng số đảng viên ấp, khu phố có 2.766 đồng chí.

Hiện nay, có 10 đảng ủy xã, thị trấn đã ban hành quyết định giải thể chi bộ cơ quan và thông báo chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên về sinh hoạt tại chi bộ ấp, khu phố, gồm các xã: Bình Chánh, Bình Hưng, Đa Phước, Tân Quý Tây, Tân Kiên, Tân Nhựt, Hưng Long, Phạm Văn Hai, Vĩnh Lộc B, Phong Phú. Các xã còn lại đang tiếp tục thực hiện, dự kiến hoàn thành xong trước ngày 31/5/2019.

Trên cơ sở kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ ấp, khu phố, Đảng ủy các xã, thị trấn đã thực hiện rà soát, có kế hoạch phân loại đảng viên là cán bộ chủ chốt, đảng viên có năng lực, trình độ, am hiểu công tác xây dựng Đảng về sinh hoạt tại những chi bộ hoạt động kém hiệu quả, nhân sự cấp ủy không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hoặc có vấn đề về đoàn kết nội bộ. Đối với các chi bộ chưa đáp ứng tiêu chuẩn về nhân sự cấp ủy thì tăng cường bổ sung nhân sự Chi ủy; chỉ định Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy chi bộ, đảm bảo việc lãnh đạo, chỉ đạo ấp, khu phố, Mặt trận Tổ quốc, các chi hội đoàn thể của ấp, khu phố đạt hiệu quả. Qua kết quả rà soát hoạt động chi bộ ấp, khu phố, đối với chi bộ hoạt động kém hiệu quả, nhân sự cấp ủy chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Đảng ủy xã, thị trấn dự kiến phân công đảng viên là cán bộ chủ chốt, có năng lực, am hiểu công tác xây dựng Đảng về sinh hoạt tại chi bộ; cụ thể đã phân công Bí thư chi bộ 26 đồng chí, Phó bí thư 5 đồng chí, Chi ủy viên 24 đồng chí.

Phát biểu tại buổi khảo sát, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung ghi nhận kết quả đạt được của Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Chánh trong việc chỉ đạo, lãnh đạo Đảng ủy các xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện chủ trương không tổ chức chi bộ cơ quan xã, thị trấn. Đồng chí  cũng đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Huyện Bình Chánh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện chủ trương không tổ chức chi bộ cơ quan tại các xã chưa thực hiện; tiếp tục lãnh đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các Chi bộ ấp, khu phố, gắn với kiện toàn nhân sự Cấp ủy của các chi bộ; tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ chủ chốt, đảng viên chuyển sinh hoạt đảng về tại các chi bộ khu phố, ấp hoàn thành tốt nhiệm vụ của đảng viên, nhiệm vụ chính trị của cơ quan…

Văn Lượng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo