Thứ Năm, ngày 11 tháng 8 năm 2022

Nâng cao nhận thức, hiểu biết về chính sách pháp luật về bảo vệ biên giới của Tổ quốc năm 2022

Toàn cảnh hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 1/7, tại TPHCM, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến chính sách pháp luật về bảo vệ biên giới của Tổ quốc năm 2022. Hội nghị tập huấn dành cho lãnh đạo và chuyên viên các Sở Thông tin và Truyền thông phía Nam; cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại; phóng viên, biên tập viên, báo cáo viên làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông Hồ Hồng Hải cho biết, để có cơ sở tiếp tục đổi mới, nâng cao công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại về xây dựng biên giới quốc gia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 về việc phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Thực hiện Quyết định nêu trên của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1551/QĐ-BTTTT ngày 11/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch triển khai các nội dung cụ thể của Quyết định số 1191.

Hiện nay và trong thời gian tới, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nói chung, bảo vệ biên giới quốc gia và công tác biên phòng nói riêng đặt ra những yêu cầu ngày càng cao, nặng nề, khó khăn, phức tạp. Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận thấy cần đặc biệt quan tâm đến công tác phổ biến chính sách, pháp luật về công tác bảo vệ biên giới tổ quốc, nhất là đối với các đối tượng là cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên - những người đóng vai trò quan trọng trong việc phổ biến pháp luật, chính sách thông qua công việc, bài viết, phóng sự của mình để lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân.

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, hiểu biết về chính sách pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kỹ năng viết bài, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến chính sách pháp luật về bảo vệ biên giới của Tổ quốc năm 2022. Hội nghị thông tin về chính sách pháp luật của Việt Nam về phân giới cắm mốc; về phát triển biên giới trên tinh thần hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; về giải quyết vấn đề biên giới, lãnh thổ. Tập huấn, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật nhằm nâng cao ý thức quốc gia và trách nhiệm bảo vệ biên giới Tổ quốc. Ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giải quyết dứt điểm vấn đề biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và các nước có chung đường biên giới, của việc hoàn thành xây dựng đường biên giới rõ ràng, chính xác, hiện đại, có giá trị pháp lý đối với sự phát triển của mỗi nước và hòa bình, ổn định của khu vực. Tình hình thực hiện pháp luật tại các tỉnh có đường biên giới trong thời gian qua; tình hình phân giới, cắm mốc tại các tỉnh có đường biên giới.

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo