Chủ Nhật, ngày 19 tháng 9 năm 2021

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quân khu 7

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 8/7, Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác dân quân tự vệ (DQTV), giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) và công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương 6 tháng đầu năm 2021. Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Đại tá Phạm Phú Ý, Phó Tham mưu trưởng Quân khu chủ trì.

6 tháng đầu năm 2021, công tác DQTV, GDQP&AN và công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương được triển khai toàn diện, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Nổi bật là đã tham mưu kịp thời với Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng ban hành đầy đủ, đồng bộ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; các chính sách, pháp luật về DQTV, GDQP&AN và công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả trong phạm vi toàn quốc.

Đến nay, cả nước có 32.524 đơn vị với hơn 1,3 triệu DQTV, đạt tỷ lệ 1,36% so với dân số; trong đó có gần 5.000 chi bộ quân sự với hơn 350.000 đảng viên. 6 tháng đầu năm, toàn quốc bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng với gần 23.000 lượt người (tăng 37% so với cùng kỳ năm 2020); giáo dục QP&AN cho hơn 3,2 triệu học sinh, sinh viên (tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2020).

Đại tá Phạm Phú Ý, Phó Tham mưu trưởng Quân khu phát biểu tại điểm cầu Quân khu 7 Đại tá Phạm Phú Ý, Phó Tham mưu trưởng Quân khu phát biểu tại điểm cầu Quân khu 7

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Ngô Minh Tiến đề nghị các đơn vị trong toàn quân tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách, pháp luật về DQTV, GDQP&AN.

Đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị quan tâm bảo đảm chế độ chính sách cho DQTV; hoàn thành tốt các chương trình giáo dục quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Tấn Chí - Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo