Thứ Năm, ngày 2 tháng 2 năm 2023

Nâng cao trình độ học vấn, học tập suốt đời ở mọi nơi, mọi lúc, mọi cấp, mọi trình độ

Đồng chí Lê Văn Minh trao Giấy khen cho các tập thể.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 26/9, Quận ủy Quận 10 tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đến dự có Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Lê Văn Minh; Phó Bí thư Quận ủy Nguyễn Bắc Nam.

Trong những năm qua, Quận ủy Quận 10 đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, tổ chức chính trị, xã hội quận tổ chức triển khai, quán triệt các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đến cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị, hội khuyến học và giáo dục nhằm thực hiện chủ trương khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong cả nước nói chung và Quận 10 nói riêng.

Đồng thời, các cấp ủy đảng từ quận đến cơ sở đều ban hành nghị quyết lãnh đạo đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác này.

Bên cạnh đó, Hội Khuyến học quận đã chủ động phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, các ban ngành liên quan, tham mưu UBND quận tổ chức tuyên truyền, giáo dục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW với nhiều hình thức như: Phổ biến thông tin, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề cho cán bộ lãnh đạo các ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, nhân rộng các mô hình học tập, xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp phường trên địa bàn quận.

Ngoài ra, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tham mưu UBND quận thường xuyên tuyên truyền và vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng xã hội học tập, trong đó, chú trọng đến công tác vận động phong trào “Toàn dân đưa trẻ đến trường” và phong trào “Học tập nâng cao chất lượng cuộc sống” thông qua các lớp chuyên đề, tổ chức tại các trung tâm học tập cộng đồng, nhân rộng các điển hình tiên tiến về phong trào “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”.

Đồng chí Nguyễn Bắc Nam trao Giấy khen cho các cá nhân. Đồng chí Nguyễn Bắc Nam trao Giấy khen cho các cá nhân.

Trong 15 năm qua, công tác chăm lo học tập luôn được quan tâm, với 34.863 suất học bổng cho học sinh, sinh viên với tổng số tiền 20,854 tỷ đồng; trao tặng trên 750 góc học tập cho học sinh nghèo.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Minh đề nghị Quận ủy Quận 10 tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quận, ban đại diện cha mẹ học sinh, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, trách nhiệm trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nhằm thực hiện mục tiêu dân trí, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giai đoạn hội nhập; đồng thời, tiếp  tục mở rộng tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của hội khuyến học ở cơ sở, 14 phường, các cơ quan, trường học, xí nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, dòng họ… nhằm tuyên truyền vận động và tạo điều kiện để cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động tự học tập nâng cao trình độ học vấn, học tập suốt đời ở mọi nơi, mọi lúc, mọi cấp, mọi trình độ…

Dịp này, UBND Quận 10 tặng Giấy khen 33 tập thể và 31 cá nhân đã thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2007 - 2022.

Ngọc Dung


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo