Chủ Nhật, ngày 31 tháng 5 năm 2020

Nâng cao trình độ, kỹ năng cho người làm đầu mối cung cấp thông tin tại cơ quan, đơn vị

Trang tin Điện tử Đảng bộ TPHCM là một đầu mối cung cấp thông tin cho nhân dân. (Ảnh minh họa)

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có văn bản gửi các sở ban ngành TP, UBND các quận huyện về việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin, yêu cầu các đơn vị tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật tiếp cận thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức đoàn thể tại địa phương, đơn vị.

Đồng thời rà soát, bố trí hợp lý đơn vị, bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin; tăng cường tập huấn, nâng cao trình độ, kỹ năng cung cấp thông tin cho người làm đầu mối cung cấp thông tin cho cơ quan, đơn vị mình.

Tiếp tục tổ chức rà soát, phân loại, kiểm tra và đảm bảo tính bí mật các thông tin do cơ quan đơn vị tạo ra trước khi công bố; duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin mà cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cung cấp cho công dân, bảo đảm hệ thống thông tin đầy đủ, toàn diện, kịp thời, dễ dàng tra cứu; chú trọng công tác số hóa các văn bản, hồ sơ, tài liệu và kết nối mạng để truy cập thông tin dễ dàng từ các hệ thống khác nhau và tăng cường cung cấp thông tin qua mạng điện tử…

Ngọc Tuyết


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo