Thứ Tư, ngày 28 tháng 9 năm 2022

Nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức Đảng, đảng viên và hoạt động chính quyền các cấp

Các đơn vị trong cụm thi đua 1 tham dự hội nghị chuyên đề.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 11/8, tại hội trường Thành ủy Thủ Đức, Cụm thi đua 1 Ban Dân vận Thành ủy TPHCM (gồm Ban Dân vận Quận ủy Quận 1, 3, 5, 10, Tân Bình và Ban Dân vận Thành ủy Thủ Đức) tổ chức hội nghị chuyên đề Nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam và nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động chính quyền các cấp TPHCM.

Đến dự có các đồng chí Nguyễn Phước Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thủ Đức, Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức; Nguyễn Bắc Nam, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 10…

Chủ trì hội nghị gồm các đồng chí là Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thủ Đức, Quận ủy Quận 1, 3, 5, 10 và Tân Bình.

Tại hội nghị, các ý kiến xoay quanh nhiều nội dung như: giải pháp để phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia giám sát, góp ý, hiến kế để xây dựng Đảng, chính quyền; giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận khu phố; giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi đoàn thanh niên, chi hội phụ nữ khu phố; phương thức đeo bám việc giải quyết các đề xuất, kiến nghị của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và của nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương; cách thức tổ chức hội nghị nhân dân cấp quận, cấp phường có hiệu quả; phương thức nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để có thể tập hợp đầy đủ kiến nghị của người dân; đề xuất kênh thông tin và tương tác phù hợp theo đối tượng và khu vực của đơn vị; cách thức nhân rộng mô hình, cách làm hay của cơ sở.

Đồng chí Cao Văn Minh, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thủ Đức (đứng) phát biểu tại hội nghị. Đồng chí Cao Văn Minh, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thủ Đức (đứng) phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Bắc Nam, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 10 nhấn mạnh về việc nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền trong thực hiện chức trách nhiệm vụ với tinh thần thật sự cầu thị, lắng nghe ý kiến, chịu sự giám sát của nhân dân; việc nắm bắt tình hình địa bàn dân cư cũng phải được quan tâm.

Bên cạnh đó, các công tác xây dựng kế hoạch, nội dung thực hiện cần đảm bảo đúng quy trình xin ý kiến, đảm bảo tính thống nhất trong tập thể góp phần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 06-ĐA/TU và Chỉ thị 13-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về lãnh đạo thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam và nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động chính quyền các cấp TPHCM.

Đồng chí Cao Văn Minh, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thủ Đức cũng mong rằng trong thời gian tới, các đơn vị trong cụm thi đua 1 tiếp tục bám sát các hoạt động, từ đó, thực hiện có hiệu quả Đề án số 06-ĐA/TU và Chỉ thị số 13-CT/TU của Thành ủy TPHCM.

Trần Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo