Thứ Sáu, ngày 3 tháng 4 năm 2020

Nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng – một giải pháp tích cực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

(Website TU) - Qua thực tiễn của tiến trình đổi mới cơ bản khu vực kinh tế Nhà nước, tăng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp đã cho thấy việc nâng cao vai trò của tổ chức Đảng trong các đơn vị có ý nghĩa đặc biệt, tác động tích cực đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Thực tiễn tại Đảng bộ Tổng Công ty (TCT) Nông nghiệp Sài gòn đã minh chứng cho điều đó. Trong buổi sinh hoạt chi bộ gần đây nhất của Văn phòng TCT Nông nghiệp Sài gòn, ngoài trao đổi, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, các đảng viên trong chi bộ đã tập trung thảo luận dự thảo nghị quyết của chi bộ về những chủ trương, biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới, đặc biệt trong tình hình khó khăn chung như hiện nay.

Tại đơn vị TCT, nơi có nhiều cán bộ, đảng viên nắm giữ những chức vụ chủ chốt, nắm giữ nguồn nhân lực, nguồn vốn lớn của Nhà nước, công tác xây dựng Đảng luôn gắn bó mật thiết với công tác quản lý, điều hành phát triển sản xuất kinh doanh. Đồng chí Huỳnh Hữu Lợi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên TCT Nông nghiệp Sài gòn cho biết: Trong tình hình khó khăn của các doanh nghiệp thành viên, nhất là khó khăn về vốn, cấp ủy đứng ra giải quyết bằng cách huy động vốn từ đơn vị có lãi, vốn nhàn rỗi, đồng thời kiểm soát chặt chẽ khâu nhập nguyên liệu, ký hợp đồng, tránh làm thất thoát vốn. Nếu không có sự lãnh đạo của Đảng bộ, các đơn vị sẽ vì lợi ích cục bộ của đơn vị mà làm ảnh hưởng đến hiệu quả chung của TCT.

Ngoài việc giải quyết khó khăn trước mắt, cấp ủy đơn vị còn tập trung thực hiện công tác sắp xếp, tổ chức lại bộ máy mang tính lâu dài, như sáp nhập một số đơn vị có cùng chức năng, xử lý và điều chuyển một số cán bộ lãnh đạo đơn vị công tác không hiệu quả, khôi phục đoàn tàu đánh bắt theo chương trình kinh tế biển của TP, đề xuất xử lý một số đơn vị thua lỗ kéo dài, chủ động xây dựng đề án trình TP và Trung ương về tái cấu trúc lại các lĩnh vực và các đơn vị của TCT.

Nói về vai trò lãnh đạo của cấp ủy đối với từng loại hình doanh nghiệp, đồng chí Huỳnh Hữu Lợi cho rằng, đối với khu vực 100% vốn Nhà nước, thì cấp ủy lãnh đạo toàn diện, từ xây dựng Đảng, đời sống người lao động đến hiệu quả kinh doanh. Đối với khu vực có vốn Nhà nước dưới 50%, cấp ủy phải hài hòa 3 lợi ích: nhà đầu tư, người lao động và lợi ích của Nhà nước. Cho đến nay thì chỉ có 2 đơn vị còn thua lỗ, 6 đơn vị có vốn Nhà nước dưới 50% đã hoạt động ổn định, so với toàn cục là đã có kết quả.

Để làm được điều đó, Đảng ủy đơn vị đã thực hiện việc kiểm tra giám sát, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở một cách có thực chất, xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, công khai minh bạch các chủ trương lớn… Đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Mỗi đảng viên phải luôn đề cao nhận thức về vai trò lãnh đạo và tính tiên phong, làm gương cho quần chúng.

Đồng tình cao về vấn đề này, đồng chí Lê Thị Cẩm Vân, Phó Phòng kinh doanh chia sẻ: Đảng viên dù ở cương vị nào cũng phải tiên phong, gương mẫu, phải chí công vô tư, liêm chính, đối xử với mọi người bình đẳng, nhất là phải đặt nhiệm vụ phát triển, xây dựng đơn vị lên hàng đầu.

Không buông lỏng sinh hoạt Đảng, thường xuyên đi cơ sở, lắng nghe ý kiến của các đơn vị thành viên để tìm cách tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, kiểm tra chất lượng nội dung sinh hoạt chi bộ, phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng hàng năm... là những nhiệm vụ mà Đảng bộ TCT Nông nghiệp Sài gòn đã và đang chú trọng thực hiện, nhằm giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng tại đơn vị.

Bên cạnh đó, Đảng ủy còn quan tâm đặc biệt đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, liên kết đào tạo cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ đảng viên về tư duy kinh tế mới, phù hợp thực tiễn… Có như vậy, doanh nghiệp có vốn Nhà nước mới dẫn dắt được thị trường, khẳng định được vai trò lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực kinh tế, giữ vững được nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Mai Trần

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo