Thứ Hai, ngày 26 tháng 10 năm 2020

Nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, bảo đảm an toàn giao thông

Ùn tắc giao thông trên tuyến Quốc lộ 13, quận Thủ Đức

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành quyết định về kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/2/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) và chống ùn tắc giao thông (UTGT) giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, TP hoàn thiện quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, lồng ghép mục tiêu ATGT, giảm UTGT trong các đề án chiến lược, quy hoạch cấp TP. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT; kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân. Trong đó, tiếp tục đổi mới tuyên truyền, giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu, đúng nội dung, đúng đối tượng, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, mang lại hiệu quả cao để mỗi người dân tự giác có ý thức chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT; phải được thực hiện đến từng công chức, viên chức, công nhân, nhân dân lao động, sinh viên, học sinh; đi sâu vào từng khu dân cư, hộ gia đình; thực hiện tốt công tác vận động quần chúng để người dân tích cực hỗ trợ trực tiếp tuyên truyền cho gia đình, người thân và cộng đồng dân cư.

Cùng với đó, khai thác hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông hiện hữu, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, bảo đảm ATGT và kéo giảm UTGT; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hành lang ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa. Cụ thể, tiến hành cải tạo kích thước hình học, mở rộng tầm nhìn đảm bảo ATGT tại các giao lộ, các đoạn cong nguy hiểm; di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật trên các tiểu đảo ở các giao lộ để giải tỏa tiểu đảo, tạo sự thông thoáng, giao thông thuận lợi. Rà soát, sử dụng quỹ bảo trì đường bộ để thực hiện lắp đặt gờ giảm tốc và cắm biển cảnh báo nguy hiểm từ đường phụ ra đường chính, lối đi tự mở qua đường sắt. Nghiên cứu điều chỉnh, đồng bộ bề rộng lòng đường, vỉa hè nhằm tối ưu hóa khả năng thông qua, tránh UTGT. Rà soát, đề xuất tổ chức hợp lý các khu vực gầm cầu trên địa bàn TP để sử dụng tạm thời làm bãi đỗ xe.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn TP. Đẩy mạnh tái cơ cấu hệ thống dịch vụ vận tải, nâng cao năng lực, chất lượng và giảm giá để thu hút hành khách, hàng hóa sử dụng vận tải đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không; đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển hệ thống vận tải công cộng trong đô thị, vùng tỉnh và liên tỉnh.

Ngoài ra, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, khai thác, điều hành giao thông vận tải. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về giao thông vận tải, xây dựng, đất đai và du lịch có liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an toàn và chống UTGT, kiên quyết lập lại trật tự đô thị trên địa bàn TP.

Hải Liên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo