Thứ Ba, ngày 9 tháng 8 năm 2022

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên:

 

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại kỳ họp

(Thanhuytphcm.vn) - Phát biểu tại kỳ họp thứ 4, HĐND TPHCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026, sáng 7/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: Năm 2021 là năm rất đặc biệt, chưa từng có tiền lệ, khi TP phải ứng phó với đại dịch Covid-19, với biến thể Delta lây lan rất nhanh, nguy hiểm, diễn biến phức tạp, khó lường, buộc TP phải áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội và y tế để ngăn chặn lây nhiễm ra cộng đồng, đặt mục tiêu bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết.

HĐND cần cụ thể hóa bằng những giải pháp hiệu quả

Đánh giá kỳ họp diễn ra trong bối cảnh các ngành, các cấp, các địa phương đã và đang tập trung thực hiện Kế hoạch tháng cuối năm 2021, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” và hướng dẫn về chuyên môn theo Quyết định số 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho rằng sau gần 5 tháng, toàn hệ thống chính trị và Nhân dân TP dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Đảng và Nhà nước, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, sự hỗ trợ to lớn từ các ban, bộ, ngành, địa phương cả nước, đặc biệt là sự đoàn kết, chung sức, đồng cam cộng khổ, thắt lưng buộc bụng của từng người dân và cộng đồng doanh nghiệp, cuối tháng 9/2021 TP đã cơ bản kiểm soát dịch bệnh và từng bước chuyển sang trạng thái “bình thường mới”. Song, TP cũng phải chịu tổn thất rất nặng nề khi nhiều người đã không thể vượt qua; hàng triệu gia đình lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn phải hỗ trợ khẩn cấp. Kinh tế, xã hội tụt giảm nghiêm trọng; nhiều chỉ tiêu không đạt kế hoạch và lần đầu tiên tổng sản phẩm (GRDP) của TP tăng trưởng âm 5,06%.

“Trong bối cảnh đó, vai trò của đại biểu HĐND được phát huy, trước hết là trực tiếp, chủ động tham gia vận động nguồn lực, triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ trang thiết bị y tế. HĐND TP đã ban hành kịp thời một số nghị quyết về chế độ, chính sách đặc thù hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch và động viên lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch. Đồng thời, duy trì hoạt động giám sát có trọng tâm trọng điểm, bằng nhiều hình thức đối với các phường xã, quận huyện về tình hình triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch” – đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao Bằng khen cho các cá nhân Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao Bằng khen cho các cá nhân

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND TP cũng đã tích cực tham mưu và tổ chức 3 nội dung giám sát quan trọng: Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chủ đề năm 2021: “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” trên địa bàn TP; Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện Chương trình đột phá đổi mới quản lý TP thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ TP; Giám sát vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm kê, rà soát quỹ đất, những công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn TP.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, kỳ họp này có ý nghĩa vô cùng quan trọng liên quan đến việc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội TP giai đoạn 2021-2025, hướng đến mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh giai đoạn 2020 - 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI. Về nhiệm vụ, giải pháp năm 2022, Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã cơ bản thống nhất với mục tiêu tổng quát và 20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, trong đó tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 từ 6%-6,5%. “Đây là chỉ tiêu phấn đấu rất cao, một quyết tâm rất lớn trong bối cảnh của TP, nhằm đáp ứng sự khát khao hồi phục và phát triển thời gian tới.” - đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh và yêu cầu HĐND cần cụ thể hóa bằng những giải pháp hiệu quả. Đặc biệt trong phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo, TP triển khai thực hiện chiến lược y tế, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, gắn với chiến lược phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các chiến lược, kế hoạch khác. Trước mắt, đồng chí đề nghị HĐND quan tâm thảo luận và cho ý kiến cụ thể việc xây dựng và triển khai chiến lược y tế, trọng tâm là củng cố hệ thống y tế cơ sở và y tế dự phòng; tăng cường nhân lực y tế; nâng cao ý thức xã hội, làm cho từng cấp, từng ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị và mỗi người dân là một chủ thể của chiến lược phòng, chống dịch.

Cần có giải pháp đổi mới hình thức và phương thức giám sát

Về Đề án nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND TP nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong điều kiện tổ chức chính quyền đô thị, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho rằng đây là vấn đề hết sức quan trọng, cần được bàn bạc kỹ lưỡng và xem xét thấu đáo. Quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền, cần tập trung đổi mới tổ chức hoạt động của HĐND TP theo hướng phục vụ Nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại và việc tăng cường, mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND TP trong điều kiện không có HĐND cấp quận và cấp phường là đòi hỏi rất cấp thiết. Đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị cần có giải pháp đổi mới hình thức và phương thức giám sát, bảo đảm tính thực chất, chọn những vấn đề trọng tâm của TP, nhất là công tác xây dựng chính quyền đô thị, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và giải quyết những vấn đề bức thiết của cử tri và người dân. Tránh sự chồng chéo, hình thức trong hoạt động giám sát, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, gắn công tác giám sát của HĐND TP với “Nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp thành phố giai đoạn 2020 - 2030”.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao Bằng khen tặng các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND TP khoá X nhiệm kỳ 2021-2026 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao Bằng khen tặng các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND TP khoá X nhiệm kỳ 2021-2026

Đồng chí Nguyễn Văn Nên hoan nghênh HĐND TP lần này có tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp; đồng thời đề nghị các đại biểu HĐND TP phát huy vai trò dân cử, tập trung chất vấn có trọng tâm trọng điểm nhằm giúp UBND TP và các sở, ban, ngành, quận, huyện nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và thực thi các công việc, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp ngày càng kịp thời hơn và hiệu quả hơn.

Một trong những trọng tâm của hoạt động HĐND là công tác truyền thông, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đề nghị HĐND bàn và cho ý kiến cụ thể về hình thức truyền thông mà các nhiệm kỳ trước đã từng thực hiện và được Nhân dân đồng tình ủng hộ; cụ thể như Chương trình “Dân hỏi - TP trả lời” gắn với các chương trình khác của HĐND TP.

Theo đồng chí Bí thư Thành ủy, TP trải qua một giai đoạn đầy khó khăn do đại dịch. Khi xác định chủ đề năm 2022: “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp” và đề xuất mức tăng trưởng từ 6%-6,5%, TP thực sự đặt quyết tâm chính trị rất cao để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội TP. Song tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới hiện nay đang diễn biến rất phức tạp, khó lường, nhất là khi xuất hiện biến chủng mới Omicron đang làm đau đầu các nhà khoa học. Tình hình dịch bệnh các tỉnh phía Nam cũng đang có chiều hướng ngày càng phức tạp. TPHCM hơn hai tháng thực hiện từng bước “bình thường mới” cũng nằm trong xu hướng đó. Vì thế, đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị các vị đại biểu HĐND dành thời gian quan tâm bàn từng giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của toàn dân, triển khai kiểm soát dịch bệnh hiệu quả và chuyển quyết tâm chính trị của TP thành hiện thực.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên tin tưởng các đại biểu HĐND TP nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, đề xuất nhiều giải pháp, sáng kiến hiệu quả cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP năm 2022, tạo đà cho các năm sau để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND TP khoá X nhiệm kỳ 2021-2026.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo