Thứ Sáu, ngày 12 tháng 8 năm 2022

Ngành tuyên giáo các quận cam kết cùng phấn đấu thực hiện tốt các nội dung thi đua năm 2021

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua Cụm thi đua 1 Tuyên giáo năm 2021

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 30/3, tại Quận ủy Quận 10 đã diễn ra hội nghị thông qua kế hoạch, quy chế hoạt động và ký kết giao ước thi đua Cụm thi đua 1 năm 2021 do Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 10 làm cụm trưởng.

Tại lễ ký kết, các đồng chí lãnh đạo đại diện Ban Tuyên giáo các đơn vị thuộc Cụm thi đua 1, bao gồm Quận 1, 3, 5, 10, Tân Bình và Thành phố Thủ Đức đã tiến hành ký kết hưởng ứng và cam kết thực hiện tốt các nội dung thi đua trong năm 2021 với nội dung : Xây dựng kế hoạch, quy chế làm việc và tổ chức phát động phong trào thi đua theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy và Quận ủy - Ủy ban nhân dân từng quận; tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả công tác tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng năm 2021; thực hiện tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện và ngày sinh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Thành ủy, trong đó tập trung vào các ngày lễ, kỷ niệm năm chẵn, năm tròn; có biện pháp đổi mới hình thức, phương pháp, nội dung để nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo.

Cùng đó, tiếp tục tập trung tổ chức tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII và đề án số 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; 100% đơn vị trong cụm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch trong năm 2021; Bên cạnh đó, các đơn vị đảm bảo kịp thời ghi nhận, nhân rộng và khen thưởng những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến; việc kiểm điểm, đánh giá kết quả các phong trào thi đua và bình chọn đề nghị khen thưởng trong cụm 1 được thực hiện chặt chẽ, kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch và đúng theo quy định.

Thùy Linh

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo