Thứ Bảy, ngày 27 tháng 2 năm 2021

Ngành tuyên giáo TPHCM chủ động thích ứng, nâng chất tham mưu tăng cường đồng thuận

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu tại hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 7/1, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo TP năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Đến dự có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP, nguyên Trưởng ban Tư tưởng – Văn hóa Thành ủy; Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Đặng Mạnh Trung, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Phan Xuân Biên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Thân Thị Thư, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy;…

Đội ngũ cán bộ tuyên giáo không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê cho biết, công tác tuyên giáo năm 2020 được triển khai đồng bộ, toàn diện, hoàn thành khối lượng công việc lớn, khó khăn nhưng vẫn đảm bảo được kế hoạch và các nhiệm vụ đột xuất; góp phần đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Những kết quả ngành tuyên giáo TP năm 2020 là thành quả của sự kiên trì, nỗ lực, sáng tạo bản lĩnh của đội ngũ cán bộ ngành tuyên giáo TP.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi với các đại biểu tham dự hội nghị. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi với các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tích cực tham mưu và thẩm định các đề án, nhiều vấn đề, các chương trình hành động của Thành ủy thực hiện chỉ đạo của Trung ương trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Công tác giáo dục lý luận chính trị tại các đơn vị có sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy, trong đó ban tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy chủ động tham mưu phối hợp với các cơ quan đoàn thể tổ chức tốt các hội nghị học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Cùng với đó, việc hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng cho cơ sở Đảng được tập trung thực hiện. Tính chủ động và chất lượng thông tin phản ánh trong nghiên cứu dư luận xã hội được nâng cao, không chỉ phản ánh sự vụ, sự việc mà còn có tính dự báo tình hình.

Năm 2020, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã bám sát tình hình thực tiễn, chủ động tham mưu Thường trực Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác tuyên truyền, nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, Nhân dân, góp phần quan trọng vào việc tạo sự đồng thuận xã hội. Tạp chí Sổ tay Xây dựng Đảng tiếp tục chú trọng việc tổ chức các bài đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, góp phần định hướng dư luận, giúp đảng viên phân biệt đúng - sai trong một số vấn đề có tính nguyên tắc. Trang tin Điện tử Đảng bộ TP tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng, chuyển tải tốt thông tin tuyên truyền, phục vụ hướng dẫn công tác xây dựng Đảng, công tác tuyên giáo, định hướng tư tưởng và cung cấp tư liệu giúp cơ sở thực hiện theo chỉ đạo của Thành ủy, của Trung ương.

Hoạt động khoa giáo của TP nhìn chung được tổ chức thực hiện hiệu quả, có sự phối hợp tốt giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy với các sở, ban, ngành, đơn vị TP trong lĩnh vực khoa giáo, với ban tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở. Công tác báo chí - xuất bản, việc phối hợp với các cơ quan chức năng của Trung ương và TP thực hiện chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí TP nhìn chung kịp thời, liên tục, đảm bảo đúng theo yêu cầu của diễn biến tình hình và hoạt động của cơ quan báo chí TP.

Một trong những kết quả khác là tiếp tục chủ động triển khai các giải pháp tổ chức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đối với hoạt động văn hóa, văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Chương trình Đối thoại giữa lãnh đạo TP với Nhân dân về xây dựng và phát triển văn hóa, con người TP đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; về các sự kiện văn hóa, nghệ thuật và lễ hội tiêu biểu thường niên tại TP.

Về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu kịp thời và đầy đủ các Kế hoạch, Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương cho Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).

Các đại biểu tham dự hội nghị. Các đại biểu tham dự hội nghị.

6 giải pháp trọng tâm của công tác tuyên giáo năm 2021

Theo đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, năm 2021, ngành tuyên giáo sẽ chủ động thích ứng, nâng chất tham mưu tăng cường đồng thuận. Ngành tuyên giáo TP xác định 8 nhiệm vụ và 6 giải pháp trọng tâm thực hiện trong năm 2021.

Cụ thể, trong số 8 nhiệm vụ có  tập trung tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham mưu Nghị quyết về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Cùng với đó là tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham mưu tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, 45 năm TP vinh dự chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Bên cạnh việc tuyên truyên và tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tuyên truyền chủ đề năm 2021 của  TP “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”, phòng chống dịch COVID – 19 và tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021, ngành Tuyên giáo sẽ tham mưu hoàn thiện việc tổ chức hoạt động các cơ quan báo chí TPHCM; hợp nhất Nhà xuất bản Tổng hợp TP và Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ TPHCM.

Ngành Tuyên giáo TP sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, Đề án 05 – ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Tham mưu sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, đề án của Trung ương và TP.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là triển khai các nhiệm vụ trên lĩnh vực khoa học, tham mưu triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, văn nghệ, thực hiện các chính sách xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP và các cấp đã đề ra; tiếp tục tham mưu và triển khai kế hoạch “Đối thoại văn hóa năm 2021”. Tổ chức Lễ công bố và xuất bản sách Lịch sử Đảng bộ TPHCM 1975 – 2015, Biên niên sự kiện; Kế hoạch biên soạn Lịch sử Đảng bộ TP 1975 – 2015; xây dựng Đề án sưu tầm và khai thác tư liệu qua phỏng vấn các nhân chứng lịch sử trên địa bàn TP giai đoạn 1975 – 2020.

Trong số 6 giải pháp có việc tham mưu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của Đảng; đảm bảo tiến độ sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận; tham mưu tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Chủ động nghiên cứu, tạo đột phá và đổi mới phương thức hoạt động tuyên giáo ở các cấp; tăng cường trao đổi thông tin hai chiều, trao đổi trực tiếp khi có các vấn đề phát sinh.

Một tiết mục văn nghệ tại hội nghị. Một tiết mục văn nghệ tại hội nghị.

Cùng với đó là tăng cường kết nối hoạt động của ban tuyên giáo cơ sở; chú trọng bảo đảm định hướng tư tưởng và đáp ứng thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với đặc thù điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo. Đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác chỉ đạo định hướng hoạt động báo chí, xuất bản, văn học, nghệ thuật; tham mưu triển khai thực hiện tốt việc sắp xếp các cơ quan báo chí, tăng cường chỉ đạo, phát huy sự chủ động, sáng tạo của các cơ quan báo chí, xuất bản TP. Mở rộng lực lượng, củng cố, phát huy đội ngũ chuyên gia; vận hành hiệu quả cơ chế thông tin trao đổi hai chiều giữa Thành ủy với Trung ương, các đơn vị chức năng TP và cấp cơ sở về thực hiện Nghị quyết 35 – NQ/TW.

Một trong những giải pháp quan trọng là đổi mới, nâng cao chất hoạt động của cụm thi đua ngày càng hiệu quả, thực chất; tăng cường các hoạt động kết nối, giao lưu, giáo dục truyền thống; phát hiện, tuyên dương, giới thiệu điển hình tiên tiến, mô hình sáng tạo, giải pháp hay về công tác tư tưởng, văn hóa. 

Các hoạt động nổi bật của ngành tuyên giáo TP năm 2020:

1.Tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa trong đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2020), 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020) đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong điều kiện bình thường mới.

2.Phục vụ Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

3.“Son sắt niềm tin – Tự hào tiếp bước” truyền thống vẻ vang 90 năm ngành tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2020).

4.Tích cực tham gia công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID – 19.

5.Triển khai Đề án “Sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố theo quy hoạch”, kế hoạch sắp xếp Nhà Xuất bản Tổng hợp và Nhà Xuất bản Văn hóa - Văn nghệ TP.

6.Thực hiện tốt chủ đề Năm 2020, tổng kết và trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”, đợt II giai đoạn 2015 -2020.

7.Tiếp tục đổi mới công tác nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội.

8.Kịp thời sơ kết, tổng kết và triển khai các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy trên lĩnh vực văn hóa, xã hội.

9.Triển khai Đề án số 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy “Tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội tại TPHCM”.

10.Đổi mới phương pháp công tác, chủ động thích ứng, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên giáo cơ sở.

H. Thảo – S.Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo