Thứ Năm, ngày 28 tháng 5 năm 2020

Ngành y tế TPHCM phấn đấu trở thành trung tâm y tế chuyên sâu khu vực

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sở Y tế TP Trần Văn Xồi

(Thanhuytphcm.vn) - Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Y tế TP đã kịp thời chỉ đạo, quán triệt toàn thể các cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên và người lao động của ngành y tế TP vừa tập trung chống dịch, vừa đảm bảo tiến độ công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Sở Y tế lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được triển khai tích cực theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 324-KH/TU ngày 9/11/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy. Đây là những nội dung được đồng chí Trần Văn Xồi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sở Y tế TP trao đổi với phóng viên Trang tin Điện tử Thành ủy TPHCM.

PV: Xin đồng chí cho biết về tiến độ công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Sở Y tế nhiệm kỳ 2020 - 2025?

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Sở Y tế TP Trần Văn Xồi:

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, với trách nhiệm là lực lượng tuyến đầu chống dịch và là bộ phận tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của TP, thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Y tế đã kịp thời chỉ đạo, quán triệt toàn thể các cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên và người lao động của ngành vừa tập trung chống dịch, vừa đảm bảo tiến độ công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tích cực, chủ động chuẩn bị các nội dung cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng ủy Sở Y tế cũng đã ban hành Kế hoạch số 100-KH/ĐU ngay từ tháng 11/2019 về việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội chi, đảng bộ cơ sở và Đảng bộ Sở Y tế nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ Sở Y tế hiện có 39 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 30 Đảng bộ và 9 chi bộ cơ sở với 2.946 đảng viên. Bằng tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, 32/39 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc đã tổ chức thành công Đại hội cấp mình. Đảng ủy Sở Y tế cũng chọn Đảng bộ Bệnh viện Truyền máu huyết học và Bệnh viện Ung bướu TP để tiến hành đại hội điểm, rút kinh nghiệm (trong tháng 1/2020).

Công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Y tế nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng được Ban Thường vụ Đảng ủy Sở khẩn trương triển khai, tổ chức thực hiện. Cụ thể, Đảng ủy Sở đã thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội gồm tiểu ban nội dung, tiểu ban nhân sự và tiểu ban tổ chức phục vụ nhằm phân công tham mưu, chuẩn bị các nội dung có liên quan. Báo cáo chính trị Đại hội đến nay đã qua 4 lần dự thảo và xin ý kiến góp ý của các ban Thành ủy, sở ngành, quận huyện, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, cấp ủy 39 đơn vị cũng như các đồng chí nguyên lãnh đạo Sở Y tế qua các thời kỳ. Đề án nhân sự của nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được triển khai các bước theo đúng quy định. Ban Thường vụ Đảng ủy Sở cũng chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hậu cần chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Y tế lần thứ IX nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

PV: Những kết quả nổi bật của Đảng ủy Sở Y tế trong 5 năm qua là gì thưa đồng chí?

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Sở Y tế TP Trần Văn Xồi:

Cùng với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy Sở Y tế quan tâm đúng mức và đi vào nề nếp. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế  xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ góp phần khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, lao động sáng tạo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ngành y tế trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giữ gìn, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ đã tổ chức hơn 20 đợt học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; các chỉ thị, quyết định, quy định, thông tri, hướng dẫn của Đảng tới đội ngũ cán bộ chủ chốt, đảng viên của ngành với hơn 2.000 lượt cán bộ, đảng viên tham gia học tập mỗi đợt. 100% cấp ủy các đơn vị sau khi học tập xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện.

Đảng ủy Sở Y tế đã cử hơn 2.000 lượt cán bộ, đảng viên tham gia các lớp cao cấp/cử nhân chính trị, lớp trung cấp lý luận chính trị do Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức; thực hiện đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; lãnh đạo và tạo điều kiện hỗ trợ để các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng vững mạnh.

Công tác phát triển đảng viên mới luôn được các cấp ủy đảng quan tâm và hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện kịp thời, giúp tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, góp phần ngăn ngừa vi phạm, tiêu cực của tổ chức đảng, đảng viên. Những kết quả góp phần xây dựng ngành y tế ngày càng phát triển vững mạnh.

Phẫu thuật nội soi bằng robot tại Bệnh viện Bình Dân. Phẫu thuật nội soi bằng robot tại Bệnh viện Bình Dân.

PV: Một trong những kết quả nổi bật của ngành y tế là tập trung phát triển đồng bộ hệ thống các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn TP, đồng chí nêu rõ hơn về những kết quả trong công tác khám chữa bệnh của ngành y tế TP?

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Sở Y tế TP Trần Văn Xồi:

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, trong 5 năm qua, ngành y tế TP tự hào đã đạt được một số thành quả đáng khích lệ.

Điều đầu tiên có thể kể đến là, ngành y tế đã nỗ lực cùng TP thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt, gần đây khi xuất hiện dịch Covid-19, mạng lưới dự phòng và điều trị đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời khống chế không để xảy ra dịch bệnh lan rộng trong địa bàn. Bên cạnh đó, ngành y tế hoàn thành tốt các chỉ tiêu về thực hiện các chương trình mục tiêu Y tế - Dân số, chương trình sức khỏe của TP.

Liên quan đến công tác cải cách hành chính, ngành y tế đã ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý bệnh viện, khám, chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh được đẩy mạnh, xây dựng ngành y tế “thông minh” theo chỉ đạo của TP, công tác quản lý Nhà nước về y tế trên địa bàn TP được quan tâm và thực hiện có hiệu quả.

Có thể thấy rằng, ngành y tế TP đã phát triển đồng bộ hệ thống các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn TP theo định hướng: phát triển chuyên khoa sâu tại các bệnh viện TP - là tuyến cuối của TP và khu vực phía Nam, nâng cao năng lực các bệnh viện quận/huyện trở thành tuyến tiếp nhận điều trị đầu tiên, đổi mới hoạt động trạm y tế hướng đến thu hút người dân đến khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và quản lý sức khỏe người dân; chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và thái độ phục vụ của nhân viên y tế cải thiện rõ rệt.

Trong nhiệm kỳ qua, cùng với đổi mới hoạt động trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình với 24 trạm y tế điểm, ngành y tế TP triển khai mô hình khoa vệ tinh của bệnh viện TP đặt tại bệnh viện quận/huyện. Các bệnh viện TP cũng đã đầu tư phát triển kỹ thuật chuyên sâu, nhiều kỹ thuật đã ngang tầm các nước trong khu vực. Có thể kể đến là Bệnh viện Bình Dân triển khai thành công phẫu thuật nội soi bằng robot Da Vinci, Bệnh viện Nhân dân 115 triển khai thành công robot ModusV Synaptivet trong phẫu thuật ngoại thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 và Nhi đồng TP triển khai kỹ thuật ECMO;…

Riêng nguồn nhân lực y tế phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng, nhiều kỹ thuật cao ngang tầm các nước trong khu vực đã được triển khai hiệu quả, tạo niềm tin cho người dân trong khu vực. Đến năm 2020 ngành y tế TP đảm bảo đạt chỉ tiêu 20 bác sĩ/vạn dân. Dấu ấn của ngành y tế TP trong hoạt động đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giai đoạn 2015 - 2020 là có 95 dự án xây mới, cải tạo, mua sắm trang thiết bị, trong đó 56 dự án đã hoàn thành; 39 dự án đang thi công.

PV: Từ những kết quả đạt được nêu trên, định hướng của Đảng bộ Sở Y tế TP trong nhiệm kỳ tới là gì thưa đồng chí?

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Sở Y tế TP Trần Văn Xồi:

Trong nhiệm kỳ tới, toàn Đảng bộ sẽ tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân của TP và khu vực phía Nam.

Cụ thể là chủ động trong công tác phòng dịch, tổ chức khống chế dịch bệnh hiệu quả, không để dịch bệnh bùng phát và lan rộng trên địa bàn TP. Tăng cường quản lý bệnh không lây nhiễm và phòng chống tác động của các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bên cạnh đó là phát triển và nâng cao năng lực y tế cơ sở trong hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu, đảm bảo độ bao phủ chăm sóc sức khỏe cho mọi người dân thành phố, hướng đến mỗi người dân đều có một hồ sơ sức khỏe điện tử.

Cùng với tiếp tục phát triển kỹ thuật chuyên sâu, đầu tư cơ sở hạ tầng phấn đấu trở thành trung tâm y tế chuyên sâu cho cả khu vực, là phát triển nguồn nhân lực y tế, cả về số lượng và chất lượng, cả về chuyên môn và quản lý đáp ứng yêu cầu tự chủ tài chính trong tình hình mới. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế hướng đến sự hài lòng người dân.

Về công tác xây dựng Đảng, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao sức chiến đấu, bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và đảng viên. Xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Các đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động hiệu quả, các hội nghề nghiệp hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, làm tốt công tác xây dựng đoàn, hội và công tác xây dựng Đảng gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành y tế.

Xin cảm ơn đồng chí!

Nguyễn Nam (thực hiện)


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo