Thứ Ba, ngày 15 tháng 6 năm 2021

Nghị quyết 54 tạo thế chủ động nhiều hơn cho TPHCM

Chính sách chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết 54 giúp củng cố và nâng cao chất lượng bộ máy nhà nước

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có báo cáo về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Theo UBND TP, với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên của Thành ủy, HĐND TP, công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết 54 của Quốc hội được thực hiện có hiệu quả, các đề án đã cơ bản hoàn thành đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND TP. Một số đề án, chương trình, cơ chế đột phá đã được nghiên cứu, xây dựng (các đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực; quy chế thu hút đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và người tài năng đặc biệt, các chính sách hỗ trợ tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức…) tạo sự phấn khởi, đồng thuận chung trong cả hệ thống chính trị.

Đồng thời, việc triển khai các nội dung, đề án đạt một số kết quả tích cực, tạo thế chủ động nhiều hơn cho TP so với thời gian trước. Tiến độ các dự án nhóm A được đẩy nhanh hơn khá nhiều so với việc trình các cơ quan Trung ương thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của TP.

Cụ thể, việc huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài về cho TP vay lại đã giúp TP có thêm nguồn lực để đầu tư phát triển. Việc được chủ động, xem xét chuyển mục đích của các dự án sử dụng trên 10ha đất trồng lúa giúp rút ngắn thời gian thực hiện và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, đảm bảo việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được phê duyệt có hiệu quả, tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của TP. Việc thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp đã có tác động đáng kể đến nhận thức, hành vi bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Đồng thời, chính sách chi thu nhập tăng thêm đảm bảo công khai, minh bạch, phù hợp với điều kiện TP, góp phần giảm bớt khó khăn, cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức; khơi gợi tinh thần lao động sáng tạo, nâng cao hiệu quả làm việc, củng cố và nâng cao chất lượng bộ máy nhà nước trên các lĩnh vực, giúp TP đạt được nhiều kết quả tích cực trong hoạt động phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua.

Mặt khác, việc đẩy mạnh ủy quyền cho các cơ quan chuyên môn, địa phương thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội, thế mạnh của từng địa phương trên địa bàn TP đã phát huy hiệu quả, phát huy được vai trò của người đứng đầu trong quản lý, điều hành và nâng cao tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi nhiệm vụ làm cơ sở cho việc đánh giá hiệu quả công việc ngày càng thực chất hơn. Việc này cũng tạo sự chủ động cho các cơ quan, đơn vị, nhất là kịp thời giải quyết thủ tục, hồ sơ hành chính trong các lĩnh vực có liên quan; nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn TP, góp phần phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp (DN), nâng cao sự hài lòng của người dân, DN đối với cơ quan, tổ chức của TP.

Tuy nhiên, một số nội dung triển khai Nghị quyết 54 còn chậm so với kế hoạch dự kiến. Nguyên nhân do có ý kiến khác nhau giữa các Bộ ngành; một số vấn đề mới, phức tạp, có tác động lớn, lâu dài, khi triển khai cụ thể cần nghiên cứu kỹ trước khi xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, cơ chế tài chính chưa được phát huy, TP chưa có nguồn vốn đầu tư hạ tầng. Ba năm qua, không phát sinh khoản thu tiền sử dụng đất khi bán các tài sản công của các đơn vị Trung ương ở TP. Do đó, TP chưa được hưởng 50% khoản tiền này để đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ đầu tư công của TP do các đơn vị thuộc Trung ương chưa thực hiện các thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy hoạch và Bộ Tài chính chưa triển khai công tác hậu kiểm việc thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất đã được Bộ Tài chính phê duyệt của các đơn vị thuộc Trung ương. Đồng thời, hiện chưa có quy định về phối hợp rà soát việc sắp xếp lại và xử lý các nhà, đất do các đơn vị thuộc Trung ương quản lý trên địa bàn TP.

TP cũng không có nguồn thu từ cổ phần hóa tại các DN nhà nước do việc thực hiện cổ phần hóa DN đến nay không thể triển khai, vẫn còn thiếu một số quy định quan trọng là quy định, hướng dẫn về phương án sử dụng đất của DN khi cổ phần hóa.

Mặt khác, một số cơ quan, đơn vị khi đề xuất nội dung ủy quyền mới nhưng không nêu rõ sự cần thiết, cơ sở pháp lý nên khó khăn cho quá trình thẩm định. Một số văn bản pháp luật chưa quy định cụ thể hoặc đang chờ văn bản hướng dẫn nên các nội dung ủy quyền chưa thể triển khai thực hiện.

Ngoài ra, việc thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đòi hỏi sự thận trọng trong xây dựng cơ chế tổ chức thực hiện nên thời gian xây dựng quy trình cần nhiều thời gian nghiên cứu, hoàn thiện. Nguyên nhân là do nhu cầu của các cơ quan, đơn vị rất đa dạng, thay đổi theo yêu cầu thực tiễn, trong khi thời gian thực hiện các khâu của quy trình thu hút theo hướng cạnh tranh, công khai, minh bạch sẽ đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và nguồn lực để thực hiện.

Đình Lý


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo