Thứ Năm, ngày 6 tháng 5 năm 2021

Nghị quyết HĐND ban hành sát thực tiễn, kịp thời, đúng pháp luật, hợp lòng dân

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ phát biểu tổng kết tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Trưa 22/4, báo cáo tổng kết hoạt động HĐND TPHCM khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh: Kế thừa kinh nghiệm các khóa trước, HĐND TP khóa IX tiếp tục đẩy mạnh đổi mới trong hoạt động, đạt được những kết quả đáng trân trọng, tự hào…

Qua 25 kỳ họp, đã ban hành 318 Nghị quyết

Theo Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ, qua 5 năm hoạt động và triển khai tổ chức thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động HĐND TP khóa IX, HĐND TP đã tổ chức thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quyết định những vấn đề quan trọng trong xây dựng, bảo vệ phát triển TP và giải quyết những nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của cử tri. 

Bên cạnh đó, việc tổ chức các kỳ họp, hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, phát huy các diễn đối thoại với người dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, ý kiến chuyên gia… tiếp tục được nâng cao chất lượng. Cụ thể, HĐND TP luôn bám sát thực tiễn và thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, thể hiện qua việc tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp, tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, ngành, giới, lắng nghe ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, tham khảo kinh nghiệm các địa phương trong, ngoài nước góp phần nâng cao chất lượng các nghị quyết được ban hành sát thực tiễn, kịp thời, đúng pháp luật, hợp lòng dân; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; chăm lo đời sống người dân TP.

Kết quả, đã tổ chức hơn 6.500 cuộc tiếp xúc cử tri với hơn 100.000 lượt cử tri tham dự. Thường trực HĐND TP đã tiếp gần 700 lượt công dân liên hệ và hướng dẫn, giải thích, trả lời cụ thể; đã tiếp nhận và xử lý 8.216 đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân; trong đó, hướng dẫn cho 1.767 đơn liên hệ cơ quan theo đúng thẩm quyền; chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết 1912 đơn và nhận văn bản trả lời 1.456 đơn, đạt tỷ lệ 76%; đã lưu 4.582 đơn và có giấy báo tin cho công dân biết theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, hoạt động giám sát, tái giám sát được tăng cường với nhiều hình thức như chất vấn, giám sát chuyên đề tại kỳ họp; thành lập đoàn giám sát, hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND TP;  tăng cường làm việc với các sở, ngành, quận, huyện, cơ quan, đơn vị để giải quyết cụ thể từng vụ việc, nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân; Giám sát việc thực hiện chương trình hành động của ứng cử viên đối với các chức danh do HĐND TP bầu…

Theo Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ, qua 25 kỳ họp, HĐND TP đã ban hành 318 Nghị quyết. Các nghị quyết ban hành đã góp phần quan trọng giải quyết những vấn đề cấp bách như Nghị quyết về Công tác phòng, chống dịch Covid-19 và cho chủ trương về một số chế độ để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; Hỗ trợ người lao động bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM; Thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển TP; về công tác cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân và tổ chức dịch vụ hành chính công trên địa bàn TP…

Phát triển TP là đô thị thông minh, dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại

Cũng tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020), nhiệm vụ, giải pháp 5 năm (2021 - 2025).

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết, TP xác định mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 và các chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu giai đoạn 2021 – 2025, đó là đến năm 2025, phát triển TP là đô thị thông minh, TP dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. GRDP bình quân đầu người khoảng 8.500 USD. Đến năm 2030 TP dịch vụ, công nghiệp hiện đại, thành phố văn hóa, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, GRDP bình quân đầu người khoảng 13.000 USD, trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ và văn hóa của khu vực Đông Nam Á và tầm  nhìn đến năm 2045 trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính của Châu Á, phát triển bền vững, có chất lượng cuộc sống cao, GRDP bình quân đầu người khoảng 37.000 USD;…

Về các chỉ tiêu phát triển chủ yếu giai đoạn 2021 – 2025, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn TP (GRDP) bình quân hàng năm khoảng 8%, duy trì tỷ trọng khu vực dịch vụ trong GRDP trên 60%; phấn đấu kinh tế số đóng góp khoảng 25% đến năm 2025, 40% đến năm 2030 trong GRDP của TP; GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2025 đạt khoảng 8.500 USD/người; tổng vốn đầu tư xã hội chiếm bình quân khoảng 35% GRDP.

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trên, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh: TP sẽ tập trung quy hoạch, đầu tư phát triển các ngành dịch vụ tài chính, ngân hàng, du lịch, thương mại, quy hoạch hạ tầng dịch vụ; triển khai thực hiện Đề án phát triển TP trở thành Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế; tập trung phát triển ngành logistics giai đoạn 2020 – 2030; Chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu theo hướng khuyến khích sản xuất và xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao và xuất khẩu phần mềm, sản phẩm nội dung số…

Bên cạnh đó, TP cũng tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát huy vai trò trung tâm giáo dục - đào tạo của cả nước; hoàn thiện hệ thống giáo dục theo hướng giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo hướng linh hoạt, chuẩn hóa, hiện đại và hội nhập quốc tế. Quy hoạch, đầu tư phát triển các bệnh viện TP trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực phía Nam và khu vực Đông Nam Á.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tổng kết tại hội nghị Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tổng kết tại hội nghị

Đồng thời, tiếp tục phát triển xây dựng theo hướng đô thị xanh, văn minh; tạo quỹ đất ven sông, rạch, xây dựng chính sách phù hợp đẩy mạnh thu hút các thành phần kinh tế đầu tư để chỉnh trang và phát triển đô thị, cải tạo chung cư cũ, di dời nhà trên kênh rạch, tổ chức cuộc sống của dân cư, triển khai các dự án phát triển nhà ở xã hội, thu hút đầu tư xây dựng các khu đô thị mới: Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Khu đô thị Nam TP, Khu đô thị Tây Bắc, Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa, Khu đô thị lấn biển Cần Giờ.

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết trong nhiệm kỳ qua, UBND TP đã tham mưu, trình HĐND TP ban hành 176 Nghị quyết trên 4 nhóm lĩnh vực kinh tế - xã hội để xử lý những vấn đề thường xuyên hoặc những vấn đề phát sinh trong thực tiễn để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, để ứng phó với dịch bệnh và duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội trong giai đoạn phòng, chống dịch, TP đã thực hiện điều chỉnh giảm hệ số tăng thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong giai đoạn phòng, chống dịch. Thông qua việc điều chỉnh giảm hệ số tăng thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức năm 2020, thu hồi nguồn cải cách tiền lương ngân sách TP hơn 2 nghìn tỷ đồng…

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo