Thứ Hai, ngày 30 tháng 11 năm 2020

Nghiên cứu, đề xuất các bộ định mức, đơn giá áp dụng trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng

Xe buýt hoạt động trên địa bàn TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan vừa có kết luận về tình hình trợ giá xe buýt năm 2020.

Theo đó, về thẩm quyền phê duyệt giá, mức trợ giá đặt hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, vận chuyển học sinh, sinh viên năm 2020, Sở Giao thông vận tải (GTVT) thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP tại công văn số 3819/UBND-ĐT ngày 5/10/2020.

Về bổ sung dự toán chi ngân sách trợ giá xe buýt năm 2020, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan giao Sở GTVT rà soát tình hình thực hiện từ đầu năm, thuyết minh đánh giá đầy đủ, chi tiết các yếu tố tác động đến hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt TP (như biến động giá nhiên liệu, chi phí lương, hỗ trợ trong giai đoạn giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19…) và dự kiến nhu cầu sử dụng kinh phí đến hết năm 2020; xác lập dự toán kinh phí đề xuất bổ sung, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND TP xét duyệt theo quy định.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan giao Sở GTVT nghiên cứu, đề xuất các bộ định mức, đơn giá áp dụng trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng (như công tác duy tu bảo dưỡng kết cấu hạ tầng, hoạt động của các phương tiện có lắp đặt hệ thống vé thông minh, sử dụng nhiên liệu sạch…); ưu tiên thực hiện bằng nguồn vốn xã hội hóa và lồng ghép với các nhiệm vụ đang thực hiện.

Về triển khai công tác tổ chức đấu thầu cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, giao Sở GTVT căn cứ quyết định ủy quyền của UBND TP và các quy định pháp luật có liên quan để thực hiện theo quy định, đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả cho ngân sách, phù hợp với thực tiễn và duy trì ổn định, liên tục hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt TP. Lưu ý vấn đề xử lý chuyển tiếp và bàn giao tuyến trong hợp đồng đặt hàng khi các đơn vị vận tải không trúng thầu.

Đối với hoạt động đưa rước học sinh, sinh viên theo hình thức hợp đồng có trợ giá, giao Sở GTVT phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu UBND TP về chính sách trợ giá hoặc hỗ trợ kinh phí phù hợp, hiệu quả, tiết kiệm cho ngân sách TP; ưu tiên cho các huyện ngoại thành có điều kiện khó khăn và thực sự có nhu cầu cần hỗ trợ trong việc tổ chức đưa rước học sinh đến trường.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo