Thứ Năm, ngày 26 tháng 5 năm 2022

Nhà Bè: Ban hành Nghị quyết về lãnh đạo công tác xây dựng Đề án đầu tư, xây dựng huyện trở thành quận giai đoạn 2021 - 2030

(Thanhuytphcm.vn) - Huyện ủy huyện Nhà Bè vừa ban hành Nghị quyết số 10-NQ/HU về lãnh đạo công tác xây dựng Đề án đầu tư, xây dựng huyện Nhà Bè trở thành quận giai đoạn 2021 - 2030.

Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đề án là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, sự đồng thuận, tham gia của nhân dân trong quá trình phát triển của huyện Nhà Bè thành quận; ưu tiên ngân sách để tổ chức lập, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, nhất là các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng, quy hoạch chi tiết các khu đô thị mới...

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý kiến trúc đô thị. Nâng cao chất lượng công tác quản lý đầu tư xây dựng từ các khâu quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển, chuẩn bị đầu tư, tổ chức thi công, giám sát... để nâng cao hiệu quả đầu tư, phòng ngừa kịp thời các trường hợp tham ô, lãng phí, vi phạm pháp luật.

Nghị quyết cũng khuyến khích, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế tham gia phát triển kết cấu hạ tầng các khu đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch, khu thương mại. Thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích để huy động mạnh mẽ nguồn lực trong nhân dân, các doanh nghiệp ngoài nhà nước từ các địa phương trong cả nước và vốn đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao và các ngành nghề phi nông nghiệp..., tạo bước đột phá trong phát triển, trình tự ưu tiên theo các tiêu chí phát triển kinh tế, xã hội, đô thị…

Đồng thời, cân đối nguồn thu phát sinh trên địa bàn huyện để phát triển hệ thống hạ tầng, tiện ích đô thị và tạo quỹ đất sạch. Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút nhân tài đáp ứng yêu cầu của phát triển, nâng cao trình độ dân trí, khoa học công nghệ, văn minh đô thị; năng lực tổ chức vận hành bộ máy, quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực…

Ngọc Như


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo