Thứ Hai, ngày 27 tháng 6 năm 2022

Nhất trí quy định Giấy phép hành nghề khám chữa bệnh có thời hạn 5 năm

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 25/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) (sửa đổi.

Dự thảo vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau, trong đó về thẩm quyền cấp Giấy phép hành nghề, Chính phủ trình 2 phương án. Một là giao Hội đồng Y khoa Quốc gia cấp, thu hồi Giấy phép hành nghề. Hai là giao Hội đồng Y khoa Quốc gia thực hiện việc kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề KBCB của người đề nghị cấp giấy phép hành nghề và giao các cơ quan quản lý Nhà nước (Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Sở Y tế) căn cứ kết quả kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề KBCB cũng như các điều kiện về sức khỏe, điều kiện về không thuộc trường hợp bị cấm để thực hiện việc cấp phép hành nghề.

Báo cáo thẩm tra dự án Luật KBCB (sửa đổi) do Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày cho thấy, Ủy ban nhất trí về sự cần thiết của việc sửa luật. Về chính sách của Nhà nước về KBCB, Ủy ban đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu để thể chế hóa Nghị quyết số 20-NQ/TW, đặc biệt là các nội dung về giá dịch vụ y tế, về xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả, về đào tạo và đãi ngộ cán bộ y tế và cần bảo đảm các chính sách có tính khả thi.

Về thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy phép hành nghề, Ủy ban Xã hội thấy rằng, theo phương án 1, Hội đồng Y khoa Quốc gia cấp, thu hồi Giấy phép hành nghề thì sẽ thực hiện chức năng như các cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý hành nghề KBCB, trong khi chưa rõ địa vị pháp lý của tổ chức này cũng như chưa quy định rõ cách thức tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề KBCB, do đó chưa phù hợp. Do vậy, Ủy ban Xã hội tán thành với phương án 2, theo đó, Hội đồng Y khoa Quốc gia thực hiện việc kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề KBCB của người đề nghị cấp Giấy phép hành nghề và các cơ quan quản lý Nhà nước (Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Sở Y tế) căn cứ kết quả kiểm tra đánh giá cũng như các điều kiện khác để cấp phép hành nghề, quy định như vậy là phù hợp, đảm bảo tính khả thi trong bối cảnh hiện nay.

Về một số vấn đề lớn của dự thảo luật, Ủy ban Xã hội đề nghị cơ quan soạn thảo quy định rõ vai trò, chức năng, phạm vi hành nghề của 9 chức danh phải có Giấy phép hành nghề; tiếp tục rà soát để không bỏ sót các chức danh tham gia trực tiếp hoạt động KBCB cần được cấp Giấy phép hành nghề. Đa số ý kiến trong trong Ủy ban cho rằng, cần tiếp tục cấp Giấy phép hành nghề đối với chức danh y sỹ ở các khu vực (chứ không chỉ đối với y sỹ thuộc lực lượng vũ trang), đề nghị Chính phủ, Bộ Y tế có định hướng và tiến hành đồng thời các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo đối với lực lượng y sỹ để đáp ứng nguồn nhân lực y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân tại tuyến cơ sở.

Về thời hạn của giấy phép hành nghề KBCB, Ủy ban Xã hội cơ bản nhất trí quy định Giấy phép hành nghề có thời hạn 5 năm và đề nghị quy định thời hạn Giấy phép hành nghề đối với chức danh lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền cho phù hợp với điều kiện hành nghề của các đối tượng này. Đề nghị Cơ quan soạn thảo cân nhắc quy định “người hành nghề được tiếp tục hành nghề theo phạm vi chuyên môn đã cấp mà không phải cấp lại, gia hạn giấy phép hành nghề nếu từ đủ 60 tuổi trở lên vào năm 2025 và năm 2030” để đảm bảo việc kiểm soát trình độ chuyên môn, năng lực hành nghề, quản lý hành nghề và sự công bằng giữa những người hành nghề.

Về hệ thống tổ chức cơ sở KBCB, Ủy ban Xã hội thấy rằng, việc tổ chức lại hệ thống KBCB thành 3 cấp chuyên môn kỹ thuật: cấp KBCB ban đầu, cấp KBCB cơ bản, cấp KBCB chuyên sâu là cần thiết. Tuy nhiên, đề nghị cơ quan soạn thảo xác định rõ việc phân cấp này được thực hiện theo chuyên môn kỹ thuật hay phân loại hệ thống tổ chức; quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu của mỗi cấp, cách thức kết nối của các cấp và mối quan hệ giữa hạng cơ sở KBCB với các cấp cơ sở KBCB trong chuỗi cung ứng dịch vụ KBCB cũng như lộ trình, việc chuẩn bị cho việc tổ chức lại hệ thống.

Có ý kiến đề nghị cần quy định thời hạn Giấy phép hoạt động của cơ sở KBCB nhằm đảm bảo chất lượng hoạt động và tăng cường quản lý nhà nước về KBCB. Đề nghị bổ sung chế tài đối với cơ sở KBCB không đạt tiêu chuẩn chất lượng; nghiên cứu bổ sung quy định việc liên thông kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng giữa các cơ sở KBCB đạt cùng tiêu chuẩn, chất lượng.

 Về giá dịch vụ KBCB, Ủy ban Xã hội thấy rằng, dịch vụ KBCB là dịch vụ đặc biệt, liên quan đến lĩnh vực an sinh xã hội, do vậy, thẩm quyền quyết định giá dịch vụ KBCB vẫn cần thực hiện theo nguyên tắc Nhà nước thống nhất quản lý về giá. Nhiều ý kiến trong Ủy ban thống nhất với quy định cho phép cơ sở KBCB tư nhân được quyền quyết định giá dịch vụ KBCB theo quy định của Luật Giá nhưng cần bổ sung quy định nguyên tắc xây dựng giá dịch vụ y tế khối tư nhân. Tuy nhiên, một số ý kiến khác trong Ủy ban thấy rằng, cần quy định khung giá dịch vụ KBCB tại cơ sở KBCB tư nhân để đảm bảo quyền của người bệnh. Bên cạnh đó, Ủy ban đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu quy định giá dịch vụ KBCB theo hướng tính đúng, tính đủ chi phí cấu thành, đảm bảo tính phù hợp, toàn diện và khả thi…

Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo