Thứ Bảy, ngày 31 tháng 7 năm 2021

Nhiều giải pháp cụ thể thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng

Các tập thể được khen thưởng tại Hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 2/4, UBND Quận 12 đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện “Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020”. Đồng chí Lê Trương Hải Hiếu, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Quận 12 chủ trì hội nghị.

Qua 10 năm triển khai thực hiện, Thanh tra Thành phố và Quận ủy, UBND Quận 12 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng (PCTN), nhất là tăng cường công tác cải cách hành chính, thực hiện nghiêm túc công khai, minh bạch thủ tục hành chính, việc quản lý, sử dụng tài sản công ngày càng đi vào nề nếp.

Nhằm không ngừng củng cố ý thức và hiệu quả thực hiện công tác PCTN, UBND Quận 12 tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về PCTN đến cán bộ, công chức quận, phường và Nhân dân trên địa bàn quận, kết quả UBND Quận 12 đã tổ chức nhiều lớp tuyên truyền với trên 5.500 lượt người tham dự; UBND 11 phường đã chủ động tổ chức 211 cuộc truyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tại các buổi sinh hoạt khu phố, thu hút 13.898 lượt người tham dự. Qua công tác triển khai, quán triệt các nội dung về PCTN, nhận thức của thủ trưởng các đơn vị, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được nâng cao về nhận thức, tầm quan trọng trong công tác PCTN, người dân chủ động hơn trong vai trò giám sát đối với đội ngũ cán bộ, công chức…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ thêm kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng tại đơn vị, trên địa bàn các phường những năm qua, đồng thời cũng đưa ra một số giải pháp cụ thể để làm tốt hơn công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.

Dịp này, UBND Quận 12 đã khen thưởng cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện “chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.”

Hồng Hạnh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo