Thứ Sáu, ngày 19 tháng 8 năm 2022

Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức

TS Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước chủ trì hội thảo.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 5/7, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng bộ công cụ đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức” nhằm nghiên cứu, đề xuất xây dựng bộ công cụ đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phục vụ việc xây dựng thông tư thay thế Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Tại hội thảo, các chuyên gia, đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ một số vấn đề như: các vấn đề lý luận về đánh giá chất lượng bồi dưỡng và công cụ đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục làm rõ về thực trạng quy định pháp luật về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và sử dụng công cụ đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hiện nay; từ kinh nghiệm đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực nói chung tìm ra những mối liên hệ, gợi mở cho việc đánh giá và xây dựng công cụ đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

TS Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước nhấn mạnh, đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức là một công việc quan trọng nhằm cung cấp thông tin về mức độ nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức sau khi được bồi dưỡng. Kết quả đánh giá cũng đồng thời là một kênh phản hồi chính thức từ người học, người dạy và bên liên quan về quá trình thực hiện hoạt động bồi dưỡng, về hiệu quả, chất lượng bồi dưỡng, để các cơ quan, đơn vị có kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, góp phần thực hiện mục tiêu “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ Nhân dân”.

TS Nguyễn Ngọc Vân cho rằng, đo lường, đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức là một việc rất khó, bởi chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phụ thuộc vào các yếu tố đầu vào, quá trình bồi dưỡng và được thể hiện ở kiến thức, kỹ năng, thái độ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức sau quá trình bồi dưỡng. Từ góc độ tổng thể, chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức còn là những giá trị thể hiện sự đáp ứng nhu cầu, mục tiêu của các chủ thể liên quan, trong đó có cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan sử dụng cán bộ, công chức, viên chức với tư cách là đối tượng thụ hưởng toàn bộ chu trình bồi dưỡng.

Nói về thực trạng pháp luật đánh giá chất lượng bồi dưỡng, ông Nguyễn Đức Nghĩa, chuyên viên cao cấp, Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (Bộ Nội vụ) cho rằng, đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng không phải là vấn đề mới đối với Việt Nam và thế giới. Việc đánh giá chất lượng đã cung cấp nhiều thông tin khách quan cho các cơ quan quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng, giúp đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất giải pháp khắc phục những tồn tại, yếu kém về chất lượng chương trình, chất lượng đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, chất lượng khóa đào tạo, bồi dưỡng…

Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy, các đối tượng đánh giá (chương trình, học viên, giảng viên, cơ sở vật chất, chất lượng khóa bồi dưỡng và hiệu quả sau bồi dưỡng) có nội dung “na ná” giống nhau, gây tâm lý nặng nề, nhàm chán, miễn cưỡng khi tổ chức đánh giá. Các tiêu chí, chỉ báo khá phức tạp, rườm rà, không thật sự cần thiết hoặc khó đánh giá, khó trả lời, gây rối, nhầm lẫn cho đối tượng trả lời. Trách nhiệm thực hiện của các bộ, ngành, địa phương chưa được thường xuyên … Do đó, ông Nguyễn Đức Nghĩa cho rằng, cần có sự thay đổi về đối tượng, phạm vi, mục tiêu, công cụ đánh giá.

Cụ thể, cần mở rộng quyền tham gia giảng dạy của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu (cả nhà nước và tư nhân) đối với các nội dung về Kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước; Kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm dành cho cán bộ, công chức, viên chức. Trao quyền (kết hợp với quản lý của cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức) cho cán bộ, công chức, viên chức trong việc lựa chọn cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu có uy tín, chất lượng cung cấp các khóa, các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm của mình. Công tác cán bộ hay công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức cần chuyển dứt khoát từ mô hình chức nghiệp sang mô hình vị trí việc làm. Cải cách chế độ tài chính.

Trong khi đó, đề xuất hoàn thiện bộ công cụ đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, TS Hà Quang Trường, Viện Khoa học tổ chức nhà nước kiến nghị cần sửa đổi hệ thống nội dung, tiêu chí, chỉ báo theo hướng giảm bớt các tiêu chí, chỉ báo không cần thiết phục vụ đánh giá cơ bản cho các khóa bồi dưỡng. TS Nguyễn Hải Thập, nguyên Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo, Bộ GD-ĐT đề xuất quan tâm đến chương trình bồi dưỡng phù hợp với chức danh vị trí việc làm, mỗi chuyên đề sẽ hình thành năng lực nào đó trong chức danh nghề nghiệp, do đó, cần có hướng dẫn chi tiết về đánh giá chương trình bồi dưỡng.

TS Nguyễn Hải Thập cũng đề xuất, Bộ Nội vụ nên có bộ phận chuyên trách kiểm định chất lượng bồi dưỡng, các Sở Nội vụ cũng có bộ phận chuyên trách; đồng thời, hình thành mạng lưới kiểm định chất lượng nhằm đảm bảo chất lượng một cách khách quan. Cùng với đó, cần có chế tài cụ thể, nếu kiểm định đạt chất lượng thì để tồn tại cơ sở bồi dưỡng, nếu không đạt thì cần xóa bỏ.

Như Quỳnh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo