Thứ Bảy, ngày 19 tháng 9 năm 2020

Những kinh nghiệm từ công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên trong quản lý đất đai, xây dựng

Đồng chí Mai Thanh Sơn, Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ 1, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) - Công tác kiểm tra có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng đòi hỏi người làm công tác này phải chuyên sâu về lĩnh vực đất đai, xây dựng. Ngoài ra, còn phải am hiểu các quy định của pháp luật về các lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản, dân sự… Đó là chia sẻ của đồng chí Mai Thanh Sơn, Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ 1, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM về công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm về lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng thông qua giải quyết thông tin theo Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Thành ủy TPHCM về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong kiểm tra, giám sát

Theo đồng chí Mai Thanh Sơn, trong những năm qua, công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng đã được cải thiện đáng kể, tuy nhiên tình hình vi phạm vẫn còn nhiều “điểm nóng” và diễn biến ngày càng phức tạp; tình hình xây dựng không phép, sai phép vẫn còn khá phổ biến tại một số quận, huyện. Tình trạng này đã gây bức xúc trong nhân dân, làm biến dạng bộ mặt đô thị, ảnh hưởng đến quy hoạch chung của TP, làm giảm hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai trật tự xây dựng. Một trong những nguyên nhân chủ quan dẫn đến tình trạng này là một số địa phương chưa quan tâm đúng mức, thậm chí buông lỏng trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng; nhất là các Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp chưa chủ động kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện những khuyết điểm, sai phạm trong công tác này để cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ 1 Mai Thanh Sơn cho biết, nhằm chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, từ năm 2016, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã chủ động tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong lĩnh vực này, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Tuy nhiên, công tác nắm bắt tình hình trong lĩnh vực này còn thiếu thông tin, nhiều hạn chế. Sau khi triển khai thực hiện Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy, số lượng thông tin phản ánh về vi phạm trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng gia tăng đáng kể; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ TP liên quan đến lĩnh vực này bước đầu đã được nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

Qua các nguồn thông tin phản ánh theo Quy định 1374, trên cơ sở nắm tình hình, xác minh bước đầu, từ cuối năm 2018 và đầu năm 2019, Tổ công tác 1374 và Phòng Nghiệp vụ 1 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tham mưu, đề xuất Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 5 tổ chức Đảng và 6 đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng tại Đảng bộ quận Thủ Đức và huyện Bình Chánh.

Kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm 

Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ 1 Mai Thanh Sơn cho rằng, trong thực tiễn vấn đề quản lý đất đai, trật tự xây dựng là công việc rất khó khăn, phức tạp. Do đó, công tác kiểm tra có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng càng đòi hỏi người làm công tác này phải chuyên sâu về lĩnh vực đất đai, xây dựng. Ngoài ra, còn phải am hiểu các quy định của pháp luật về các lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản, dân sự…

Để làm tốt công tác nắm bắt tình hình, tham mưu đề xuất kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng thông qua phản ánh theo Quy định 1374, các cá nhân được phân công địa bàn phải chủ động cập nhật thông tin, tình hình trên địa bàn phụ trách, nhất là đối với một số đơn vị có nhiều thông tin phản ánh; đồng thời tham mưu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy yêu cầu quận, huyện, Ủy ban Kiểm tra quận, huyện ủy tập trung xem xét, xử lý các vụ việc liên quan đến thông tin phản ánh.

Một số kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn là để thực hiện tốt cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng thông qua phản ánh theo Quy định 1374, Ủy ban Kiểm tra các cấp là một bộ phận thường trực của Tổ 1374 phải thường xuyên, chủ động cập nhật thông tin, làm đầu mối tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo xử lý các thông tin phản ánh; kịp thời tham mưu cấp ủy các cấp tiến hành thẩm tra, xác minh, đề xuất kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Đồng chí Mai Thanh Sơn chia sẻ, việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng gồm nhiều nội dung, tùy theo yêu cầu của từng cuộc kiểm tra, nhưng cơ bản phải kiểm tra được công tác lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy đối với kết quả thực hiện quản lý Nhà nước về quản lý đất đai, trật tự xây dựng.

Đối với cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp phải tiếp tục chỉ đạo quán triệt, triển khai và kiểm tra giám sát việc thực hiện Quy định 1374 liên quan tập thể, cá nhân thuộc phạm vi lãnh đạo quản lý; xem xét, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan theo quy định và công khai kết quả xử lý. Nhất là tăng cường công tác kiểm tra giám sát tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng. Qua đó, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, vi phạm trật tự xây dựng; đồng thời phát hiện những thiếu sót hạn chế, bất cập trong quản lý đất đai, vi phạm về trật tự xây dựng để cấp ủy các cấp kịp thời có lãnh đạo, chỉ đạo chung, cũng như kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh về cơ chế quản lý phù hợp quy định của pháp luật và thực tiễn.

“Một trong những bài học được rút ra là, việc tiến hành một cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực đất đai phải kết hợp với việc kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng. Khi tiến hành kiểm tra, giám sát đối với lĩnh vực này chúng ta phải trưng dụng cán bộ của các sở, ngành, phòng, ban liên quan có chuyên môn sâu để tham gia đoàn” – đồng chí Mai Thanh Sơn nhấn mạnh.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo